Amigoe | Isla: Juist sprake van afname in SO2-concentratie

Isla: Juist sprake van afname in SO2-concentratie

Isla: Juist sprake van afname in SO2-concentratie

WILLEMSTAD — “De concentratie zwaveldioxide (SO2), is in de eerste vier maanden van dit jaar juist afgenomen”, zo stelt de Isla-raffinaderij naar aanleiding van een persverklaring van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), van begin deze week.

Aan de persverklaring koppelde Smoc tevens een compilatiegrafiek van de SO2-uitstoot over de maanden januari tot en met april. In deze compilatie waren de voorlopige luchtmetingsgegevens te zien van het meetstation Beth Chaim, die door de overheid op de website www.luchtmetingencuracao.org worden weergegeven. Smoc stelde onder meer het volgende: “Smoc heeft op 21 mei 2016 aangetoond dat de uitstoot helemaal niet substantieel wordt verminderd. Oorzaak: er wordt niet bestuurlijk gehandhaafd door de Curaçaose overheid.”

Ook de Isla-raffinaderij verwijst naar de luchtmetingsdata van voornoemde website en koppelt ter illustratie een overzicht van de gemeten waarden van zowel het meetstation Beth Chaim, als Kas Chikitu in de periode januari tot en met april. Dit over de jaren 2014, 2015 en 2016. De Isla stelt dat de concentratiewaarden van zwaveldioxide, in de eerste vier maanden van dit jaar ten opzichte van 2015, zijn gedaald.

Bij Beth Chaim werd vorig jaar in voornoemde maanden, een SO2-uitstoot van 181,9 microgram per kubieke meter geregistreerd, terwijl dat dit jaar 149 microgram per kubieke meter bedroeg. Bij Kas Chikitu werd in dezelfde periode in 2015 152,1 microgram per kubieke meter gemeten en dit jaar 88,3.

De eerdere verklaring van Smoc: “De uitstoot neemt schrikbarend toe. Voorbeeld: met zowel zwaveldioxide (SO2) alsook de kankerverwekkende PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) staat Curaçao, onder de rook van de Isla, in de wereldtop. Een bedenkelijke eer, maar het verklaart ook direct waarom het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2011 rapporteert dat 83,1 procent van de mensen uit de wijk Wishi overlast ervaart.”

De Isla-raffinaderij verwijst op haar beurt naar de Census-data van het CBS van voornoemde jaar, waarbij de meest voorkomende medische klachten per ‘Geozone’ aangegeven staan.

Aan de hand van dit overzicht, meent de raffinaderij ‘dat er geen aanduidingen zijn dat bepaalde ziektes die met luchtverontreiniging in verband worden gebracht, vaker zouden voorkomen bij mensen die in de wijken benedenwinds van het Schottegat-industriegebied wonen’.

De data van de Cencus maken onder meer melding, per wijk, van het aantal patiënten die aan chronische bronchitis, astma en Cara lijden.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Isla: Juist sprake van afname in SO2-concentratie

  1. Chronische bronchitis en astma vallen al onder CARA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *