AD | Zorguitgaven gedaald

Kostendaling bijna 19 procent

Willemstad – Tussen 2012 en 2014 heeft de Curaçaose bevolking gemiddeld 4.717 gulden per hoofd van de bevolking per jaar uitgegeven aan de gezondheidszorg, dit is 13 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dit is een forse daling ten opzichte van de eerder gepubliceerde zorgrekening over de periode 2008-2011. Toen werd er gemiddeld 6.006 gulden per jaar per persoon uitgegeven aan zorg.

De nieuwste cijfers zijn onlangs gepubliceerd door het Volksgezondheidsinstituut Curaçao (VIC). De totale zorguitgaven in 2014 waren 730,4 miljoen gulden, tegenover 900 miljoen in 2011. De meeste kosten werden in 2014 opgebracht door de overheid en overheidsfondsen (88,5 procent). Particulieren betaalden 11,3 procent en 0,3 procent is gefinancierd met ‘eigen betalingen’, zo legt het VIC nader uit.

De grootste kostenpost zijn de ziekenhuizen. Tussen 2012 en 2014 bedroegen deze kosten 28,8 procent van de totale zorgkosten. Daarnaast kostten de ambulante zorgverleners veel geld, te weten 21,8 procent, gevolgd door verstrekkers van medicijnen en hulpmiddelen (18,5 procent). Voor medische uitzendingen werd in 2014 een bedrag van 35,1 miljoen gulden uitgegeven. Dit is 4,8 procent van de totale zorgkosten.

Het meeste geld werd besteed aan curatieve zorg (400 miljoen gulden, 54,8 procent van de totale zorgkosten in 2014), gevolgd door medicijnen en hulpmiddelen (18,5 procent) en langetermijnzorg (9,6 procent). Aan beheerskosten en preventie werd respectievelijk 7,5 en 3 procent uitgegeven.

Het VIC is een beleidsorganisatie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De organisatie legt uit: ,,Het doel van de zorgrekeningen is om de maatschappelijke uitgaven aan zorg te beschrijven. De zorgrekeningen maken inzichtelijk waar het geld vandaan komt, aan wie het geld is betaald en waar het geld voor is gebruikt. Voor de methode is uitgegaan van de Systems of Health Accounts (SHA), waarmee de gegevens voor Curaçao internationaal vergelijkbaar zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *