Amigoe | Appartementencomplex Pietermaai opnieuw in rechtszaak

Pietermaai-illegale landwinning

Uitspraak Hoger Beroep in zicht

WILLEMSTAD — La Rivera Development dat op Pietermaai gevestigd is, is als omwonende tegen een eerdere uitspraak in beroep gegaan tegen het Land.

Dit tegen onder meer de verstrekking door het VVRPministerie van een bouwvergunning voor de realisatie van een appartementencomplex waar zich vroeger een buurtparkje bevond.

De uitspraak in hoger beroep wordt op 9 oktober aanstaande verwacht, zo laat raadsman van La Rivera Achim Henriquez desgevraagd weten. Het gebouw is op het terrein naast nummer 28 in Pietermaai gerealiseerd.

Over de realisatie van dit gebouw door Jewel Investment & Management Group worden al enkele jaren rechtszaken gevoerd. De omwonenden eisten dat de door de overheid verstrekte bouwvergunning voor het pand vernietigd wordt.

Aan de linkerzijde van het flatgebouw van Jewel Investment, op het terrein van het vroegere parkje, is ook hier het publieke steegje geheel opgeslokt

Aan de linkerzijde van het flatgebouw van Jewel Investment, op het terrein van het vroegere parkje, is het publieke doorkijksteegje geheel opgeslokt

De rechter oordeelde vorig jaar in augustus dat het beroep van vijf omwonenden van het appartementencomplex in Pietermaai in de LARzaak tegen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), ongegrond was. Dit betrof een uitspraak in de tweede rechtszaak hieromtrent, waarop La Rivera dit jaar in hoger beroep ging. Deze uitspraak – toen het appartementencomplex inmiddels al bijna voltooid was – stond haaks op een eerder vonnis waarin de rechter de oorspronkelijke bouwvergunning, verstrekt door het VVRP-ministerie, had geschorst.

Uit stukken blijkt dat het bouwplan ‘voorziet in het oprichten van een flatgebouw, bestaande uit drie woonlagen met dakopbouw voor vijf appartementen en een parkeergarage, op twee percelen in het gebied Pietermaai Smal’.

De omwonenden gingen tegen de start van de bouwwerkzaamheden reeds in 2013 in verweer door de gang naar de rechter in te zetten. In een verzoek tot voorlopige voorzieningen (een vorm van kort geding, red.), kregen zij in eerste instantie op 17 april 2013 gelijk tegen het Land. De schorsing van de oorspronkelijke bouwvergunning vond plaats nadat de rechter het onder andere bewezen achtte dat het parkje door de wijkbewoners gebruikt werd, en als beschermd stadsgezicht gezien moest worden.

Dit is de fundering van het flatgebouw, eind januari, waarop men kan zien dat deze geheel op de kustlijn is aangelegd

Dit is de fundering van het flatgebouw van Jewel Investments, eind januari, waarop is te zien dat deze geheel op de kustlijn is aangelegd, en waardoor de oorspronkelijke openbare patrouillepaden zijn geblokkeerd voor het publiek

De omwonenden zouden herhaaldelijk aanvoeren dat het gebouw vervolgens gerealiseerd kon worden, ondanks de opgelegde schorsing van de vergunning door de rechter, omdat de oorspronkelijke vergunning eind mei 2013 door het ministerie werd ingetrokken.

Vervolgens zou een dag later een nieuwe bouwvergunning worden verstrekt door dezelfde sectordirecteur van het ministerie, wat in de hervatting van de bouwwerkzaamheden heeft geresulteerd.

Dit kon omdat de rechterlijke uitspraak van 2013 immers betrekking had op een inmiddels ingetrokken vergunning. De omwonenden hebben in het verleden deze gang van zaken als ‘een handige truc van de overheid omschreven om een rechterlijke uitspraak te omzeilen en een ontwikkelaar in dezen te accommoderen’.

Aan de hand hiervan heeft de raadsman van de omwonenden gemeend dat de bouwvergunning voor het pand verleend zou zijn in strijd met een aantal beginselen van behoorlijk bestuur.

Henriquez heeft ook herhaaldelijk aangevoerd dat op Curaçao, waar alle processen trager lijken te verlopen, waardoor zelfs in het bestuursrecht het ‘poko-poko beginsel’ is opgenomen, het de omwonenden ‘zeer onaannemelijk lijkt’ dat een door de rechter geschorste vergunning de ene dag kan worden ingetrokken, om de dag daarna een nieuwe voor hetzelfde bouwwerk uit te geven.

Pietermaai-rapport

Pietermaai afgesloten steeg

Mogelijk illegaal afgesloten Pietermaai steeg

Behalve dat de omwonenden in beroep gingen tegen de realisatie van het appartementen complex, werd er in het jaar 2013 ook bezorgdheid uitgesproken over de heersende omstandigheden in de wijk met betrekking tot onder andere de bouwontwikkelingen, de met hekwerk afgebakende en ‘verdwijnende’ stegen – die in publiek eigendom zijn – ofwel de ontoegankelijkheid daarvan voor het algemene publiek, en landwinning langs de kust zonder dat daarvoor op dat moment een vergunning was afgegeven.

Een van de verdwenen doorkijksteegjes van Pietermaai (Groenesteeg)

Een van de verdwenen doorkijksteegjes van Pietermaai (Groenesteeg)

Onder meer PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje ging de wijk in en nam kennis van de zorgen van de bewoners. Het Statenlid vroeg via de media meermaals aandacht voor de kwestie. Hierop trok ook oud-VVRP-minister Earl Balborda met zijn managementteam de wijk in om op onderzoek uit te gaan, aan de hand waarvan een rapport met bevindingen werd samengesteld.

De Amigoe was tijdens deze wandeling aanwezig. Tijdens de rondleiding zijn verschillende stegen zoals de Tafelsteeg, de Wittesteeg, de Draaiweg, de Roodesteeg en andere locaties bezocht.

Andere doorkijksteeg afgesloten

Andere doorkijksteeg afgesloten

Balborda vermeldde eind 2013, in een terugblik op dat jaar, dat het ministerie ‘bezig is met de opmaak van een rapport over Pietermaai’. Op navraag van deze krant over de status van dit rapport is meermaals geen terugkoppeling ontvangen. Van het rapport, dat sinds vorig jaar gereed is, heeft de huidige VVRP-minister Suzy Camelia-Romer vooralsnog geen kennis genomen, zo laat zij desgevraagd weten.

“Ik zal dit rapport intern eerst moeten opvragen, wat ik ook zal doen, alvorens daar eventueel een reactie op te kunnen geven”, aldus de VVRP-minister.

Bron: Amigoe

Naschrift KKC:

Zie ook Youtube-video Jewel Investments

Zie ook: Bouw op Pietermaai ‘zeer omstreden’

Zie ook: Publieke stegen in Pietermaai ‘verdwijnen’

Zie ook: Balborda op werkbezoek in Pietermaai

Zie ook : Ingezonden brief Hans Stadt

Zie ook: Ingezonden brief Jeroen van Velden

Zie ook: Handhaving door overheid niet voldoende toegepast

Zie ook: Reactie Jewel Investments op ‘omstreden bouwontwikkelingen’ op Pietermaai

Zie ook: Amigoe: onafhankelijke berichtgeving dient voorop te blijven staan

Een Reactie op “Amigoe | Appartementencomplex Pietermaai opnieuw in rechtszaak

  1. moeten we de duw van de Minister nu in een ander daglicht gaan bezien.
    is het niet vreemd dat deze zaken zo dicht op elkaar zitten. Ach misschien zie ik wel te veel spoken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *