Amigoe | Herhaling van zetten in debat jaarrekening

Oppositie- en coalitiefracties stonden wederom recht tegenover elkaar

Oppositie- en coalitiefracties stonden wederom recht tegenover elkaar

WILLEMSTAD — De Centrale Commissie-vergadering van de Staten, waarin werd stilgestaan bij de jaarrekening 2013 van het land Curaçao, draaide vanochtend opnieuw voornamelijk over de vraag of akkoord gaan met de jaarrekening ook inhoudt dat het gevoerde beleid in het betrokken jaar ook wordt goedgekeurd.

Oppositie- en coalitiefracties stonden hierbij wederom recht tegenover elkaar.

Oppositielid Amerigo Thodé (MFK) greep de behandeling van de jaarrekening aan om fel uit te halen naar de huidige regering en vooral naar Financiën-minister Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran), die sinds eind 2012 met deze portefeuille is belast. Het is voor de MFK en Thodé al jaren een doorn in het oog dat zijn partij verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte begroting- en jaarrekeningcijfers over de jaren 2010 tot en met 2012. Hij is de beschuldigingen van wanbeleid beu en stelde dat nergens in de jaarrekeningen over deze jaren vermeld staat dat de tekorten te wijten zijn aan wanbeleid.

Thodé benadrukte nogmaals dat door met de jaarrekening 2011 akkoord te gaan, de huidige coalitiepartijen het financieel beleid van de MFK in dat jaar hadden goedgekeurd. Maar de leden van de coalitie die na hem kwamen spraken dit echter met klem tegen. Zo benadrukte Armin Konket (PAR) dat het feit zijn fractie voor de jaarrekening 2013 had gestemd, dit voor ‘geen een millimeter’ inhield dat het beleid hiermee werd goedgekeurd. Over het financieel beleid wordt bij de begroting gestemd. De jaarrekening heeft betrekking op de cijfers die in het jaarverslag staan vermeld, aldus het PAR-lid.

Het argument dat er geen sprake van wanbeleid zou zijn geweest onder de MFK werd door Konket tegengesproken. Hij citeerde de motie van afkeuring van juni 2012 tegen de toenmalige MFK-minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin, die met steun van de MFK werd aangenomen, waarin zijn financieel beleid werd afgekraakt. Het was amper een maand later dat het kabinet-Schotte een aanwijzing kreeg van de Rijksministerraad, constateerde Konket.

Ook PS-lid Sherwin Leonora was kritisch op de stellingen van Thodé. “Een jaarrekening is een post mortem. Het gaat over iets dat al is gebeurd. Het gaat om iets van yesterday en niet van today”, aldus het Statenlid, verwijzend naar de naam van het MFK-lid.

In haar advies met de jaarrekening 2013 heeft overheidsaccountant Soab gekozen voor een nieuwe manier van beoordeling van de jaarrekeningen. Waar in het verleden een afkeurend oordeel over het totaal werd gegeven, is er nu over het bewuste jaar voor gekozen om de betrouwbaarheid en rechtmatigheid apart te beoordelen. Over de getrouwheid onthoudt de Soab zich van een oordeel.

Verbeterd

De jaarrekening 2013 is een verbetering ten aanzien van de jaren 2010 tot en met 2012. In die bewuste jaren was er sprake van een negatief oordeel van overheidsaccountant Soab met betrekking tot de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de jaarrekeningen. Maar over de jaarrekening 2013 onthoudt de Soab zich van het uitbrengen van een oordeel over de getrouwheid van de cijfers, omdat zij ‘niet niet in staat is geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop haar controleoordeel te kunnen baseren’. Over de rechtmatigheid is wel sprake van een afkeurend oordeel. “Dit houdt onder andere in dat de bedragen niet in overeenstemming zijn met de begroting, met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, de daarop betrekking hebbende Landsverordening comptabiliteit 2010 en de daaruit voortvloeiende regelgeving.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *