Amigoe | Aqualectra respecteert inhoud civiele enquête

Aqualectra respecteert inhoud civiele enquête

Aqualectra respecteert inhoud civiele enquête

WILLEMSTAD — De directie van Aqualectra laat weten kennis te hebben genomen van de inhoud van de civiele enquête. “Inzake de inhoud van het rapport kunnen we stellen dat we die respecteren. Gezien het feit dat het onderzoek op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) door het Hof van Justitie is bevolen, ligt het in de rede dat het OM zich ten aanzien van eventuele vervolgstappen zal uitspreken.”

Het nutsbedrijf laat verder weten alle vereiste medewerking te hebben verleend aan het onderzoek. “We hebben hiertoe alle gevraagde documenten alsook alle door de onderzoeker gestelde vragen naar volledige waarheid beantwoord. Ook hebben we middels een rondleiding getracht de onderzoeker een werkelijk beeld te geven van de omstandigheden waarin de onderneming ten tijde van het onderzoek verkeerde.”

De huidige directie wil wel benadrukken dat het onderzoek de periode 2010-2012 betreft en dat de omstandigheden waarin het bedrijf nu opereert, zowel op financieel als op technisch niveau, volkomen anders zijn dan tijdens de onderzoeksperiode. “Ook zijn er nu andere bestuurders en andere commissarissen benoemd en is de vertegenwoordiger van de aandeelhouder gewijzigd.”

Concluderend benadrukken ze het belang van het handhaven van de heersende wet- en regelgeving, alsmede de code corporate governance en het naleven van de statuten van Aqualectra. “De naleving van deze wetten en regelingen op Curaçao is voor verbetering vatbaar. Daarbij dient de kennis van deze wetten en regelingen verder te worden uitgebouwd en de implementatie verder te worden geconsolideerd, om aldus gezonde omstandigheden te scheppen voor een gezonde bedrijfsvoering van onder andere Aqualectra. Dit in het belang van de vennootschap en de gemeenschap.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *