29 C
Willemstad
• zondag 13 juni 2021 16:31

Laatste reacties

- Advertentie -

Akkoord met dividend Curoil

Adviseur dringt wel aan op vereiste balansnormering

groen lichtWillemstad – De regering krijgt groen licht van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (STBNO) voor de uitkering van bijna 10,4 miljoen gulden aan dividend door overheids-nv Curoil; dat is 60 procent van de in 2012 geboekte winst van bijna 17,3 miljoen.

- Advertentie -

De STBNO geeft wel aan dat het eigenlijk ontbreekt aan de vereiste balansnormering en een vastgesteld dividendbeleid.

,,De minister dan wel de regering wordt geadviseerd om te bewerkstellingen dat Curoil in samenspraak met de aandeelhouder voor het jaar 2014 tijdig (voor het nieuwe boekjaar) zorg draagt voor een dividendbeleid en balansnormering voor het jaar 2014.”

Wat er wel aan beleid bestaat is nog van (te) algemene aard; geldig voor alle overheidsbedrijven in het algemeen.

,,Het algemene dividendbeleid en balansnormering kan niet worden gezien als het dividendbeleid dan wel balansnormering zoals gesteld in artikel 5 van de Verordening Corporate Governance. Het algemeen beleid zoals vastgesteld door de regering dan wel het voormalige Bestuurscollege kan slechts als een kader worden gezien om te komen tot een concreet beleid per overheidsvennootschap.”

Daarom adviseert STBNO de regering ‘om per overheidsvennootschap’ en ‘voorafgaande aan een boekjaar’ te komen tot een balansnormering en een vastgesteld dividendbeleid.
Aan het slot van het advies stelt de adviseur corporate governance ‘geen zwaarwegende bezwaren’ te hebben tegen vastgestelde dividenduitkering van om precies te zijn 10.365.652 gulden.
Ook het ministerie van Financiën gaf commentaar op het dividendbeleid, namelijk dat in het verlengde van het regeringsbeleid aangaande overheids-nv’s dienen winstgenererende overheidsbedrijven dividend uit te keren.

,,Daarbij stellen wij als aanvullende voorwaarde dat er geen sprake is van negatief eigen vermogen dan wel negatieve reserves die een plicht tot aanzuivering van het vermogen met zich meebrengen.”

Als uitgangspunt wordt meegenomen dat verliescompensatie uit voorgaande jaren – mits uitgesmeerd over meerdere jaren – is toegestaan.

,,Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan zowel de belangen van Curoil (verliescompensatie) als de belangen van het Land als aandeelhouder (dividend)”, aldus Financiën.

,,Van belang hierbij is bovendien de bestendigheid vanuit de overheid waarbij er sprake is van een maandelijkse tariefsaanpassing, welke gedragslijn juist mede de basis heeft gelegd voor de verbetering van de financiële resultaten van Curoil. De verwachting is dat Curoil hierdoor structureel in staat zal zijn om de komende jaren positieve financiële resultaten te boeken.”

Rekeninghoudende met het feit dat een deel van de winst in 2012 wordt aangewend voor de verliescompensatie uit voorgaande jaren, wordt door Financiën voorgesteld de uit te keren dividend als volgt te bepalen: 60 procent van de nettowinst (= 60 procent van de ‘Total comprehensive income’).

,,Een dividend payout ratio van 60 procent is niet ongebruikelijk te kwalificeren.”

Aldus het ministerie van minister José Jardim.
Volgens STBNO kan het ‘gestelde hier’ niet gekwalificeerd worden als een dividendbeleid dan wel balansnormering in de zin van de Verordening Corporate Governance.
Naar het oordeel van STBNO betreft dit slechts een vaststellen van de winst en vaststellen van het uit te keren dividend.

,,Uit het advies blijkt ook niet dat het door de overheid vastgestelde kader van het algemeen dividendbeleid in acht is genomen. Een rapport van de Soab (Stichting Overheidsaccountantsbureau), zoals te doen gebruikelijk, betreffende de analyse van de jaarrekeningen is ook niet aangetroffen.”

Zoals gemeld gaat het strenge STBNO desondanks toch akkoord met de uitkering van het dividend.

Algemeen dividendbeleid
Bij besluit van 23 maart 2003 heeft het voormalig Bestuurscollege van Curaçao (sinds 10-10- ’10 heeft Curaçao een regering) een zogenaamde algemeen dividendbeleid vastgesteld.
Hierin is gesteld dat de ideale vermogensstructuur (de samenstelling van het ondernemingsvermogen in vreemd en eigen vermogen) niet universeel te bepalen is.
Gesteld wordt dat het vooral de aard van de onderneming en de sector waarin zij actief is bepalen hoe een evenwichtige financieringsstructuur eruit moet zien.

Er worden drie gevallen onderscheiden:
1. Industriële ondernemingen zoals Aqualectra die met name investeert in vaste activa en behoefte heeft aan lange termijn leningen;
2. Handelsondernemingen zoals Curoil die vooral korte termijn- operaties heeft en in hoofdzaak behoefte heeft aan korte termijn-financiering;
3. Een mix van de eerste twee zoals UTS.

Het algemeen beleid van de aandeelhouder (lees de overheid) ten aanzien van de financieringsstructuur is dat de onderneming zo veel mogelijk gebruik maakt van vreemd vermogen.
In dat kader dient gestreefd te worden naar een eigen vermogen van 30-40 procent en een vreemd vermogen van 70- 60 procent.
Voor wat betreft het dividendbeleid wordt gesteld dat op basis van een onafhankelijk onderzoek door de overheidsaccountant of een daardoor aangewezen accountant/instelling de hoogte van het dividendbedrag per overheids-nv jaarlijks tijdens de AVA wordt vastgesteld.

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Telegraaf | Nieuwe premier Curaçao Gilmar Pisas zet relatie op scherp: ’Minder Koninkrijk’

’Nederlandse belastingbetaler draait niet op voor onze bekostiging’ | Edwin Timmer Willemstad - Duwt de nieuwe MFK-regering, die maandag wordt beëdigd, Curaçao opnieuw in politieke chaos en wrevel met...

Column Youp | Ruig van de richel

Begrijp ik nou dat de nieuwe dierenwet in eerste instantie voorschreef dat geen enkel beest de mogelijkheid mag worden ontnomen om natuurlijk gedrag te vertonen? Inmiddels is...

Column Hessels | Haleluja!

Door Armand Hessels In verschillende gelegenheden gaven zowel de regering als de beoogde nieuwe beheerder (Quanten) van het immense industrieterrein te San Nicolaas te kennen dat er halverwege...

PBC | Wie graaft in de grond van Sint-Eustatius vindt geschiedenis

Persbureau Curacao “Als je graaft in de grond van Sint-Eustatius, graaf je geschiedenis”. Sherees Timber is enthousiast over de ontdekking van een 17e eeuwse begraafplaats op het terrein...

NU | Curaçao begint tweede ronde WK-kwalificatie met kleine nederlaag

Curaçao is de play-offs in de tweede ronde van de WK-kwalificatie zaterdag (lokale tijd) begonnen met een 2-1-nederlaag tegen Panama. Dinsdag is de return in Willemstad. De ploeg...

NOS | 17e-eeuwse begraafplaats ontdekt op de voormalige Golden Rock Plantation op Sint- Eustatius

NOS correspondent Dick Drayer  Op Sint-Eustatius hebben archeologen een begraafplaats van tot slaaf gemaakte mensen ontdekt op een voormalige suikerplantage. Zij denken de grootste tot nu toe in...
- Advertentie -