Amigoe | Geen bezwaar SBTNO tegen benoeming Adriaens

Maurice Adriaens wordt directeur toeristenbureau van Bonaire, de Tourism Corporation Bonaire (TCB)

Maurice Adriaens wordt directeur toeristenbureau CTB

WILLEMSTAD — Overheidsadviseur corporate governance SBTNO heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van Maurice Adriaens als directeur van het Curaçaose toeristenbureau (CTB).

Wel wordt de overheid geadviseerd om alvorens tot goedkleuring over te gaan, conform de Terms of Reference (TOR) van de werving- en selectieprocedure voor een nieuwe statutair directeur en een eerder besluit van de Raad van Ministers (RvM), ‘om te bewerkstelligen dat van de kandidaat een veiligheids/integriteitsonderzoek, referentieonderzoek en medische keuring zijn verricht’.

Zoals eind mei door deze krant gemeld, werd Adriaens door minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling (PAR) voorgedragen om de functie van CTB-directeur te bekleden met akkoord van de RvM. De werving- en sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur van het CTB werd door KPMG uitgevoerd in opdracht van het bestuur van de Curaçao Tourist Development Foundation (CTDF).

De minister gaf toen aan dat tijdens de werving- en sollicitatieprocedure twee kandidaten naar voren waren gekomen ‘die qua score bijzonder dicht bij elkaar lagen’. Dat het bestuur vervolgens de twee kandidaten had voorgedragen zonder een keuze te maken welke kandidaat als eerste of tweede wordt beschouwd, omdat de scores dicht bij elkaar lagen en beide kandidaten als geschikt werden bevonden, blijkt nu ook uit het SBTNO-advies. Daar had minister Rhuggenaath reeds eind mei uitleg over gegeven.

“Vanwege het uitblijven van een voorkeur voor een van de eindkandidaten door de Raad van Commissarissen (RvC) van CTDF, is hij (minister Rhuggenaath) in het belang van de invulling van deze vacature voor de ontwikkeling van de toeristische sector van Curaçao gedwongen om zelf keuzes te maken”, aldus de overheidsadviseur.

Die omschrijft het als opmerkelijk dat er geen keuze is gemaakt door CTDF aangezien de statuten wel een voorziening kennen voor een dergelijk geval. De RvC gaf aan dat het voor hen niet mogelijk was een consensus te bereiken over een keuze tussen de kandidaten, omdat de kandidaten vrijwel gelijk waren geëindigd.

Hoogste score

SBTNO: “Uit de aangeleverde informatie kan geconcludeerd worden dat de keuze van de minister voor Adriaens, onder andere gebaseerd is op het feit dat hij de hoogste scores heeft en omdat de minister meent dat van de kandidaat verwacht mag worden dat hij in staat is het masterplan te vertalen van een abstract verhaal naar concrete actie gericht op het behalen van resultaten, voldoende innovatief is en rationeel is in de uitvoering.”

De overheidsadviseur licht verder ‘volledigheidshalve’ toe met betrekking tot de voornoemde TOR-eisen voor een veiligheids/integriteitsonderzoek en referentieonderzoek, ‘het in casu geen veiligheidsonderzoek betreft zoals dit in het ‘Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken vervat staat’.

Bron: Amigoe

8 Reacties op “Amigoe | Geen bezwaar SBTNO tegen benoeming Adriaens

 1. je moet roeien met de riemen die je hebt.

 2. Ja Sonny, maar Adriaens heeft ook geen enkele keer afstand genomen van de corrupte criminelen in zijn politieke partij FOL, zoals Anthony Godett en Ben Komproe (beiden wegens corruptie tot lange gevangenisstraffen veroordeeld).

  Adriaens is een baantjeszieke charlatan zonder ruggegraat, die tegen elke politieke partij (crimineel of niet) aanvrijt die hem een baantje kan bezorgen. Hij zou zijn moeder nog verkopen als hem dat een luilekker baantje bij de overheid oplevert.

  Het probleem van dit eiland is dat er dadelijk 60,000 Sonny’s naar de stembus gaan.

 3. Maurice,
  Medailles hebben 2 kanten. Ik denk dat Adriaens meer dan voldoende positieve capaciteiten in huis heeft, om Curaçao te promoten.

 4. Jij bent de byside van Adriaens?

  Hoe dan ook, je hebt er niets van begrepen. Wat voor een voorbeeld is Adriaens voor zijn personeel als hij jarenlang heeft gewerkt met de criminelen van de FOL?

 5. Maurice Adriaens is uitermate geschikt voor de functie als directeur van het Curaçaose toeristenbureau (CTB).

  Hij is een charmante man, die makkelijk contacten legt. Zijn kennis van de reis- en vliegwereld zal van pas komen in zijn functie als directeur van de CTB. Hij is een makkelijk toegankelijk man, die met zijn – Limburgse accent en Bourgondische afkomst – bruggen kan slaan.

  Maurice Adriaens moet niet op zijn politieke voorkeur beoordeeld worden, maar om zijn kennis en kunde. Kortom Adriaens is de juiste man op de juiste plaats: Curaçao te promoten.

 6. Zou Michael Romer de screening van Adriaans gedaan hebben?

 7. Ik denk dat zijn actieve lidmaatschap van de criminele FOL (met de criminelen Anthony Godett, Richard Salas, Ben Komproe en Nelson Monte) voldoende reden was geweest om nooit meer een overheidsfunctie te krijgen.

  Maar wat ze zeggen is waar: kakkerlakken kun je niet doodtrappen, ze blijven terugkomen.

  Shame on you, SBTNO!

 8. Abraham Mossel

  Deze laaie lichter Aadtje pe-taaitje komt normaal niet door de screening heen, maar hier op curcrim wel, natuurlijk deze FOL man heeft nog steeds veel vrienden (lees stemmers) dus PAR ook weer blij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *