AD | Uitvoering BIG-register reeds in gang

sehos-medisch-specialisten-training

‘Artsen op Curaçao zijn gekwalificeerd’

Willemstad – Nog voor alle commotie die de laatste tijd is ontstaan omtrent de registratie van medisch specialisten bij het zogenoemde BIG-register, had de regering van Curaçao de nodige stappen ondernomen om een soortgelijk register op Curaçao te implementeren.

De voorbereidingen hiervoor zijn reeds gaande.

Dat laat de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Zita Jesus-Leito (PAR), tegenover deze krant weten. In 1999 werd in Nederland de BIG-wet geïntroduceerd en in 2009 besloot de toenmalige regering van de Nederlandse Antillen een soortgelijk register op de eilanden te implementeren. De wet werd aangenomen en de implementatie werd aan ieder eilandgebied overgelaten. Deze kwam echter nooit tot stand. Op Curaçao begint het nu te lopen, hetzelfde geldt voor Aruba en Sint Maarten, zo laat de sectordirecteur bij het ministerie van Gezondheid, Joe Alcalá, tegenover deze krant weten.

Op dit moment zijn er vier wetten in werking voor vier typen beroepsgroepen op Curaçao, te weten medici, apothekers, tandartsen en verloskundigen. ,,Voor deze beroepsgroepen is een Landsverordening uitoefening van kracht. Dat is de wettelijke basis voor het uitoefenen van deze beroepen”, aldus Alcalá. ,,Bij het uitoefenen van deze beroepen is registratie bij de Inspectie van het Ministerie van Gezondheid vereist. Zonder deze registratie ben je illegaal bezig. Het is dus absoluut niet zo dat artsen zonder enige vorm van registratie te werk kunnen gaan.”

‘Artsen op Curaçao zijn gekwalificeerd’

Hoewel de implementatie van de BIG-wet op Curaçao tot nu toe is uitgebleven, benadrukt minister Jesus-Leito van Gezondheid, in gesprek met deze krant, dat de artsen en specialisten die op Curaçao werkzaam zijn, gekwalificeerd zijn. ,,Er komt plotseling een discussie op gang dat onze artsen niet over de nodige kwalificaties zouden beschikken. Daar is absoluut geen sprake van. Hierover mag dan ook geen enkele vorm van twijfel ontstaan.”

Over de artsen, specialisten en andere professionals binnen de gezondheidszorg die zonder registratie op Curaçao werkzaam zijn, zegt Jesus-Leito: ,,De professionelen in de gezondheidszorg die op dit moment op Curaçao werkzaam zijn en die in Nederland of in landen in de regio hebben gestudeerd, en die bovendien door de regering worden erkend, zijn gewoon oké. Daar is niets mis mee.” Waar nu aan gewerkt moet worden, is het uitwerken van de wet die in 2009 is aangenomen, op de manier zoals het Land Curaçao dat wil. ,,En dat vergt de nodige tijd”, zo geven zowel Jesus-Leito als Acalá – die nauw bij het project betrokken is -aan.

,,We hebben nu het punt bereikt waarop de uitwerking en implementatie van de wet gaat plaatsvinden. Vergis je niet, de wet is omvangrijk. Je hebt het register voor artsen. Dit zal ook als eerste worden behandeld. Maar je hebt ook registers voor de verschillende andere beroepen die binnen de gezondheidszorg worden uitgeoefend. Op dit moment is er een planning op tafel om alles conform de wet uit te gaan werken.”

De implementatie van de BIG-wet zal naar alle waarschijnlijkheid gefaseerd geschieden. ,,Dan beginnen we in ieder geval met de vier beroepsgroepen waarvoor reeds registratie wordt vereist en dan werken we zo de lijst af.”

Ook de beroepsgroepen die al geregistreerd zijn bij de inspectie, moeten zich dan opnieuw registreren onder de centrale wet. De sectordirecteur van het ministerie van GMN legt uit dat een van de vereisten bij registratie in het BIG-register is dat om de vijf jaar opnieuw geregistreerd moet worden.

,,Net als in Nederland”, zo zegt Alcalá, die uitlegt hoe het werkt. ,,De persoon die een beroep binnen de gezondheidszorg uitoefent, moet een verzoek indienen. Dit verzoek is aan een aantal punten gebonden, onder andere het aantal uren dat de persoon zijn beroep heeft uitgeoefend. Als je niet aan deze eisen voldoet, mag je het beroep niet uitoefenen. Daarom is de BIG-wet ook een kwaliteitswet; hiermee wordt de kwaliteit binnen de gezondheidszorg gecontroleerd en gewaarborgd.”

Het BIG-register zal bij de Inspectie van Gezondheid worden gestationeerd.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Uitvoering BIG-register reeds in gang

  1. Wat of wie vallen onder de rubriek “medici”? Een specificatie daarvan zou wel wenselijk zijn.
    Verpleegkundigen, Psychiaters en Fysiotherapeuten etc. zullen daar ook moeten vallen want er zijn beunhazen genoeg op het eiland die zonder de nodige papieren deze werkzaamheden uitvoeren.

    “Het BIG-register zal bij de Inspectie van Gezondheid worden gestationeerd.”
    Hopelijk ter inzage via de site van de Inspectie voor het publiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *