AD | VS wil steun crisis Venezuela

VS wil steun crisis Venezuela

Willemstad – De Verenigde Staten hebben de Caribische eilanden van het Koninkrijk opgeroepen om hen te steunen in de zoektocht naar vrede en gerechtigheid in de regio en met name Venezuela.

De Amerikaanse consul-generaal Margareth Hawthorne deed de oproep in een ingezonden brief naar deze krant met de titel ‘Noord en Zuid-Amerika moeten de democratie van Venezuela met diplomatie verdedigen’.

In de brief schrijft de consul-generaal: ,,De Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) is de plek waar wij ons als regio moeten verenigen om onderhandelingen in Caracas te bevorderen zodat het respect voor de democratie terugkeert. Er moet een eind gemaakt worden aan het geweld dat polariserend werkt. We moeten het Venezolaanse volk helpen haar democratische rechten en haar macht te heroveren.

De actuele situatie in Venezuela wordt door Hawthorne omschreven als een uitdaging.

,,De uitdaging van vandaag is de negatieve spiraal van de Venezolaanse democratie.” Hawthorne stelt ook: ,,Wanneer een regering de democratie overboord zet, dan moeten wij solidair met het volk zijn. Niet door middel van ingrijpen of inmenging maar met diplomatie en bemiddeling tussen alle partijen om te komen tot een vredige, democratische oplossing.”

De consul-generaal legt ook uit waarom het continent en de regio betrokken moeten zijn met wat er in Venezuela gebeurt.

,,Als deze dingen in onze eigen landen zouden gebeuren (doelend op de huidige democratische crisis in Venezuela, red.), zouden wij dan niet willen dat de rest van onze Amerikaanse familie van naties zich uitspreekt, een hand uitsteekt om te helpen de fundamentele democratische rechten en het respect voor de constitutionele instituties te herstellen?”

Hawthorne staat ook stil bij de gevolgen van de huidige crisis in Veneuzlea voor de regio.

,,De neveneffecten van de Venezolaanse crisis zijn ernstig en worden met de dag groter. Of het nou gaat om de onregelmatige stroom van migranten naar landen in onze regio of de toenemende stroom van wapens en criminele activiteiten die met name in het Caribisch gebied een impact hebben. Al onze landen, of zij nou wel of niet lid van de OAS zijn, hebben een direct belang om in de onderhandelingen tot een oplossing te komen, waarbij de wet en de economische welvaart weer in ere worden hersteld.”

Effectieve reactie op coups

Hawthorne schrijft ook over de reacties van de OAS en het Koninkrijk ten aanzien van militaire coups. De twee hebben in het verleden effectief gereageerd op militaire coups waarbij de macht van democratisch gekozen regeringen werd overgenomen of geprobeerd werd om die macht over te nemen.

,,Dat soort coups behoren gelukkig tot het verleden”,

aldus de schrijver. Toen Fujimori in Peru een coup pleegde, werd in reactie daarop de Inter-American Democratic Charter (Inter-Amerikaans Democratisch Handvest) opgesteld. De grote familie van naties in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied erkent dat democratie deel uitmaakt van een collectief gedeeld DNA.

,,Zestien jaar geleden benadrukten wij het belang van dit principe toen de Inter- American Democratic Charter werd aangenomen en het recht van de Amerikaanse volkeren op democratie werd erkend, daarmee werd onze regering verplicht om dat recht te verdedigen”,

aldus Hawthorne.

,,Nu de Venezolaanse economie instort en er massale uitingen van protest en ongenoegen zijn, wil het regime van Maduro de laatste resten van de democratische orde vernietigen”,

aldus de consul-generaal. In de brief schetst zij uitvoerig hoe de democratie in Venezuela onder Maduro consequent ondermijnd wordt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *