31 C
Willemstad
• dinsdag 28 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | ‘Continuïteit Curoil niet in het geding gekomen’

HomeMediaAmigoe | ‘Continuïteit Curoil niet in het geding gekomen’
Curoil General manager Yamil Lasten
Curoil General manager Yamil Lasten

WILLEMSTAD — Onderzoeker Huub Willems heeft in het verslag van de Civiele enquête, uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie, aanmerkingen op het beleid van Curoil, maar deze punten vallen in het niet vergeleken bij het wanbeleid binnen Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK).

“Alles bijeengenomen lijkt het dat Curoil in moeilijke omstandigheden adequaat heeft gehandeld.”

Het OM verwijt Curoil geen serieuze pogingen te hebben ondernomen om de vordering op Aqualectra (van destijds 96 miljoen gulden) deels betaald te krijgen. Het bedrijf heeft de jaarverslagen over 2010 en 2011 niet ter inzage gelegd. Daarnaast zou Curoil zich er niet tegen hebben verzet dat er enorme verliezen zijn geleden, als gevolg van het niet aanpassen van de prijzen van olie door de overheid. Verder had het bedrijf een steeds oplopende schuld aan de PdVSA. Ten slotte stelt het OM dat de organisatie in strijd met de adviezen van accountantskantoor Ernst & Young een investering heeft gedaan van 20 miljoen gulden voor de tanks aan de Motetwerf.

Jaarverslagen

Over de de jaarverslagen schrijft Willems dat het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) van Curoil genoegzaam hebben gehandeld met betrekking tot het opstellen van de jaarrekeningen van 2010 en 2011. Dit conform de wettelijke voorschriften. “Het verwijt dat de jaarrekeningen niet zijn goedgekeurd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en vervolgens ter inzage zijn gelegd, is op zichzelf juist te achten, in zoverre er sprake is van een tekortkoming van de vennootschap als zodanig, maar tevens moet worden vastgesteld dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de aandeelhouder ligt.”

Schulden

Over het oplopen van de vordering op Aqualectra en de schuld aan de PdVSA zegt de onderzoeker dat het feit dat die destijds zijn opgelopen, vast staat. Het is duidelijk dat Curoil geruime tijd moeite heeft gehad met het voldoen van de schuld, maar Willems meldt dat de reden daarvan, zoals door Curoil is benadrukt, voor een belangrijk deel is gelegen in het betalingsgedrag van Aqualectra.

General manager Yamil Lasten heeft verklaard dat er keer op keer sommaties zijn uitgegaan en dat er onderhandelingen plaatsvonden, die gericht waren op het tot stand brengen van een regeling. “Er moest rekening worden gehouden met het feit dat Aqualectra geen ‘normale klant’ is. We zouden wellicht de kraan hebben kunnen dichtdraaien, maar dat zou aanleiding geven tot dramatische consequenties.”

De schuld van Aqualectra is in de tussentijd teruggebracht. Het verwijt dat Curoil onvoldoende zou hebben ondernomen om ze tot betaling te dwingen, acht Lasten daarom ongegrond. Curoil heeft daarnaast geen betalingsachterstand meer bij de PdVSA. Via de Maduro & Curiel’s Bank is de schuld aan de PdVSA geherfinancierd en sinds 2012 zijn de problemen met de PdVSA opgelost.

Naar mening van Willems heeft Curoil, gelet op de complexe relatie met de Isla als haar enige leverancier en met Aqualectra als haar belangrijkste afnemer, ‘een beleid gevoerd dat de toets der kritiek kan doorstaan’.

Prijsbeleid

Die situatie werd voor Curoil verergerd door het van overheidswege gevoerde prijsbeleid. Door de late aanpassing van de verkoopprijzen heeft Curoil in 2011 een bedrag van 66 miljoen gulden moeten voorfinancieren. Middels brieven heeft de organisatie de overheid erop geattendeerd dat de aanpassingen maandelijks dienen plaats te vinden. Curoil heeft echter geen reactie ontvangen op haar schrijven. De bezwaren zijn ook naar voren gebracht tijdens vergaderingen met Bureau Telecommunicatie en Post (BTP).

Willems benadrukt dat Curoil verplicht is de verkoopprijzen, zoals berekend door BTP en vastgesteld de RvM, te hanteren. “Curoil heeft geen invloed op de vaststelling van deze prijzen en geeft aan ook geen inzage te hebben in de wijze waarop deze berekening door BTP tot stand komt.”

Motet

Ten aanzien van de tanks aan de Motetwerf stelt Willems ten slotte dat, Ernst & Young nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor de risico’s die aan het project waren verbonden, maar zij hebben nooit gesteld dat het project daardoor beter niet gerealiseerd kon worden. “De beslissing tot het aangaan van het project is zorgvuldig genomen. De enkele omstandigheid dat het project niet zonder risico zou zijn, is uiteraard onvoldoende om de desbetreffende beslissing als niet verantwoord aan te merken. De bouw van de tanks was een verstandige beslissing die aanzienlijke financiële voordelen heeft gebracht.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties