Amigoe | Bemiddeling AAV en SGTK morgen van start

Bonden eisen uitbetaling indexering

Bemiddeling AAV en SGTK morgen van start

WILLEMSTAD — Vanaf morgenmiddag zitten vertegenwoordigers van aannemersvereniging AAV en vakbond SGTK iedere dinsdagmiddag om de tafel in een poging om tot een akkoord te komen voor een nieuwe cao voor werknemers van aannemersbedrijven op het Isla-terrein.

Deze bemiddeling vindt plaats op verzoek van het Bureau Landsbemiddelaar.

De bemiddelingspoging werd opgestart nadat vakbond SGTK vorige week nog had gedreigd met een ultimatum en een actie. Dit was voor het Bureau van de Landsbemiddelaar reden om de twee partijen voor een gesprek uit te nodigen. Tijdens dat eerste gesprek spraken SGTK en AAV hun bereidheid uit om om de tafel te gaan zitten om tot een akkoord te komen. Afgesproken is dat zij iedere dinsdag om twee uur bij de Landsbemiddelaar zullen zitten.

In een toelichting stelt SGTK-voorzitter Alcides Cova hoopvol te zijn dat de partijen eruit zullen komen. “Maar ik moet wel toegeven dat de partijen op dit moment ver van elkaar zitten. Wij willen een verhoging van 20 procent, zij staan op 0 procent.” Cova constateert ook dat het niet alleen aan de SGTK en de AAV ligt of beide partijen tot een akkoord zullen komen.

De SGTK-voorzitter verwijst in dit verband naar het feit dat de overheid het protocol uit 2012 niet is nagekomen. Dit gaat uit van diverse stappen die genomen moeten worden om zowel lokale arbeiders als aannemersbedrijven op het eiland te beschermen. Verder dient de Isla ook meer rekening te houden met de realiteit van de lokale arbeidsmarkt. “Zij zeggen dat zij zich aan de wet houden. Dus als je als bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en je hebt de laagste prijs, dan krijg je een opdracht. Ze houden geen rekening met de vraag of een bedrijf wel of niet via een stroman in het leven is geroepen om tijdelijke werknemers aan te nemen. Verder moet er ook werk worden gemaakt van de wet van verbindend verklaren van cao’s. Omdat deze wet er niet is, hoeven niet alle bedrijven zich aan de cao te houden en kunnen zij onder de prijs gaan zitten van bedrijven die zich wel willen houden aan de cao.”

AAV-directeur Mike Willem stelt in een reactie dat Cova voor 70 procent de spijker op de kop slaat. “Wat hij niet noemt, maar wat voor ons een grote zorg is, is dat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de toekomst van de Isla-raffinaderij. Wij willen duidelijkheid en zolang deze duidelijkheid er niet is, zal niemand happig zijn om te investeren.”

Willem benadrukt dat de hele discussie niet alleen maar om geld gaat. “Ik heb dit al vaker naar voren gebracht. Het gaat niet om het geld. Waar wij als sector behoefte aan hebben is een totaaloplossing voor wat betreft de raffinaderij.”

De AAV-directeur stelt altijd een optimist te zijn, als hij gevraagd wordt naar de onderhandelingen die morgen onder leiding van de Landsbemiddelaar van start gaan. “Maar ik ben ook een realist”, geeft hij aan.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *