Amigoe | ‘Data mensenhandel Aruba verkeerd geïnterpreteerd’

world-map-mensenhandel

‘Data mensenhandel Aruba verkeerd geïnterpreteerd’

ORANJESTAD — Aruba is in vergelijking met 2015 niet vooruit gegaan in de bestrijding van mensenhandel. Het jaarlijkse Trafficking in Persons (TIP)-rapport over mensensmokkel en -handel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken plaatst Aruba net als vorig jaar in ‘Tier 2’.

Volgens Jeannette Richardson-Baars, Landelijk Coördinator Mensenhandel en Mensensmokkel, heeft TIP ‘zoals elk jaar de informatie verkeerd geïnterpreteerd en geplaatst in het rapport’.

“Het is betreurenswaardig dat TIP alleen naar cijfers kijkt en niet naar alle activiteiten gedurende het afgelopen jaar in het kader van de bestrijding van mensensmokkel en -handel”, stelt Richardson-Baars. “TIP hanteert een bepaalde manier om de informatie die Aruba verschaft te interpreteren, samen met andere bronnen en wij weten niet wie deze bronnen zijn, dus wij kunnen niet daarop reageren of ons daartegenover verdedigen.”

Niet volledig

Volgens het TIP-rapport dat vorige week verscheen, voldoet de Arubaanse overheid niet volledig aan de minimumstandaard om mensenhandel uit te roeien, hoewel het ‘aanzienlijke pogingen’ doet. TIP is positief over het nationaal actieplan tegen mensenhandel voor de periode van 2015-2019, de formalisering van standaardprocedures voor eerste-lijn medewerkers die belast zijn met het pro-actief identificeren van slachtoffers, hun doorverwijzing voor nazorg en de aanstelling van Richardson-Baars als anti-mensenhandel coördinator. “Echter, er zijn geen nieuwe vervolgingen gestart en ook geen straffen in de aangegeven periode”, aldus het rapport.

De coördinator beaamt dit. “Wij hebben aan TIP gerapporteerd dat er in 2015 op Aruba vijf mogelijke gevallen van mensensmokkel en -handel waren. Drie daarvan zijn doorgegaan naar preliminair onderzoek. Er was één geval dat genoeg elementen had van mensenhandel om over te dragen aan de recherche. Jammer genoeg bleek tijdens het onderzoek dat er niet genoeg bewijzen waren om de verdachten te vervolgen. In alle gevallen hebben de mogelijke slachtoffers steun en hulp gekregen, maar geen enkele had opvang nodig. Dat was voor TIP niet genoeg en daarom vinden ze dat we niet vooruit zijn gegaan in het afgelopen jaar.”

Richardson-Baars vindt dat TIP de nadruk moet leggen op preventie van mensenhandel. “Als er geen slachtoffers zijn, dan zijn rapportage, onderzoek en straf niet nodig. Cijfers hierover hoeven niet doorslaggevend te zijn in de evaluatie van TIP, maar juist alle inzet van een land om mensenhandel te voorkomen en uit te roeien”, aldus Richardson- Baars. Ze legt uit dat het allereerste onderzoek in mensensmokkel en -handel op Aruba in 2013 plaatsvond. “In deze zaak zijn de verdachten veroordeeld. Het vonnis is in hoger beroep bekrachtigd en deze straf is verhoogd. Dat moet in het TIP-rapport van 2017 gemeld worden, omdat dit begin dit jaar is gebeurd.

Advies

Aruba moet volgens het TIP-rapport mensenhandelovertredingen krachtdadig onderzoeken en vervolgen om uiteindelijk de handelaars te veroordelen en te straffen. Ook moeten slachtoffers uit de kwetsbare groep op een pro-actieve manier geïdentificeerd worden. Immigranten die in deze groep behoren, moeten consequent informatie krijgen over hun rechten en over waar ze terecht kunnen voor hulp indien nodig.

Verder moet Aruba de procedure voor slachtofferonderzoek en doorverwijzing afmaken en implementeren, en afspraken maken met lokale NGO’s en de privé sector om onderdak te bieden aan slachtoffers. Ook moeten er genoeg middelen beschikbaar gesteld worden om de nationale werkgroep tegen mensenhandel en de coördinator daarvan in de gelegenheid te stellen om haar werk te doen. Tot slot moet het actieplan voor 2015-2019 geïmplementeerd worden.

“Er is veel energie gestoken in de professionalisering van de werkwijze van de taskforce en alle zeven aanbevelingen uit het TIP-rapport van 2015 zijn in het plan van aanpak voor 2015-2019 meegenomen”, aldus Richardson- Baars. “Het grootste deel van deze aanbevelingen is al uitgevoerd of zijn in het proces om uitgevoerd te worden. Wij blijven ons inzetten om mensensmokkel- en handel te bestrijden door informatie te geven, de slachtoffers te steunen, gevallen te registreren en te onderzoeken en de verdachten te vervolgen. Wat we niet doen is de slachtoffers verplichten om in een opvanghuis te gaan als dat niet nodig is of verdachten vervolgen als er niet genoeg bewijzen zijn.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *