Amigoe | Aandacht voor positieve ontwikkeling Punda

Interministerieel beraad met stakeholders over aanpak

Bij het overleg was ook de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm aanwezig

Bij het overleg stakeholders en belangengroepen ontwikkeling Punda

WILLEMSTAD — Op initiatief van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia- Römer (PNP), vond er afgelopen donderdag een interministeriële bijeenkomst met tal van stakeholders en belangengroepen plaats, waarbij een ‘positieve ontwikkeling’ van het stadsdeel Punda centraal stond.

De insteek was dat Punda zodanig opgeknapt moet worden dat de leefbaarheid en de aantrekkingskracht verhoogd worden, het attractiever wordt voor bezoekers en winkel- en koopgedrag gestimuleerd wordt.

Aangezien het VVRP-ministerie met een dergelijke opleving van Punda een bijdrage aan de economische ontwikkeling wenst te leveren, was voor de gelegenheid ook de minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (Pais), uitgenodigd. Camelia- Römer laat weten ‘een economische ontwikkeling ten gunste van landskinderen’ na te streven.

Wat Punda betreft heeft de VVRP-minister een ontwikkeling voor ogen die parallel loopt aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed, waarbij het belang van toerisme – als één van de belangrijkste economische pilaren – en het creëren van werkgelegenheid onderstreept worden. MoU Camelia-Römer benadrukt dat een dergelijke ontwikkeling ‘conform geldende wetgeving en op verantwoorde wijze plaats zal vinden’.

“Dit alles op een transparante wijze en conform de geldende principes van ‘good corporate governance’.”

Men zal geheel transparant, op verantwoorde wijze met publieke gelden omgaan. De toelichting volgt dat in het verlengde hiervan wordt gewerkt aan de totstandkoming van een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU), waarin de realisatie van de volgende doelen vastgelegd zal worden:

“Een schoonmaak van Punda en Waaigat, een heropening van afgesloten straten/ wegen, afronding van het beplantingsproject en onderhoud van beplanting en het Wilhelminaplein-park.”

Werken aan masterplan Bij de bijeenkomst waren aanwezig alle uitvoeringsorganisaties van VVRP, Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) – voorheen Drov –, Openbare Werken (OW) en Domeinbeheer. Verder waren ook de winkeliersorganisatie van Punda, de Downtown Management Organization (DMO), de Kamer van Koophandel (KvK), Curaçao Tourist Board (CTB) en Curaçao Ports Authority (CPA), managementteams en medewerkers van zowel VVRP als MEO hierbij betrokken.

De ministers Camelia- Römer en Palm wensen ook ‘incentives’ (impulsen) te creëren ter verhoging van de leefbaarheid, een toename in bezoeken te bewerkstelligen en investeringen in Punda te stimuleren. Behalve een totstandkoming van een MoU wordt er ook gewerkt aan een algeheel masterplan voor dit stadsdeel, waarin onder andere ook een beleid ten aanzien van de volgende onderwerpen uitgewerkt moet worden: parkeergelegenheid, een maritiem park in het gebied van Waaigat en de instelling van een belastingvrij (tax-free) Punda.

Werkgroepen

Ter verdere ontwikkeling van Willemstad zal er tevens overleg worden gevoerd met belangengroepen van het stadsdeel Otrobanda. Om alles in goede banen te leiden wordt de instelling van twee werkgroepen beoogd, namelijk een werkgroep vanuit het ministerie van Economische Ontwikkeling en één vanuit het VVRP-ministerie. Camelia-Römer tot slot:

“Een geweldig Curaçao om in te wonen, moet een geweldig Curaçao worden om te bezoeken.”

Zoals eerder belicht, heeft de VVRP-minister van het voornoemde motto notitie genomen via een betrokken burger, waarbij het principe geldt dat als een gebied zodanig ontwikkeld wordt dat dit in de eerste plaats ten goede komt aan de bewoners, dit automatisch de aantrekkingskracht op de toerist zal verhogen.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Aandacht voor positieve ontwikkeling Punda

  1. Amen 🙂

  2. Waarheden als koeien, plannen, plannen, plannen. Groen, wat vervolgens weer geen water krijgt. Interministeriele blabla. Luchtverplaatsen zonder eind.
    Als toerisme belangrijk is, ga dan eens na wat een toerist belangrijk vind.
    Schoon, goede wegen, vriendelijke mensen, aantrekkelijke winkels, gezelligheid en een eigen sfeer. Wat dat betreft heeft Otrabanda nu meer te bieden dan Punda. Hoort u dat, Punda-pandeigenaren ? Als u een premium prijs wilt voor uw winkelpand, moet u wel investeren. En niet alleen in een pot verf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *