Amigoe | Douane voortaan papierloos

Intensivering fysieke controles

Intensivering fysieke controles

WILLEMSTAD — Vanaf deze week hoeven degenen die hun aangifte bij de invoer van goederen opmaken in het digitale douanesysteem Asycuda, in tegenstelling tot voorheen, deze niet meer naar het douanekantoor te brengen.

De aangiftes zullen vanaf deze week digitaal worden verwerkt. Daarnaast gaan betalingen tegenwoordig via online bankieren. Ook vrijstelling aanvragen voor omzetbelasting gebeurt voortaan via de website www.douane.cw. Dat zei Jules Ilario, hoofd van de douane, onlangs tijdens de persconferentie van de ministerraad.

Vertraging

Het is volgens Ilario van belang dat alle partners hun werk tijdig en correct verrichten zodat de douane ook tijdig de aangiften kan verwerken en de goederen zo snel mogelijk bij de eigenaren zijn. “De douane is de laatste partner in de keten. Als er vertraging optreedt bij de andere partners krijgt de douane meestal de schuld”, aldus Ilario.

Met de scheepsagenten is afgesproken dat ze minimaal 48 uur voor aankomst van het schip hun manifest opmaken in Asycuda, zodat de expediteurs de goederen kunnen splitsen en dan ook tijdig de aangiftes kunnen maken, voordat het schip aankomt. Als de aangifte correct is opgemaakt door de expediteurs en er geen foutieve constateringen zijn bij de factuurcontrole of de fysieke vrijmaking, dan zal de douane binnen één werkdag, vanaf het moment van aangifte in Asycuda, de goederen vrijmaken.

Controles

Verder heeft de douane haar fysieke controles geïntensiveerd. Het gebruik van de containerscanner bij invoer is tijdelijk stopgezet. Dit betekent dat er strenger wordt gecontroleerd. De containers met een verzegeling van de douane kunnen slechts door de douane, of na verkregen toestemming van de douane worden geopend. Alleen op afspraak wordt er geopend, gecontroleerd en vrijgemaakt.

Als tijdens de controle blijkt dat er dingen niet kloppen dan wordt er een proces-verbaal opgesteld. Dit gebeurt als de hoeveelheid, het soort of de waarde van de goederen onjuist in de aangifte is vermeld. Ook wanneer er onjuiste gegevens zijn verstrekt volgt er een proces-verbaal. Dit gebeurt eveneens bij toepassing van verkeerde tariefpost of bij een verkeerd accijnstarief en bij het bij invoer ten onrechte gebruikmaken van vrijstellingen.

Na ontvangst van het proces-verbaal zal de inspecteur vervolgens bij beschikking een administratieve boete vaststellen van ten hoogste viermaal het bedrag van de verschuldigde rechten. Deze moet binnen tien dagen worden voldaan door de aangever.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *