Afscheid van admiraal Borsboom

De admiraal (r) met de nieuwe Commandant Zeemacht in het Caribische Gebied, commandeur Lodder.

De admiraal (r) met de nieuwe Commandant Zeemacht in het Caribische Gebied, commandeur Lodder.

WILLEMSTAD — Met een bezoek aan St. Maarten, Aruba en Curaçao neemt de scheidend Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, afscheid van het Caribische gebied. Op 26 september zal hij na bijna vijf jaar als vlootvoogd van de Koninklijke Marine gediend te hebben, zijn commando overdragen aan generaal-majoor der mariniers Rob Verkerk.

De admiraal kijkt terug op een intensieve periode als hoogste militair bij de marine.

“Defensiebreed is er tijdens mijn commando een bezuiniging van 1,7 miljard euro doorgevoerd en zijn we als ministerie van Defensie ingrijpend gereorganiseerd.

De eenheden in het Caribische gebied zijn daarbij voor een groot deel ontzien, voornamelijk omdat hier de veiligheid in de wateren van ons Koninkrijk gewaarborgd moet worden.

Die wordt namelijk bedreigd door criminele organisaties die zich bezig houden met drugs-, wapen- en mensensmokkel. Dat soort praktijken ontwrichten de stabiliteit van dit gebied.”

Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom temidden van ‘zijn’ mannen en vrouwen

Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom temidden van ‘zijn’ mannen en vrouwen

Er wordt op politiek niveau nu gesproken over een mogelijke verlichting van 100 miljoen euro op de bezuinigingen op Defensie. De admiraal geeft aan nog niet te weten of dat geld er daadwerkelijk komt, maar dat het besproken wordt, noemt hij een trendbreuk. Deze week vliegt hij weer terug naar Nederland. Met weemoed kijkt hij terug op zijn bezoeken aan ‘de West’.

“Ik heb deze regio in mijn hart gesloten en zal hier zeker nog vaak terugkomen, maar dan als wereldburger.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *