Amigoe | ‘Economische groei dringend noodzakelijk’

VBC : ‘Economische groei dringend noodzakelijk’

VBC : ‘Economische groei dringend noodzakelijk’

WILLEMSTAD — De cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de performance van de sociale fondsen (aov/aww, bvz, zv/ov, avbz) in 2014 tonen dat de in 2013 doorgevoerde forse lastenverzwarende maatregelen niet hebben geleid tot duurzame financieel gezonde fondsen.

De tekorten stijgen weliswaar minder hard maar blijven hoog. Het ziet ernaar uit dat additionele maatregelen genomen zullen moeten worden om tot structureel evenwicht van de fondsen te komen. Dat schrijft de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in de vandaag gepubliceerde jongste editie van haar nieuwsbrief.

In de begroting 2015 is een aantal maatregelen aangekondigd en zijn er voorzieningen getroffen om de sociale zekerheid te kunnen waarborgen. “De hamvraag is of de door de overheid aangekondigde te nemen maatregelen ertoe zullen leiden dat het beoogde doel gerealiseerd zal worden. De informatie die de overheid tot nog toe heeft verstrekt geeft aanleiding om vooralsnog hieraan te twijfelen”, aldus de VBC.

Bij het aov-fonds zet de overheid in op een mix van korting aov-uitkering niet-ingezetenen van 25 procent plus afschaffing van de kerstuitkering, interen op het Schommelfonds, treffen van voorzieningen op de begroting en verbeteren van de compliance. Voor de periode 2015 tot en met 2018 zal dit pakket ongeveer 200 miljoen gulden moeten opbrengen. Volgens de meerjarenbegrotingen van de SVB zal het totale tekort in deze periode ongeveer 325 miljoen gulden bedragen. “Gaat dit grote verschil door verbetering van de compliance worden gedekt? Is de forse korting welke de regering op de aov-uitkering van niet ingezetenen wil invoeren haalbaar?”, aldus de VBC.

Bij het fonds van de basisverzekering ziektekosten (bvz) wordt ingezet op de instrumenten overheidsbijdragen en ‘automatismen in de premiesfeer’ ofwel verhoging van de premies. “Is het raadzaam om de lastendruk wederom te verhogen in een periode waar sprake is van economische krimp?”, vraagt VBC zich af.

“De voorzieningen en overheidsbijdragen die voor de aov-, bvz- en avbz-fondsen in de periode 2015 tot en met 2018 zijn getroffen staan niet in verhouding tot de verwachte tekorten. Er is sprake van ‘underestimation’. Een zeer opvallend punt dat hierbij moet worden vermeld is dat voor pensioenen van werknemers in de publieke sector in de periode 2015 tot en met 2018 voor meer dan 400 miljoen gulden aan voorzieningen worden getroffen (duurtetoeslag) terwijl voor de aov de voorziening in totaal amper 113 miljoen gulden bedraagt”, aldus de VBC.

“Uit de voorstellen en aanpak van de regering kan verder worden geconcludeerd dat impliciet gekozen is om de weg van fiscalisering op te gaan. Zal financiering van de sociale fondsen met belastingen in plaats van het heffen van premies de oplossing zijn om het sociale zekerheidsstelsel veilig te stellen? Op welke (politieke) gronden is de switch naar fiscalisering van de sociale fondsen gebaseerd? Zou het niet raadzaam zijn om eerst een gedegen studie te verrichten en een brede maatschappelijke discussie te voeren over dit onderwerp?”, aldus de VBC.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | ‘Economische groei dringend noodzakelijk’

 1. stanley Held

  Beste heer Eustatia, begrijp u.wat zijn de daadwerkelijke inkomsten van ons eiland Curaçao. Nu dat wij zeker concurrentie van Cuba zullen hebben. Wij als eilabd moeten nieuwe dingen gaan bedenken. Wij zullen altijd vernieuwd moeten bezig zijn. Met ons huidige polit systeem is het bijna onmogelijk. Laten wij wachten hoe de bevolking volgend jaar stemt. Democratie heeft ook zijn raare kanten.

 2. er zijn steeds minder mensen op het eiland (vertrekken) die de zware lasten (willen) dragen.
  Waarom zou de 1, plm. 1900 voor 2 personen BVZ moeten opbrengen en het gros niets dan wel nauwelijks.
  Dan kan je begrijpen dat de mensen weggaan en dan liever ergens in Spanje ofzo gaan zitten.
  En ja nauwelijks dan wel geen economische groei, ook logisch dat die niet verbetert, want investeerders hebben geen vertrouwen in noch deze, vorige en toekomstige regeringen.

 3. gelukkig is de 80-20 regeling er, YDK die straks het fonds kunnen vullen

 4. JM Eustatia

  Ook wat meer aandacht voor de duizenden legale en illegale werkers die elke maand via Western Union een behoorlijke som geld overmaken naar de thuismarkt. Misschien dat zij ook een graantje aan het noodlijdende AOV fonds zouden kunnen bijdragen

 5. fiscalisering geen enkel probleem, maar kijk eens na waar helemaal geen aov word afgedragen . Hoeveel werken zogenaamd niet maar hebben een betere levensstijl dan de werkenden en nu heb ik het niet over de ouderen die nu thuis zitten . Maar de grote groep die wel werken bij werkgevers als zogenaamd derden. zet daar eens een groep op van de belasting dienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *