AD | Welles nietes in zaak Isla

Met pleitnotitie Stichting Humanitaire Zorg Curaçao,
stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en 24 bezorgde burgers

Uitspraak op 2 mei verwacht

Willemstad – De vraag of de Isla-raffinaderij wel of niet de toegestane uitstoot van zwaveldioxide van 80 microgram per kubieke meter overschreed, hangt af van de interpretatie van het vonnis van het Hof uit 2010, de meetwijze en de locatie waar gemeten wordt.

Zo bleek bij de behandeling van het kort geding van de Isla om de beslaglegging op te heffen op aandelen van de raffinaderij en het zogeheten derdenbeslag bij de Giro en Curaçao Utilities Company (CUC).

De rechter hoopt op 2 mei vonnis in de zaak te wijzen. Dan zal ook duidelijk worden hoe het vonnis uit 2010 volgens de rechter geïnterpreteerd moet worden. De Stichting Humanitaire Zorg Curaçao, de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en 24 burgers hebben afgelopen maart beslag laten leggen, omdat de norm door de raffinaderij in 2014 was overschreden.

De dwangsom van 75 miljoen gulden die de rechter in 2010 vaststelde, is daarmee verbeurdverklaard, aldus de gedaagden.

Raadsman Virginia van HBN Law en Claassens van Loyens en Loeff treden namens de raffinaderij op. Virginia verklaarde na afloop van de zitting tegenover deze krant dat de Isla conform het vonnis uit 2010, de berekening van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak hanteert om te bepalen of bij de uitstoot de norm wel of niet is overschreden. De metingen zijn bij Kas Chikitu en Beth Chaim gedaan. Dat waren de spelregels, aldus de raadsman.

De Isla heeft de norm niet overschreden. Maar nu dat de gedaagden niet goed uitkomt, wordt een discussie over de meetpunten gevoerd. De gedaagden hadden in een bodemzaak een andere vorm van meten kunnen eisen, maar hebben dat niet gedaan, aldus Virginia.

‘Norm wel overschreden’

Raadsman Bertie Braam vertegenwoordigt de gedaagden. Hij stelt dat de Isla in een gebied van 25o m2 meet. Daarbij meet men standaard op het punt waar in 2008 de hoogste uitstoot was. Maar als je op meerdere punten in dat gebied meet, dan blijkt dat de norm daar wel wordt overschreden, aldus Braam.

De raadsman betoogt dat het Hof alleen specifiek was in de aanduiding dat er benedenwinds gemeten moet worden. Eigenlijk zegt de Isla dat je binnen het gebied van 250 m2 op bepaalde punten rustig kunt ademhalen en op andere niet vanwege de normoverschrijding, aldus Braam. De dwangsom is volgens de Isla verjaard omdat gedaagden hebben nagelaten om de zaak te stuiten. Braam stelt daar tegenover dat het rapport over de metingen van 2014 begin 2017 klaar was. De Isla heeft gewezen dat gedaagden voordat het rapport over de meting over 2014 was afgerond, al stelden dat de dwangsom verbeurd was.

Het Hof heeft bij het vonnis uit 2010 niets gezegd over een dwangsom voor de normoverschrijding vanaf 2015. Advocaat Braam heeft gevorderd om de norm van 80 microgram/m3 te verlagen naar 48 microgram/ m3, op straffe van een dwangsom. De Isla is van mening dat deze eis niet bij de behandeling van het kort geding hoort maar eventueel in een nieuwe zaak aan bod kan komen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2018 04 18 – Pleitnotities SMOC Humaniteire Zorg en Bewoners vs Raffinaderij Isla by Black Lion on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *