Amigoe | ‘Geen draagvlak conceptwet Oostpunt’

‘Geen draagvlak conceptwet Oostpunt’

‘Geen draagvlak conceptwet Oostpunt’

WILLEMSTAD — Als de concept-Landsverordening van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), inzake de bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt, nu aan het parlement zou worden aangeboden, zou er volgens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran ‘geen draagvlak zijn voor aanname daarvan’.

“Dit simpelweg omdat de conceptwet de duurzaamheidtoets niet zou doorstaan. De overheid streeft immers naar duurzame ontwikkeling”, aldus Sulvaran.

Het Statenlid licht ontstemd toe dat oud-minister van VVRP Earl Balborda (PNP) de concept-Landsverordening, zonder overleg met de coalitie vooraf, aan de Raad van Ministers (in september 2014, red.) had aangeboden onder ‘de pretenties dat de veelvuldige bezwaren hiertegen, van onder meer Carmabi, verwerkt waren in het concept’. “De ministerraad heeft toentertijd het concept onder deze voorwendselen goedgekeurd waarop het de adviesronde inging (de Sociaal-Economische Raad en de Raad van Advies, red.). Nu blijkt dat men geniepig, zonder inspraak, te werk is gegaan, denkende dat het zomaar zonder overleg of afstemming kan. Zo zijn de bezwaren van Carmabi ter bescherming van het rif, niet meegenomen en meen ik dat waarschijnlijk ook de RvA vele opmerkingen ofbezwaren zal hebben op de conceptwetgeving”, aldus de parlementariër.

Wachten op RvA-advies

Zoals bekend buigt de Raad van Advies zich nu over de mogelijke bestemmingswijziging van Oostpunt. Zo gaf VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) begin maart aan dat de RvA de conceptwetgeving in behandeling had genomen en doorgaans een criterium van maximaal drie maanden hanteert voor het uitbrengen van een advies.

“Het wetsontwerp zal dus het gehele adviseringstraject doorlopen, alvorens het parlement zich hierover kan buigen. Zodra het RvA-advies binnen is, zal het ministerie met technische en juridische deskundigen beraadslagen. Dus het is nu wachten op het advies”,

aldus de minister in een eerdere reactie. Statenlid Sulvaran vervolgt door te stellen altijd voorstander te zijn geweest voor de ontwikkeling van zowel Oostpunt als het Rifgebied.

“Maar wel onder de duidelijke voorwaarden dat dit op een weloverwogen, duurzame wijze gebeurt. Dit met als uitgangspunt dat de mariene hulpbronnen niet aangetast mogen worden. Dus de koralen dienen beschermd te worden. Ik heb de heer Balborda toentertijd herhaaldelijk verzocht om over de formulering van de wetgeving, duidelijkheid aan te coalitie te verschaffen. Dit door simpelweg een presentatie te verzorgen, wat nooit is gebeurd. Wij hebben nooit inzage gekregen in de conceptwet, maar alles duidt erop dat het geheel indruist tegen hetgeen de overheid de afgelopen jaren heeft nagestreefd, namelijk een ontwikkeling in teken van duurzaamheid.”

De parlementariër zet zich al drie jaar actief in voor onder meer duurzaam zeebeheer. Zo heeft hij samen met PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje ervoor gezorgd dat het Latijns-Amerikaanse parlement Parlatino de kaderwetgeving ‘Ley Marco’ – door wetenschappelijk directeur van Carmabi Mark Vermeij en Carmabi-juristen geformuleerd – voor de collectieve bescherming van de koraalriffen, mangroven en zeegrasgebieden, in mei vorig jaar unaniem heeft aangenomen.

Over hoe de overheid duurzaam zeebeheer nastreeft, heeft ook premier Ben Whiteman (PS) vorig jaar bij de Verenigde Naties in New York gesproken. De premier gaf toen de verschillende projecten van Curaçao aan die ten behoeve van kustwaterbescherming en duurzame ontwikkeling op het gebied van oceaanbeleid doorgang kregen. Hij noemde daarbij ook de overeenkomst van de overheid met het filantropische Waitt Institute en het ‘Blue Halo’-project op Curaçao, dat tot stand kwam door bemiddeling van Sulvaran.

Het onafhankelijk Statenlid stelt zich ook al jaren in te zetten om de inspanningen van de onderzoekers van Carmabi en die van de onderzoekers van de Amerikaanse Smithsonian Institution binnen het Deep Reef Observation Project (DROP) met de Curasub verder te ontwikkelen. Hij ziet ‘een beduidende rol voor het eiland weggelegd als regionale leider op het vlak van marien-wetenschappelijk onderzoek’.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *