AD | T Experience bv belast met quarantainehotels

MP Amparo dos Santos neemt GMN minister Camelia Romer opnieuw op de hak

Willemstad – Het bedrijf TExperience bv is zonder de formele (aanbestedings)procedure als enige door de overheid geselecteerd en ingezet voor het contact en de coördinatie met de quarantainehotels. Dat moest wel zo gaan in verband met de urgentie en het feit dat sinds medio maart officieel de rampsituatie is afgekondigd.

Dat stelt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), secretaris-generaal Sharlon Melfor. Dat dit in uitzonderlijke situaties kan en mag, werd hem naar eigen zeggen ook bevestigd door zijn collega-SG van Financiën.

Er is maatschappelijke opwinding ontstaan over de exclusiviteit die TExperience kennelijk kreeg en de vraag op grond waarvan.

De opwinding wordt mede veroorzaakt door toedoen van Statenlid Amparo dos Santos van oppositiepartij KdNT (Kòrsou di Nos Tur), die op televisie ook enkele facturen van TExperience aan GMN liet zien. Hij beweert dat hier sprake is van bevoordeling van het bedrijf van Thakaidzwa ‘Thakai’ Doran, die volgens Dos Santos een relatie heeft met de stiefdochter van minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid.

In een verklaring neemt Melfor alle verantwoordelijkheid op zich. ,,Ik ben degene geweest die TExperience heeft benaderd om deze diensten te verlenen, die dat tot nu toe naar volle tevredenheid doet.” Elders in deze krant licht Melfor de gevolgde procedure toe.

Als SG van GMN maakt hij deel uit van het crisisteam in verband met de Covid-19-pandemie en in die hoedanigheid nam hij het op zich om de 85 Amerikaanse medici, die naar Curaçao kwamen om te assisteren in het geval van een uitbraak, onderdak te bieden.

GMN: Selectie viel door rampsituatie buiten reguliere procedure

Vervolgens was Melfor ook belast met de organisatie van hetzelfde ten behoeve van Curaçaose ingezetenen die terugkeerden uit het buitenland en die eerst verplicht veertien dagen in quarantaine moesten blijven. Daarvoor werden, aldus de GMN-ambtenaar, in samenspraak met toeristenbureau CTB drie hotels in Otrobanda geselecteerd.

Tijdens een van de vergaderingen van het crisisteam werd gesproken over mogelijke bedrijven die gespecialiseerd zijn, onder meer wat betreft crowd management, die ingeschakeld konden worden. En bij die gelegenheid viel de naam van TExperience. Directeur Doran zegt desgevraagd tegen deze krant al een ‘trackrecord’ te hebben. Hij was betrokken bij evenementen als Kaya Kaya (tweemaal), Urban, Chata Flavors, Buenavista-vuurwerkshow en Rei Di Kaya Jump In. ,,Daarnaast zijn wij een van de weinige ondernemingen die gedurende de coronaperiode supermarkten bijstonden met de organisatie van crowd management, zoals Mangusa Hypermarket gedurende twee maanden en ook Esperamos.”

Op grond daarvan nam GMN-topambtenaar Melfor contact op met TExperience om tevens te assisteren ten aanzien van de contacten met ‘andere stakeholders’, waaronder vijftien hotels en appartementencomplexen, ABC Busbedrijf, CTB, de Immigratiedienst, Directie Buitenlandse Betrekkingen, ESF 6 en EPI.

,,Om de verplichte quarantaine op verantwoordelijke wijze in te richten”, aldus Melfor, die erop wijst dat hij belast is met de coördinatie van het verblijf, transport, bewaking en de administratie van de quarantaine bij de diverse hotels.

Het gaat inmiddels om circa 500 personen die in quarantaine verblijven en die 24 uur per dag gedurende veertien dagen in de gaten moeten worden gehouden.

Enkele facturen van TExperience die oppositielid Dos Santos op tv toonde en die inmiddels via sociale media worden gedeeld, tonen forse bedragen, waaronder een van ruim 60.000 gulden. Dit zijn zeker niet alleen inkomsten van het bedrijf van Doran, zegt de SG, maar hierop staan ook vergoedingen aan derden die moeten worden voldaan, namelijk van partijen die door TExperience zijn gecontracteerd voor de uitvoering van vervoer, security, het plaatsen van dranghekken en administratie.

,,Ik als SG van GMN coördineer, controleer en accordeer alle facturen”, zegt Melfor. Curaçao Tourist Board (CTB) heeft daarbij bijgestaan en ook bepaalde betalingen voor crisismanagement voorgeschoten ‘omdat zij dit sneller kunnen verwerken’. Het gaat dan om hotels die kampen met acute liquiditeitstekorten en niet kunnen wachten op trage uitbetaling. CTB stuurt de rekeningen daarna door naar het crisismanagement.

In principe kost quarantaine 250 gulden per persoon per dag. Dat is de overnachting inclusief drie maaltijden per dag. In de meeste gevallen verzorgen de hotels de maaltijden zelf. Het is onduidelijk hoeveel TExperience en hoeveel de hotels ontvangen. De tarieven blijken te verschillen en zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of er één persoon op een kamer zit of een echtpaar van twee, soms zelf met een kind erbij.

Een hotel geeft desgevraagd aan ongeveer 150 gulden per persoon per dag te ontvangen en daarvoor verblijf, schoonmaak en de maaltijden te leveren. Het bedrijf van Doran doet dan voorafgaand een inspectie – ofwel ‘Setup location’, zoals op de factuur aan GMN staat – voor 1.000 gulden per locatie. ‘Coordination TX’ kan dan per keer tussen de 5.000 en 10.000 gulden kosten. En de ‘Admin & Customer Desk’ ruim 12.000 gulden. Bij het betreffende hotel wordt dan een persoon gestationeerd die voor de contacten tussen de quarantainegasten en de buitenwereld zorgt.

Minister Camelia-Römer van Gezondheid, politiek verantwoordelijk voor het ministerie, wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren maar verwijst naar de hoogste ambtenaar van GMN. De directeur van TExperience, Doran, zegt tegenover deze krant ‘niet de opdrachtgever te zijn, dus kan ik niets zeggen over de tarieven, de gehanteerde criteria en overwegingen’. ,,Dat is volledig aan de SG van het ministerie van GMN.” Hij wil wel benadrukken dat zijn bedrijf niets van doen heeft met zogenaamd verplichte afname van maaltijden, zoals in berichten op sociale media wordt beweerd. ,,Dat is iets tussen CTB en de betrokken hotels. Wij zijn ingehuurd voor de coördinatie van inspectie, transport en bewaking en daarvoor schakelen wij weer anderen in.”

De besloten vennootschap TExperience (in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel bekend onder ‘T experience bv’) is in maart 2019 opgericht. De bedrijfsdoelstelling luidt: ,,Persoonlijke begeleiding en counseling. Onderwijs en Training. Zakelijk dienstverleningsbureau. Beheersorganisatie. Vermogensbeheer.” Enig bestuurder is de 39-jarige Thakai Doran, vooral bekend van zijn vorige functie als directeur van FDDK (Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou).

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Kvk T experience van Thakaidzwa ‘Thakai’ Doran, oprichting 2019

28 Reacties op “AD | T Experience bv belast met quarantainehotels

 1. John Bash

  @Dislect. Kom nu eens met bewijs. Geloof wat je geloven wil.

 2. Ook dat nog

  RIVM en onze heilige Izzy, hebben een plan….. Een plan waar wij normale “klootzakken” niets van mogen weten.
  Deze mensen zijn wereldwijd al verantwoordelijk voor 10 miljoen!!! doden.
  (zoek op india/vaccinatie’s/kindersterfte)
  Het WHO is al diverse (zeer grote) landen uitgeschopt, zoek op Kenia, waar in de vaccins een “birth-control” goedje zat. (was zgn een tetanus-prikje (2013-2015)
  Google en aanverwanten doen alles om dit te verbergen,maar als U goed zoekt, is alles “open-source”
  De mensen waarop U vertrouwt, wordt wakker!!!
  En WHO en hun vazal Izzy zag dat het goed was….
  Nog niet overtuigd, zoek op “Kennedy/vaccine fight” (ja, die Kennedy)

 3. Ik vind het nogmaals niet onwaarschijnlijk,hij kan zich weldegelijk als “onafhankelijk expert” hebben inlaten huren door de regering. Ik kan het niet uitsluiten. Wat is zijn beloningen als consulent voor het RIVM? Uurtje factuurtje? Normaal niet veel uur in het jaar dus zelfs al zou hij naf 1 000.- per uur factureren is dat het wel in jaar nu kan hij bijna 40 uur in de week facturen voor een periode van 4 maanden is ongeveer 640 000. Ik vind het uur tarief niet raar klinken (uitgaande van weinig werk) als het zelfde tarief nog steeds gebruikt wordt? Ik vind het nog niet onwaarschijnlijk.

 4. John Bash

  @Dislect. En jij gelooft dat forum? Meneer Izzy is hoofd van afdeling van de non profit instantie
  Curaçao Biomedical & Health Research Foundation (CBHRI. Dit heeft hij opgericht.
  1993 – heden afdelingshoofd G&GZ
  2010 – heden regionaal consulent RIVM
  2016 – heden afdelingshoofd Curaçao Biomedical & Health Research Institute

 5. de Groot

  Rampsituatie?????? 21 Corona gevallen op 160’000…… ze zijn totaal gek geworden

 6. Ik richt mijn pijlen niet op izzy, ook niet hoe hij het gedaan heeft. Hij is niet verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen zijn. Hij adviseert op basis van zijn kennis. Het is de politiek die de beslissingen maakt en verandwoordelijk zijn.
  Waar het om gaat dat ik een stukje op een forum gelezen had dat izzy als, consultant was ingehuurd voor een best bedrag. Ook dat is niet de schuld van izzy. Het is maar wat de gek (in dit geval letterlijk) voor geeft.

 7. Commentpolis

  Deze reactie iis verwijderd wegens strijd met de regels.

 8. John Bash

  Ik heb ergens gelezen dat, ik heb gelezen dit. Kom met bewijzen. Worden nu de pijlen gericht op meneer Izzy? Ik heb het al eerder geschreven, maar sommigen zitten ‘s-morgens lekker gezellig bij elkaar, de kranten uit te pluizen, een ondrwerp kiezen en jaaaaaa. We kunnen weer iemand als slachtoffer kiezen en die in elk geschreven stuk weer aanhalen. Ga er dan ook alvast maar een wiki pagina van aanmaken.

 9. Op Curaçao zijn wij niet zo goed in aanbesteden volgens de regels. Het rapport van de Algemene Rekenkamer is daar duidelijk in. Hier vindt u een korte video met de uitkomsten: https://www.rekenkamercuracao.cw/eid/2065

  Het rapport vindt u hier: https://www.qracao.com/docs/ARC-openbare_aanbestedingen.pdf

  Relevante wetgeving is in deze de Landsverordening Financieel Beheer. Die vindt u hier: https://minfin.cw/nl/documents/landsverordening-financieel-beheer/

  In deze landsverordening is in artikel 10 duidelijk de criteria beschreven wanneer er moet worden aanbesteed of dat er meer dan één offerte moet worden aangevraagd.

  In lid 5 van dit artikel staat: “De Minister van Financiën kan in het Landsbelang, in een met redenen omklede beschikking, beslissen dat wordt afgezien van de in het eerste en tweede lid bedoelde openbare aanbesteding respectievelijk offerteprocedure”.

  SG Sharlon Melfor (GMN) en SG Lysette E.M. Melfor Msc (FIN) zouden er goed aan doen om de Minister van Financiën te vragen om een ministeriële beschikking en deze ook publiceren.

 10. @ John Bash, je hebt helemaal gelijk. Die prop moet weer eens een keer spartelen omdat hij zijn zin niet heeft gekregen.

 11. Ergernis

  @dislect

  Extern expert? De enige ambtenaar die is ingeschaald met consultantsfee bedoel je vast? Niet slecht voor een tropendoktertje.

 12. De Rechtsstaat

  Go Johnny B., jij moeten wij wel serieus nemen?

  Buska bida zouden wij hier in Buena Bista zeggen.

 13. John Bash

  Dos Santos is parlementslid en dient deze zaak in het parlement aan de orde te stellen. Hij had waarschijnlijk liever dat speedy security de opdracht had gekregen. En dit persoon moet ik serieus nemen? Bijna nooit een vergadering bijwonen in de staten. Dit is precies zo’n geval toen Amparo huilend op tv klaagde dat hij niet open mocht en goisco wel. Als een klein kind liet hij een ventilator met kassabon zien die hij bij goisco had gekocht. En wel illegaal open tijdens de verplichte sluiting.

 14. Doet me denken aan de werkwijze van Suzy’s schoothondje de gladde Aalvin Daal.

  Bij elke overheidsentiteit waar hij binnen is geweest stelde hij vriendjes aan, en zelfs zijn eigen zus.

  Daarbij met een beroep op ‘urgentie’ de sollicitatieprocedures omzeilend.

  Urgentie my ass! Al die vriendjes waren zulke luie nietsnutten dat ze nooit door de sollicitatieprocedure zouden zijn gekomen!

 15. @disclect
  daarom dient de wetgeving ook op dit punt te worden aangepast. De idiote maandelijkse retainer fees per departement afschaffen. Uurtarief van consultants maximeren tot het uursalaris van een ambtenaar. Ben benieuwd naar het bedrag dat overheid jaarlijks kwijt is aan alleen retainer fees.

 16. Het was iets dat ik op een ander forum las. Ik ken dus niet het waarheidsgehalte. Het leek me niet onwaarschijnlijk gezien de consultants cultuur in de politiek. En ja, de fout ligt niet bij izzy maar in de politieke cultuur. Geen verandwoordelijkheid willen nemen en beslissingen uitbesteden. De schatkist is kapitalen er aan kwijt en het is ook een politieke keuze die gebruikt wordt in hun eigen verdien model. De ambtenaren worden ondergesteld aan de externe specialisten die weer banden hebben met politici. Zij vinden dit normaal. En de schatkist loopt leeg.

 17. Stel dat het klopt dat Izzy geen ambtenaar is maar een vije jongen.

  Hoera voor hem, er komt een epidemie en de overheid heeft hem nodig.

  O: Bon dia heer Izzy.
  I: Bon dia Overheid.

  O: wilt u voor ons werken?
  I: ja dat wil ik wel. Ik reken 10.000 gulden. Per uur welteverstaan.

  O: dat is best veel.
  I: dan huurt u mij toch niet.

  O: OK, komt u maar.
  I: mijn bankrekeningnummer is 161616161.

  Wie is hier nu fout? Volgens mij de overheid, tòg?

 18. Shonfefe

  Waarom werd het team van dhr Cornelisse van MEO niet ingeschakeld voor de analyse en uitvoering.Deze mensen hebben allang bewezen vakkundig en professioneel te zijn. Ook al klagen we er zijn vele goede en uitstekende ambtenaren op ons eiland die veel werkzaamheden uitstekend kunnen uitvoeren en waardoor en geen externe consultants nodig zijn.

 19. Knoek-koe

  ….”Ik las ook ergens dat izzy geen ambtenaar is maar is ingehuurd als “extern expert” met een compensatie die hem tot best betaalde tv host ooit maakt. Het leek mij niet onwaarschijnlijk”…

  Part 2: @Dislect, het lijkt me eerlijk gezegd helemaal niet zo onwaarschijnlijk, nu ik de tekst van jou een paar keer lees.
  Mag iedereen dan wel even weten wat deze viroloog is betaald en heeft opgestreken aan externe expert kosten?

  Openheid van bestuur graag! Suzy, Izzy, en dehele ministerraad die daar schijnbaar garen bij gesponnen heeft en spint: Zie beukertje stiefdochter Suzy.

 20. Knoek-koe

  …..”Ik las ook ergens dat izzy geen ambtenaar is maar is ingehuurd als “extern expert” met een compensatie die hem tot best betaalde tv host ooit maakt. Het leek mij niet onwaarschijnlijk”…..

  @Dislect, laten we er even vanuit gaan dat dat een satirische grap is.
  Maar als hetidd zo is, dan begrijp ik denk ik iets beter waarom deze ivorentoren viroloog, ons zo lang mogelijk wilde opsluiten….

  Het betaalt knetter goed. En Suzy dacht, laat hem het werk doen, ik zit erbij en regel intussen een mega deal voor het beukertjevan mijn stiefdochter.

 21. Ik las ook ergens dat izzy geen ambtenaar is maar is ingehuurd als “extern expert” met een compensatie die hem tot best betaalde tv host ooit maakt. Het leek mij niet onwaarschijnlijk.

 22. Shonfefe

  Dat werd hem bevestigd door zijn collega bij Financiën..dat is toevallig Zus de Lannoy die ook via een dergelijke maatregel ineens een baan kreeg bij de Centrale Bank voor Ang 300.000 per jaar en ook nog 2 jaar mocht gaan studeren op onze kosten. In de ogen van dergelijke figuren zijn dit normale procedures en komt dus het begrip corruptie dan ook niet voor.!

 23. Het gaat niet veranderen tot dat er een solide wettelijk vastgelegde code of cunduct komt maar die gaat niet komen. Ik denk dat het salaris dat door de bestuurders verkregen wordt verbleekt bv j het bedrag dat ze zich met een U bocht toe eigenen. En dat dat bedrag alleen maar groter gaat worden als er op salarissen gekort gaat worden.

 24. Knoek-koe

  ….“Selectie viel door rampsituatie buiten reguliere procedure.” ……

  Ja, zo kan ik ook nog een paar verzinnen.
  Corona schijnt echt het excuus van het jaar te worden, zoals al was voorspeld.

  Gelukkig weten wedat de overheid, inclusief deze regering, nooit echt uitgeblonken heeft in openbare aanbestedingen.

  Suzy kent de wet en regelgeving goed!
  Wanneer het haar uitkomt

 25. Knoek-koe

  Suzy staat er om bekend, dat ze haar sabelotodo Echtgenoot Carl Camelia, voorziet van lucratieve deals, zonder aanbestedingsprocedure.

  We hebben reeds de stage case van dochterlief van Minister Mc William gehad, waar de nodige rumoer over is ontstaan, en de case van de dochter Vanessa van Gijsbertha die een topbaantje kreeg als adjudant.

  Je zou denken dat Ministers nu wel de regels van goed fatsoen en eerlijkheid in acht nemen.

  Maar hun arrogantie en minachting voor het fatsoenlijk denkende volk lijkt alleen maar groter te worden.

 26. Echt beschamend dit. Ik kan niet anders dan Bosman, Knops en Van Raak gelijk geven als ik dit soort dingen lees. Nepotisme gaat ook onder deze regering gewoon door bah! En dan ook nog zo dom zijn om te denken dat mensen hiervoor willen betalen. Mensen begrijpen dat quarantaine kosten met zich meebrengt maar weinigen zullen bereid zijn om de zuurverdiende centjes indirect te laten verdwijnen in de zakken van de directeur van een gebakken lucht B.V..

 27. Tico Martina

  Meneer Amparo hoe durft u te insinueren dat hier sprake is van laakbare handeling, foei. In tijden van crisis is het logisch dat je geen tijd hebt om een openbare aanbesteding te doen. Dus dat de keuze is gemaakt om met een bedrijf met de klinkende naam T-Experience BV, die jarenlange ervaring heeft, in zee te gaan is logisch (binnenkort vieren ze hun 50 jarige lustrum, u bent allen uitgenodigd). Het bedrijf heeft ook nog eens zowel lokaal als internationaal verschillende evenementen (let op relevante!!) in goede baan geleid en wordt dagelijks geraadpleegd door wereldleiders. Facturatie en kosten overzicht zijn transparant, goed onderbouwd en geheel binnen de marge. Aan de leiding staat een sterk team van experts die hun sporen hebben verdiend, vooral de directeur. Dus niks aan de hand mensen het zit wel snor met dit bedrijf. Dat de directeur toevallig de stiefdochter van mevrouw de minister elke avond aanduwt in het echtelijke bed, is geheel toevallig en heeft niks te maken met belangenverstrengeling.

 28. ericlapas

  “Selectie viel door rampsituatie buiten reguliere procedure.” Die zelfde rampsituatie kon niet verhinderen dat de directeuren van overheids entiteiten nog een jaar van hun miljoenen salarissen mogen blijven genieten.

  Langzamerhand moeten we beseffen dat voor politici hier geld een perverse prikkel is en bij de eerste gelegenheid die ze krijgen, misbruik van de situatie maken.

  De zus van MC. Williams heeft ook al bij de eerste NOW betaling een te hoog bedrag uitgekeerd gekregen. Is het toeval? Nee, het is de zus van de minister van economische zaken.

  Het bedrijf van de stiefzoon van Camelia Römer krijgt miljoenen opdrachten zonder uitbesteding van de ministerie van Volksgezondheid. Is het toeval? Nee, hij ***** de dochter van Camelia-Römer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *