26 C
Willemstad
• dinsdag 18 januari 2022 09:12

Laatste reacties

- Advertentie -

Akkoord met dividend Curoil

Adviseur dringt wel aan op vereiste balansnormering

groen lichtWillemstad – De regering krijgt groen licht van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (STBNO) voor de uitkering van bijna 10,4 miljoen gulden aan dividend door overheids-nv Curoil; dat is 60 procent van de in 2012 geboekte winst van bijna 17,3 miljoen.

- Advertentie -

De STBNO geeft wel aan dat het eigenlijk ontbreekt aan de vereiste balansnormering en een vastgesteld dividendbeleid.

,,De minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstellingen dat Curoil in samenspraak met de aandeelhouder voor het jaar 2014 tijdig (voor het nieuwe boekjaar) zorg draagt voor een dividendbeleid en balansnormering voor het jaar 2014.”

Wat er wel aan beleid bestaat is nog van (te) algemene aard; geldig voor alle overheidsbedrijven in het algemeen.

,,Het algemene dividendbeleid en balansnormering kan niet worden gezien als het dividendbeleid dan wel balansnormering zoals gesteld in artikel 5 van de Verordening Corporate Governance. Het algemeen beleid zoals vastgesteld door de regering dan wel het voormalige Bestuurscollege kan slechts als een kader worden gezien om te komen tot een concreet beleid per overheidsvennootschap.”

Daarom adviseert STBNO de regering ‘om per overheidsvennootschap’ en ‘voorafgaande aan een boekjaar’ te komen tot een balansnormering en een vastgesteld dividendbeleid.
Aan het slot van het advies stelt de adviseur corporate governance ‘geen zwaarwegende bezwaren’ te hebben tegen vastgestelde dividenduitkering van om precies te zijn 10.365.652 gulden.
Ook het ministerie van Financiën gaf commentaar op het dividendbeleid, namelijk dat in het verlengde van het regeringsbeleid aangaande overheids-nv’s dienen winstgenererende overheidsbedrijven dividend uit te keren.

,,Daarbij stellen wij als aanvullende voorwaarde dat er geen sprake is van negatief eigen vermogen dan wel negatieve reserves die een plicht tot aanzuivering van het vermogen met zich meebrengen.”

Als uitgangspunt wordt meegenomen dat verliescompensatie uit voorgaande jaren – mits uitgesmeerd over meerdere jaren – is toegestaan.

,,Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan zowel de belangen van Curoil (verliescompensatie) als de belangen van het Land als aandeelhouder (dividend)”, aldus Financiën.

,,Van belang hierbij is bovendien de bestendigheid vanuit de overheid waarbij er sprake is van een maandelijkse tariefsaanpassing, welke gedragslijn juist mede de basis heeft gelegd voor de verbetering van de financiële resultaten van Curoil. De verwachting is dat Curoil hierdoor structureel in staat zal zijn om de komende jaren positieve financiële resultaten te boeken.”

- Advertisement -

Rekeninghoudende met het feit dat een deel van de winst in 2012 wordt aangewend voor de verliescompensatie uit voorgaande jaren, wordt door Financiën voorgesteld de uit te keren dividend als volgt te bepalen: 60 procent van de nettowinst (= 60 procent van de ‘Total comprehensive income’).

,,Een dividend payout ratio van 60 procent is niet ongebruikelijk te kwalificeren.”

Aldus het ministerie van minister José Jardim.
Volgens STBNO kan het ‘gestelde hier’ niet gekwalificeerd worden als een dividendbeleid dan wel balansnormering in de zin van de Verordening Corporate Governance.
Naar het oordeel van STBNO betreft dit slechts een vaststellen van de winst en vaststellen van het uit te keren dividend.

,,Uit het advies blijkt ook niet dat het door de overheid vastgestelde kader van het algemeen dividendbeleid in acht is genomen. Een rapport van de Soab (Stichting Overheidsaccountantsbureau), zoals te doen gebruikelijk, betreffende de analyse van de jaarrekeningen is ook niet aangetroffen.”

Zoals gemeld gaat het strenge STBNO desondanks toch akkoord met de uitkering van het dividend.

Algemeen dividendbeleid
Bij besluit van 23 maart 2003 heeft het voormalig Bestuurscollege van Curaçao (sinds 10-10- ’10 heeft Curaçao een regering) een zogenaamde algemeen dividendbeleid vastgesteld.
Hierin is gesteld dat de ideale vermogensstructuur (de samenstelling van het ondernemingsvermogen in vreemd en eigen vermogen) niet universeel te bepalen is.
Gesteld wordt dat het vooral de aard van de onderneming en de sector waarin zij actief is bepalen hoe een evenwichtige financieringsstructuur eruit moet zien.

Er worden drie gevallen onderscheiden:
1. Industriële ondernemingen zoals Aqualectra die met name investeert in vaste activa en behoefte heeft aan lange termijn leningen;
2. Handelsondernemingen zoals Curoil die vooral korte termijn- operaties heeft en in hoofdzaak behoefte heeft aan korte termijn-financiering;
3. Een mix van de eerste twee zoals UTS.

Het algemeen beleid van de aandeelhouder (lees de overheid) ten aanzien van de financieringsstructuur is dat de onderneming zo veel mogelijk gebruik maakt van vreemd vermogen.
In dat kader dient gestreefd te worden naar een eigen vermogen van 30-40 procent en een vreemd vermogen van 70- 60 procent.
Voor wat betreft het dividendbeleid wordt gesteld dat op basis van een onafhankelijk onderzoek door de overheidsaccountant of een daardoor aangewezen accountant/instelling de hoogte van het dividendbedrag per overheids-nv jaarlijks tijdens de AVA wordt vastgesteld.

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Trouw | Is het vaccineren van kinderen tegen corona nodig? De voordelen en de risico’s op een rij

Marco Visser Ouders met kinderen van 5 tot 12 jaar krijgen vanaf maandag een brief van het RIVM met de oproep hun kind te laten vaccineren. Is vaccineren...

PBC | VPRO zendt ‘Atardi’ uit van Selwyn de Wind

Persbureau Curacao De VPRO zendt op donderdag 27 februari de documentaire ‘Atardi’ uit over het leven van Rudy Plaate. De film is gemaakt door Selwyn de Wind. Gedurende...

PBC | Opnieuw drie mensen op Curaçao overleden aan corona

Persbureau Curacao Voor de tweede dag op rij zijn er op Curaçao drie mensen overleden aan de gevolgen van corona. Het gaat om twee patiënten in het CMC...

Column Youp | Massaal muiten

Is die Stef Blok nou een handige politieke Harrie of gewoon een doortrapte achterbakse lafbek? Hoe ranzig is het om bij je afscheid als minister van Economische...

Law360 | Italy’s ‘King of Slots’ sues Spyware Co. for hacking his Iphone

An Italian casino owner known as "King of the Slots" is suing an Israeli spyware company and related entities for allegedly conspiring with his native country and...

DH | UPDATE: Airport closure 9:00pm today

AIRPORT -- The Princess Juliana International Airport has announced a scheduled closure at 9:00pm on Saturday, January 15. This to ensure safety due to limited staff at...
- Advertentie -
- Advertentie -