AD | Financiële sector verliest meer terrein

Belangenverenigingen: Publiek-private stichting als trekker

Willemstad – Een publiek-private stichting moet de nieuwe trekker worden van de financiële dienstensector op Curaçao en deze weer nieuw leven inblazen.

Dit initiatief heeft de steun van Curaçao International Financial Sevices Association (Cifa), Curaçao Bankers Association (CBA), International Bankers Association of the Netherlands Antilles (IBNA), de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en ook de Kamer van Koophandel (KvK) staat erachter.

Leiddraad voor de doelstelling en het werk van de stichting wordt het rapport-Ellis van juni 2007: ‘Removing obstacles to growth and restoring jobs in Curaçao’ van de commissie die was ingesteld door minister Ersilia de Lannooy (PNP) van Financiën.

De commissie bestond uit Maarten Ellis (namens de Antillen lid van de Raad van State), Christopher Smeets (Citco Group) en Sri-Ram Ayier (Wereldbank). De internationale financiële sector op Curaçao heeft broodnodig een nieuwe impuls nodig.

Het is na toerisme nog wel de tweede belangrijkste bedrijfstak, met werkgelegenheid voor 2000 (direct) en 6500 (indirect) personen, maar de bijdrage aan het bruto binnenlands product (BBP) loopt elk jaar verder terug. De inkomsten uit de IFS – International Financial sector – liep terug van 450 miljoen gulden in 2000 naar 258 miljoen vorig jaar.

Ook het aantal bij de Kamer van Koophandel geregistreerde traditionele offshore companies daalde in dezelfde periode van 20.101 tot 13.870. Er is daarom snel actie vereist, zo is de algemene gedachte binnen de Cifa, CBA, IBNA, VBC en KvK, om ervoor te zorgen dat Curaçao als jurisdictie weer een rol van betekenis krijgt.

Binnen de sector wordt gesproken over de ‘erosie van het concurrentievoordeel’. Het opmerkelijke daarbij is dat het de belangengroepen niet alléén gaat om het belastingregime ten opzichte van het buitenland, maar ook en vooral om zaken als het trage wetgevingsproces (om zich aan te passen aan de veranderende wereld), de onaantrekkelijk arbeidswetgeving, het tekort aan opgeleid personeel en de bureaucratie in het algemeen, maar in het bijzonder bij de Dienst Economische Zaken (DEZ) en de Dienst Arbeidszaken (DAZ). Cifa, CBA, IBNA, VBC en KvK willen in eenheid en gezamenlijkheid optreden en benaderen daarvoor zowel de landsregering als het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao, gezien de staatkundige veranderingen die op til staan en het feit dat Curaçao binnenkort een eigen land is.

De organisaties zeggen beide overheden alle steun en middelen toe om de aanbevelingen van het rapport-Ellis uit te voeren. Zij geloven erin dat met de implementatie van het rapport er op vrij korte termijn 3000 banen bij de internationale financiële sector bij kunnen komen.

De stichting zal als eerste taak hebben om een onafhankelijke en officiële website op te zetten met alles met betrekking tot de IFS op Curaçao. Tevens zal de stichting alle medewerking verlenen aan Land en eilandgebied wat betreft het in de praktijk brengen van het rapport-Ellis.

Na oprichting willen de initiatiefnemers van de stichting de publieke sector – overheid en Centrale Bank – maar ook anderen in de particuliere sector, zoals de International Financial Group (IFG), erbij betrekken. De publiek-private stichting moet breed gedragen worden met vertegenwoordigers uit alle gelederen in het bestuur, zo is de doelstelling.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *