Amigoe commentaar | Havo min

Amigoe commentaar | Havo Min

Amigoe commentaar | Havo Min

Er was vorige week even sprake van twee soorten havo- en vwo-diploma’s. Eentje waarmee je kunt studeren in Nederland en een ander diploma dat alleen toegang biedt tot vervolgonderwijs op eigen bodem.

Nu blijkt echter dat minister van Onderwijs Irene Dick (PS) aan Nederland heeft laten weten de nieuwe exameneisen die in Nederland gelden, helemaal niet in te zullen voeren op Curaçao. Ouders zijn hier bezorgd over. Geef ze eens ongelijk. Wie wil er nou dat zijn kind een diploma haalt dat nergens anders dan op Curaçao erkend wordt?

Curaçao is tot nu toe meegegaan met de verscherping van de Nederlandse eindexameneisen, waar onder meer een zesjescultuur onder leerlingen en klachten van hbo-instellingen en de universiteit over de kwaliteit van de examenkandidaten aan ten grondslag lagen.

Gemiddeld moet voor alle vakken een 5,5 worden behaald en als je een 5 hebt moet voor de andere vakken minimaal een 6 worden gehaald. Een 4 of twee keer een 5 kan ook worden gecompenseerd als je voor andere vakken minimaal een 6 hebt en het gemiddelde van alles ook minimaal een 6 is.

In Nederland is daar de kernvakkenregeling bij gekomen. Deze houdt in dat je voor de vakken Engels, Nederlands en Wwskunde maar één onvoldoende mag staan op de eindlijst en die onvoldoende mag niet lager dan een 5 zijn. Deze extra verscherping van de eindexamenregels zou hier in 2016 op de havo en in 2017 op het vwo van kracht moeten worden om in Nederland erkend te blijven.

Deze nieuwe regeling overnemen zou er volgens het ministerie voor zorgen dat het aantal zakkers met 3 tot 6 procent toeneemt. Dick wil dat de leerlingen niet aandoen. De minister wil het deze groep en alle andere leerlingen die ook met de nieuwe regeling wel zouden slagen, blijkbaar wel aandoen dat zij straks met een tweederangs diploma opgescheept zitten.

Als je in de toekomst kijkt, is het ook de vraag in hoeverre onze vervolgopleidingen straks nog iets waard zijn op de arbeidsmarkt. Nederlands is voor onze leerlingen een vreemde taal, voert Dick aan. Met andere woorden: het is voor hen moeilijk om er een 5 of hoger voor te halen.

Het ligt voor de hand om naar aanleiding hiervan het niveau van het Nederlands op te krikken, te beginnen in de eerste groep van het funderend onderwijs. De eisen verlagen omdat het niveau niet hoog genoeg is, is de omgekeerde wereld.

Bron: Amigoe

6 Reacties op “Amigoe commentaar | Havo min

 1. De mensen op Curaçao worden te slim, te mondig om dit en vergrijzing van Curaçao te voorkomen de aanhang en financiën van bepaalde politieke veilig te stellen. Worden de kinderen beperkt in hun ontwikkeling, mogen niet op buitenland kunnen oriënteren, niet meer weten DAN DAT wat er tussen de oost en westpunt is, geen wereldtaal spreken. Ik wil het net nog geen gevangenen van toekomstig Curaçao noemen.

 2. Hetzelfde geld voor de achterlijke notie dat men Papiaments als examenvak heeft volgens de wet-weer een van de vele idiote handelingen om de bevolking dom te houden-een taal waar je absoluut niets aan hebt-en nooit iets aan zal hebben.
  Ik ben een 100% op de antillen geboren en getogen inwoner-4e generatie-Nederlands is mijn taal en mijn Paspoort -papiament is een straat taal die niemand ooit wijzer zal maken-wil je een wereld burgen worden-neem dan Engels of Spaans als hoofd taal.
  ik heb geen enkel begrip voor al die Papiofielen -praat je moers taal Nederlands-niet mee eens?-lever je paspoort in.

 3. Het plan van Dick is waarschijnlijk dat indien teveel leerlingen ook niet
  aan deze verlaagde eisen blijken te kunnen voldoen, de scholen volledig af te schaffen en baby’s bij geboorte een Havodiploma te verstrekken. Wegwezen Dick !
  (aangezien teveel mensen moeite hebben bij het behalen van het rijbewijs met het schriftelijk examen worden voortaan vele verkeerssituaties niet meer behandeld zodat men eerder met de auto de weg op kan !).

 4. Roadrunner

  Weer een typische, solistische PS aktie: lekker democratisch. Lijkt wel hetzelfde als destijds de “naamswijziging” van het Peter Stuyvesant College. Dat zou ook democratisch gebeuren…maar, is tegen de wil van de meerderheid toch doorgedrukt, omdat ze nu graag hun eigen stokpaardjes willen berijden.
  Verder, het hebben van een Nederlands paspoort heeft rechten en verplichtingen. En dat laatste vergeet men maar al te graag…

 5. Typisch iets voor de PS. De bevolking lekker dom houden. De huidige generatie mag zeker niet slimmer worden dan de huidige politici.

 6. Ik zie het probleem niet, als Nederland hogere eisen stelt aan het HAVO diploma dan vraagt het bij vervolgopleidingen toch gewoon de cijferlijst van Curacaose studenten?

  Op basis daarvan kan het beslissen over al dan niet toelaten en Curacao hoeft niet meerdere diplomas uit te geven.

  Al is het optrekken van de normen naar de Nederlandse normen natuurlijk nog makkelijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *