Amigoe | Hoofdstembureau mag niet afwijken van tijden kandidaatstelling

Hoofdstembureau mag niet afwijken van tijden kandidaatstelling | Persbureau Curacao

Hoofdstembureau mag niet afwijken van tijden kandidaatstelling | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Het Hoofdstembureau mag niet afwijken van de wettelijk vastgestelde tijden waarbinnen partijen hun kandidatenlijsten voor de verkiezingen moeten indienen. Dit stelt adviesorgaan Raad van Advies in een advies aan het Hoofdstembureau.

Conform het Kiesreglement Curaçao mogen partijen alleen tussen 09.00 en 16.00 uur op de dag van de kandidaatstelling hun lijsten bij het Hoofdstembureau inleveren. Maar de verwachting is dat dit jaar ongeveer twintig partijen zich op maandag 8 augustus, de dag van de kandidaatstelling, bij het gebouw van Publieke Zaken/Kranshi zullen melden.

Rekening houdend met deze verwachte toeloop vroeg het Hoofdstembureau aan de RvA of van de in de wet vastgestelde tijdstippen mocht worden afgeweken. In haar antwoord verwijst het adviesorgaan naar artikel 42 en 74 van het Kiesreglement, die beide betrekking hebben op de periode waarbinnen op de verkiezingsdag gestemd kan worden. Er mag gestemd worden tussen 08.00 en 19.00 uur, maar er is de mogelijkheid dat personen, die bij het sluiten van de stembureau’s nog in de rij staan, tot de stemming worden toegelaten.

Bij het indienen van de lijsten is artikel 28, lid a van het Kiesreglement van toepassing. Deze is imperatief, wat inhoudt dat er niet van de vermelde tijdstippen mag worden afgeweken. In de praktijk houdt dit in dat alle partijen die aan de verkiezingen willen meedoen, verplicht zijn om tussen 09.00 en 16.00 uur hun lijst in leveren, want het Kiesreglement biedt geen ruimte om hiervan af te wijken.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *