Amigoe | Afgelast examen geen consequenties voor diploma

Winifred Raveneau. “De geruchten over de geldigheid van het examencijfer zijn onzin.”

Winifred Raveneau. “De geruchten over de geldigheid van het examencijfer zijn onzin.”

WILLEMSTAD — Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs heeft de juiste beslissing genomen om het examen beeldende vorming af te lasten. Dat zegt partijgenoot Winifred Raveneau.

“De geruchten over de geldigheid van het examencijfer zijn onzin.”

De leerlingen hebben gedurende het jaar namelijk wel schoolexamens (se) gemaakt. Het enige examen dat is afgelast is het centraal examen (ce), waardoor het eindcijfer nu alleen zal zijn opgebouwd uit de se-cijfers. Voor diegenen die beeldende vorming in hun vakkenpakket hebben, zal dit dus geen invloed hebben op de geldigheid van het diploma.

“Dit is het derde jaar dat het ce wordt uitgesteld en dit is nooit een probleem geweest. Ik snap dus niet waar deze discussie plotseling vandaan komt”,

aldus het Statenlid, die verder zegt dat het de indruk wekt dat de kritiek op het besluit van Dick politiek beladen is. Eind vorige maand maakten scholieren van verschillende middelbare scholen kenbaar dat ze onvoldoende zijn voorbereid om het eindexamen te maken.

De discussie trok de aandacht van de PS-leden Winifred Raveneau, Jaime Córdoba en Sherwin Leonora, waarna ze besloten met de leerlingen om de tafel te gaan zitten. Raveneau vertelt dat de studenten terechte en goed onderbouwde punten naar voren brachten. Ook hebben ze ons een brief toegestuurd, die ondertekend was door 155 leerlingen en docenten.

“Alles bij elkaar genomen en wetende dat we hier al twee tot drie jaar mee bezig zijn, was de beslissing om het eindexamen af te lasten gegrond.”

Eén van de problemen is dat er voor het vak onvoldoende bekwame docenten zijn.

“Het is geen wiskunde of een taalvak, waarbij de leerstof uniform is. Bij het kunstvak moet een leraar een bepaald inzicht hebben om kunstwerken en muziek te analyseren. Ook is het vak cultuurgebonden, waardoor een docent uit Nederland misschien wel veel kennis heeft, maar niet specifiek van lokale of regionale kunst.”

Het PS-lid is verder van mening dat de schoolbesturen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen.

“Ze hebben niet gedaan wat er van hen werd verwacht. De minister heeft vorig jaar een brief gestuurd, waarin ze hen op het hart drukte aanbevelingen en kritiekpunten te formuleren ten aanzien van de methode. Aan het verzoek is echter geen gehoor gegeven. Het schijnt dat de methode niet alle geëxamineerde onderdelen bevatte.”

Er zijn daarnaast andere afspraken gemaakt en ook hebben er werkgroepvergaderingen plaatsgevonden. De leerlingen hebben hun zorgen tijdig gemeld, maar ook hier werd geen gehoor aan gegeven.

“Ze waren dus al bekommerd, maar toen ze het proefexamen hadden gemaakt kregen ze de angst echt te pakken. Het werd toen pijnlijk duidelijk dat ze de stof niet beheersten, omdat het merendeel van hen een onvoldoende behaalde.”

Verder vindt Raveneau dat de scholieren niet de dupe mogen worden van zaken die niet in orde zijn door nalatigheid van schoolbesturen.

“Het is niet rechtvaardig dat hun toekomst hierdoor op het spel staat. Het gaat hier om intelligente leerlingen, die zijn opgekomen voor hun rechten.”

Concluderend stelt ze, dat het een goed idee is om komend schooljaar toezicht te houden om na te gaan of scholen hun afspraken nakomen. Als kritiekpunt brengt ze naar voren dat er hard moet worden gewerkt om meer vakdocenten aan te trekken op havo en vwo-niveau. Ook moeten meer studenten worden gestimuleerd om kunst te studeren.

“Ik hoop dat het volgend jaar beter gaat met alle vakken waar problemen mee zijn. Het is te lang verkeerd gegaan. We moeten eraan werken om het een andere draai te geven, want zo kan het niet langer doorgaan”,

aldus Raveneau. Dick was voor het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Afgelast examen geen consequenties voor diploma

  1. concluderend, dus als de scholen hun zaakjes niet in orde hebben, kan je ook een diploma krijgen.
    Dus als de rij instructeur geen goede theorie heeft gekregen dan kan je slagen voor je rijbewijs.
    zo zie je onze cultuur komt weer naar boven , iemand anders heeft het altijd gedaan.
    Maar nu even de harde waarheid, schoolbesturen hebben gefaald, de inspectie heeft gefaald, de Minister die eindverantwoordelijk is en op hoogte van deze situatie heeft niet op tijd ingegrepen. Of liever gezegd de Minister is gezakt voor haar beleid. En dit terwijl deze Minister uit het vakgebied onderwijs komt. was dat niet onderwijs inspectie, ach vandaar je kan natuurlijk je eigen wanbeleid van de voorgaande jaren niet afkraken.
    Trouwens als de SE wel voldoendes werden gehaald , dan heb ik mijn twijfels over het aangeboden lesmateriaal en het niveau van de scholen. Het zal toch niet zo zijn dat er meer scholen zijn die hoge SE cijfer geven waardoor de lagere cijfer die worden behaald bij het CE compenseren. Daarvoor hebben diverse scholen al een brief over gekregen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *