31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 11:26

Laatste reacties

- Advertentie -

Amigoe | Klinika Capriles: De bom zal op korte termijn barsten

Capriles Kliniek
Capriles Kliniek

WILLEMSTAD — Het tachtigjarig bestaan van Klinika Capriles is een mijlpaal voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) op Curaçao, maar ook een punt waarop men op financieel gebied oog in oog staat met de realiteit.

“De bom zal op korte termijn barsten als er niets verandert ten aanzien van de heersende visie over de ggz”, aldus de directeur Waldi Oostburg.

De kliniek voor de ggz werd in 1936 opgericht onder de naam Rustoord Groot Kwartier. In 1977 werd de instelling vernoemd naar David Ricardo Capriles, een pionier op het gebied van de psychiatrie op Curaçao.

- Advertentie -

De kliniek verzelfstandigde in 2001 en kwam daarmee in een nieuwe fase, waardoor sneller beslissingen gemaakt konden worden. De ontwikkeling van de instelling voor de geestelijke gezondheidszorg werd hiermee ingezet. De kliniek en de psychiatrie hebben zich in de loop der jaren dan ook succesvol ontwikkeld, waardoor patiënten tegenwoordig beter behandeld worden. De opname-afdeling biedt ruimte aan 199 patiënten.

Oude tarieven

De ontwikkeling van de ggz op Curaçao loopt momenteel echter gevaar. De enige allround-instelling op dit gebied kampt namelijk al geruime tijd met ernstige financiële tekorten, die onder andere het gevolg zijn van een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers, die niet zijn verwerkt in de tarieven. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen Apna (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen). “In het rapport van de Stichting Overheidsaccountantbureau (Soab) staat ook nergens dat dit is verwerkt in de tarieven, dus waar zou ik het geld vandaan moeten halen?”, zegt Oostburg.

In het Soab-rapport wordt verder geconcludeerd dat de zorgtarieven zijn verouderd. Dit terwijl de zorg zelf gecompliceerder is geworden, maar ook de personeelslasten zijn gestegen. Voormalig minister van Gezondheid, thans premier Ben Whiteman (PS), erkende tijdens de Centrale Commissie-vergadering over de begroting voor 2016 dat er sprake is van een discrepantie tussen wat de kliniek krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de landsverordening en de tarieven, die zijn gebaseerd op een landsbesluit.

Tot op heden is er echter niets veranderd aan de situatie. Het advies van Soab aan de overheid om de tarieven te verhogen van 278 naar 340 gulden per ligdag is niet opgevolgd. Door de penibele financiële situatie vreest de organisatie dat er binnen één tot twee weken beslag wordt gelegd haar bankrekening.

Belang

- Advertisement -

Volgens woordvoerster Milangela Conquet zit de geestelijke gezondheidszorg wereldwijd in de moeilijkheden. “Het is altijd de sluitpost, het verdomhoekje. De regering is niet bereid om te investeren. Men ziet de ernst van de situatie niet in, maar intussen luidt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wel de noodklok omdat in 2020 depressie gezondheidsprobleem nummer één zal zijn, wat onder meer gevolgen zal hebben voor het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit.”

“Een psychiatrische aandoening is namelijk een ernstige ziekte”, zo stelt Oostburg. “We hebben op Curaçao de neiging om mensen met psychische problemen weg te zetten. Je ziet het lijden niet, dus het is niet erg, denkt men.” Dit terwijl hier volgens de directeur wel degelijk sprake van is, ‘maar de overheid heeft totaal geen aandacht voor deze problematiek, waardoor we de patiënten ernstig tekort doen’.

Oostburg meldt verder dat dit op het gebied van de algemene gezondheidszorg niet gebeurt. “Men kan niet zeggen dat er geen ruimte is voor een dialyse en dat de patiënt ook niet kan worden uitgezonden naar bijvoorbeeld Colombia. De ggz wordt echter wel in een hoekje gedreven, terwijl dit in de verdere gezondheidszorg ondenkbaar is.”

Dialoog

In zijn optiek zijn er binnen de gezondheidszorg een aantal partners. “Je hebt de overheid die de regie in handen dient te hebben, je hebt de patiënt die de zorg ontvangt, je hebt zorgverleners en daar tussenin zit de zorgfinancier. Als een van die actoren niet thuis geeft, heb je al heel snel dat de ander de taken overneemt. Wat je op Curaçao ziet is dat de overheid geen beslissingen neemt, geen regie voert, niet betaalt, maar wel hoge kwaliteit verwacht. In die situatie zit ook de kliniek.”

Om deze reden zouden er daarom meer gesprekken moeten plaatsvinden tussen de verschillende partijen. “Je moet met het veld praten en het gesprek zou gevoerd moet worden met mensen die de zorg kennen, niet met personen die slechts naar het financiële plaatje kijken. Er moet eerst worden onderhandeld over de te leveren zorg en vervolgens kan er pas worden gekeken naar de mogelijke bezuinigingen.”

Klinika Capriles voldoet aan de wettelijke eisen die er worden gesteld aan ggz-instellingen. Ook wordt er geïnvesteerd in human capital om hier aan te voldoen, maar op haar beurt komt de overheid echter niet over de brug door te investeren. “Daarnaast moet de regering met goed beleid komen, waarbij sprake is van een duidelijke visie ten aanzien van de ggz”, zegt Oostburg. De organisatie is daarom voorstander van een open dialoog met de stakeholders. De instelling zou graag samen met de overheid tot een gezamenlijk beleid willen komen.

Een ander punt is het feit dat de instelling 250 werknemers in dienst heeft en in de loop der jaren veel heeft gedaan aan de ontwikkeling en scholing van het personeel. De organisatie draagt hierdoor ook bij aan de ontwikkeling van de burger. “Daar staat men helaas niet bij stil”, aldus Saskia van der Meer, Human Recource Manager bij de instelling.

In een meer positief licht vertelt de woordvoerster dat de organisatie gewoon door probeert te gaan; er moet op Curaçao immers een ggz-kliniek zijn. In het kader van het tachtigjarig bestaan zullen de komende tijd verschillende activiteiten plaatsvinden. “We laten ons niet klein krijgen”, aldus Conquet. “Het is wat mij betreft heel simpel”, zegt Oostburg. “De bevolking heeft recht op goede geestelijke gezondheidszorg.”

Bron: Amigoe

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -