Amigoe | ‘Het Advent Ziekenhuis heeft alle vergunningen’

Omwonende dient rechtszaak tegen Advent Ziekenhuis in

Omwonende dient rechtszaak tegen Advent Ziekenhuis in

WILLEMSTAD — “Het Advent Ziekenhuis beschikt over alle vereiste vergunningen voor de activiteiten te Damacor”. Dat laat de raadsman Arndt van Hoof desgevraagd tegenover de Amigoe weten.

Dit in reactie op vragen over de bodemprocedure die een omwonende van het Advent Ziekenhuis in de wijk Damacor onlangs aanhangig maakte. “Alle relevante overheidsdiensten zijn volledig op de hoogte. Daar waar de tegenpartij anders beweert, ziet zij dat verkeerd”, aldus Van Hoof.

Vorige week berichtte deze krant dat een wijkbewoner een rechtszaak is gestart tegen de zorginstelling. In september vorig jaar trok ze aan de bel, omdat de kliniek volgens haar willens en wetens in strijd met de wet zou handelen. Hierdoor ondervindt de vrouw last van bezoekers die voor haar deur parkeren. Naar eigen zeggen zouden ook andere omwonenden last hebben van de parkeerproblemen.

In het verzoekschrift voor de bodemprocedure schrijft haar advocaat, Melrose Bloem, dat het Advent Ziekenhuis niet de vereiste vergunningen zou hebben. Ook zou er voor een aantal kavels in de villawijk een gevestigde erfdienstbaarheid gelden. Zo ook voor de vier kavels van de voormalige Taams Kliniek, waardoor er nooit een ziekenhuis gevestigd had mogen worden op de percelen. Dit is in strijd met het karakter van de villawijk Damacor.

De koper van de percelen, Antillean Adventist Hospital, oftewel het Advent Ziekenhuis, kocht die in mei 2015 toen de kavels werden geveild na het faillissement van de Taams Kliniek. Ze zou tijdig op de hoogte zijn gesteld van de erfdienstbaarheid, stelt de eiseres.

Reactie ministeries

Minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft bevestigd dat de zorgvergunningen in december vorig jaar zijn verleend onder de voorwaarde dat er wordt samengewerkt met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). Verder heeft hoofdinspecteur Ronny Cornelis van het ministerie van Economische Ontwikkeling verklaard dat het ziekenhuis een stichting is, waardoor het ontheffing krijgt en geen vestigingsvergunning hoeft aan te vragen. Met betrekking tot de hindervergunning heeft secretaris-generaal Geraldine Christina van GMN op drie maart jl. schriftelijk bevestigd dat het ziekenhuis hier destijds nog niet over beschikte. Het is vooralsnog niet bekend of de instelling hier inmiddels wel over beschikt.

Volgens advocaat Van Hoof zijn alle vereiste vergunningen in orde. “Voor wat betreft de erfdienstbaarheden hebben wij geen onderliggende bescheiden die de verstrekkende beweringen van de tegenpartij (er mag niets en het ziekenhuis moet dicht) staven”, aldus de raadsman.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *