AD | Turbulent jaar VDC geweest

Commissie van Toezicht legt parlementaire verantwoording af in drie A-4’tjes

SOAB Direcetur Geomaly Martis en Eduardo 'Dito' Vlieg lichtten het volk valselijk voor in Comissie van Toezicht VDC: Pers negatief. "Hoewel de commissie in 2012 aan de toenmalige minister(s) van Algemene Zaken positief had geadviseerd omtrent het voornemen over te gaan tot het daadwerkelijk ontslag van Edsel Gumbs als hoofd van de VDCS

Turbulent jaar VDC geweest. De CvT van de veiligheidsdienst bestaat uit SOAB Direcetur Geomaly Martis, Eduardo ‘Dito’ Vlieg en rechter mr. Hans de Boer

Willemstad – De Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) kende een turbulent jaar, met als gevolg aanzienlijke onrust bij de bevolking, bij het personeel en ook onrust buiten Curaçao.

,,Dit heeft onder meer grote schade aan de reputatie van de VDC teweeggebracht”,

schrijft de Commissie van Toezicht van de VDC in haar jaarverslag vanaf 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011. Via het jaarverslag wordt parlementaire verantwoording afgelegd, legt de CvT uit.

Want gezien het bijzondere karakter van de dienst wordt de parlementaire controle uitgevoerd via de CvT, die ‘als het ware een tussenschakel en daarmee tevens een filter is van de informatie die aan de Staten wordt verstrekt’ over het handelen van de VDC.

Die verantwoording over bijna 15 maanden wordt afgelegd in drie A-4’tjes, waarvan de helft over de taak en de wettelijke basis van de Commissie van Toezicht. Over het verslagjaar zelf en de gebeurtenissen staat er daarom weinig in. Wel wordt vermeld dat de ministers van Algemene Zaken (Gerrit Schotte, MFK) en Justitie (Elmer Wilsoe, PS) in december 2010 aan de commissie verzochten een onderzoek in te stellen naar de lekkages van gegevens over de ministersscreening.

,,Maar dit onderzoek heeft geen concreet resultaat opgeleverd.”

De commissie zegt over onvoldoende middelen te beschikken om een dergelijk feitenonderzoek uit te voeren. Tevens bleek dat er in oktober 2011 gegevens van de VDC waren gestolen door een medewerker.

,,Een deel daarvan kreeg uitvoerig aandacht in de media”, schrijft de CvT daarover. ,,Een intern onderzoek van de leiding van de VDC naar de lekkage van gegevens is door de CvT inhoudelijk getoetst – op basis van die toets heeft de commissie de resultaten van het bedoelde interne onderzoek onderschreven.”

Deze ‘uitzonderlijke’ gebeurtenissen moeten worden gezien tegen de achtergrond van de vertrouwenscrisis, die vrijwel meteen na het aantreden van de regering Schotte ontstond tussen de betrokken ministers en de leiding van de VDC.

,,Oorzaak hiervan was een conflict tussen de ministers en het hoofd VDC (Edsel Gumbs, red.) over de reikwijdte van de screening van de ministers.” Hierop volgde van de zijde van de ministers meerdere handelingen en besluiten tegen met name het hoofd van de VDC. Het gevolg was dat het hoofd Gumbs al snel feitelijk op non-actief werd gesteld en tijdelijk werd vervangen door Lizanne Dindial. ,,Deze heeft zich binnen een maand van die taak verschoond”,

meldt de CvT. Of hiermee wordt bedoeld dat de screening hiermee afgerond was en de ministers goed en integer bevonden – zoals overigens premier Schotte eerder al had gesteld, verwijzend naar wat de gouverneur zou hebben gezegd – wordt niet duidelijk.

Maar de commissie wekt de indruk dat hiermee wel de kous van de screening af was.

Crisismanager plus assistent

Het jaarverslag maakt nog melding van ‘crisismanager’ Frank Calmero, die vanaf maart 2011 met instemmend advies van de CvT bij de dienst werd aangesteld.

Enige maanden later hebben de ministers Michael Römer als assistent-crisismanager toegevoegd.

In december 2011 is Calmero als crisismanager vervangen door Römer en – vertelt het verslag niet – verliet Calmero de VDC.

,,Omdat hem (Römer, red.) bij Landsbesluit de taken en bevoegdheden van hoofd VDC werden toegekend, heeft de commissie kort na de verslagperiode een aanvullend veiligheidsonderzoek verricht, waarbij niets van risico’s is gebleken.”

Twee maal heeft het hoofd VDC gebruikgemaakt van de bevoegdheid een dienstopdracht van de betrokken ministers door de CvT te laten toetsen indien hij de uitvoering in strijd vindt met de doelstelling van de dienst.

In beide gevallen ging het om de wens van de ministers om een bepaalde medewerker van de VDC, aan wie de toegang tot de dienst was ontzegd, weer toe te laten tot zijn werkzaamheden.

,,De commissie achtte de uitvoering van die wens in strijd met de doelstelling van de VDC.”

Het jaarverslag is van 3 september en ondertekend door voorzitter J. Haeck. Hij nam het voorzitterschap per 1 juni 2012 over van H. De Boer (rechter op Aruba), die op zijn beurt het werk over nam van Hofpresident Lisbeth Hoefdraad (die maar een paar dagen, van 29 oktober tot en met 8 november 2010, voorzitter was.)

De CvT telt verder de leden Dito Vlieg (in zijn hoedanigheid als voorzitter Bezwaarcommissie Landsverordening Administratie Rechtspraak) en Geomaly Martes (directeur Stichting Overheids Accountants Bureau, Soab) en als secretaris R. Trenidad (griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg).

Het verslag is vastgesteld nadat de ministers Schotte en Wilsoe ‘daarop hun visie hebben kunnen weergeven’, aldus de aanbiedingsbrief aan de Staten. Het parlement ontving

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *