AD | ‘Wel economische zone bij upg-status’

Kos: ‘Wel economische zone bij upg-status’

Willemstad – Als de eilanden van de Nederlandse Antillen of Aruba als ultra-perifeer gebied (upg) onderdeel worden van de Europese Unie dan hoeft de economische (vrije) zone niet te worden afgeschaft.

Deze gunstige conclusie trekt mr. drs. Jaap Rutger Kos (26) op basis van nader onderzoek naar de economische zone, een faciliteit die kwalificerende ondernemingen met op het buitenland gerichte activiteiten onder meer een winstbelastingtarief van twee procent biedt.

In 2006 onderzocht Kos de economische zones van Curaçao in het kader van zijn afstudeerscriptie voor zowel Rechtsgeleerdheid als Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarmee studeerde hij begin 2007 af en won hij onlangs de ‘Peter Smits’-scriptieprijs van de Nederlandse Stichting ABC Advies.

In dat kader houdt hij vanavond om 8 uur in de aula van de UNA een lezing, waarna een discussie over het onderwerp zal worden gevoerd. Vrijwel direct na zijn afstuderen heeft Kos zich in Curaçao gevestigd en is hij in dienst getreden bij KPMG Tax & Legal Services.

,,Het onderzoek naar de economische zones heb ik sindsdien eigenlijk onafgebroken voortgezet. Ik heb de scriptie uitdrukkelijk niet voor de bekende bureaulade willen schrijven”, aldus Kos.

Namens de International Financial Group (IFG) participeert Kos sinds enkele weken in een gezamenlijke commissie met de Curaçao International Financial Services Association (CIFA). De bedoeling is om in overleg met publieke en private belanghebbenden binnenkort met een concreet wetsvoorstel te komen. Daarin zullen structurele oplossingen voor enkele belangrijke knelpunten worden aangereikt. De aanbevelingen en het conceptwetsvoorstel uit de scriptie van Kos worden daarbij als basis gebruikt.

,,Waar we nu mee bezig zijn, wordt nog beter”, kondigt Kos aan. Zijn ideaal is een internationaal concurrerende en aanvaarde belastingfaciliteit voor exportactiviteiten (goederen en diensten) die zichtbaar bijdraagt aan de lokale economie en werkgelegenheid.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *