30 C
Willemstad
• woensdag 27 oktober 2021 12:22

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | SER: ‘Wijziging op wijziging is funest’

De SER dringt nogmaals nadrukkelijk aan op met grootste spoed opstellen van geconsolideerde teksten van de desbetreffende fiscale wet- en regelgeving

Willemstad – De Sociaal Economische Raad (SER) is het eens met een verduidelijking van de heffingsgrondslag in de winstbelasting en dat de landsverordening Winstbelasting in overeenstemming wordt gebracht met internationale trends en richtlijnen.

De SER is echter niet te spreken over de ‘wijziging op wijziging’ in het hele pakket van fiscale wet- en regelgeving, waardoor de onoverzichtelijkheid hiervan alleen maar verder is toegenomen. ,,Dit onoverzichtelijke beeld vindt haar oorsprong in het feit dat er van de te wijzigen landsverordeningen geen geconsolideerde teksten beschikbaar zijn.

De SER is van mening dat dit onoverzichtelijke karakter van de fiscale wetgeving niet bevorderlijk is voor het economische investeringsklimaat. Zoals ook in eerdere adviezen is aangegeven, is naar het oordeel van de SER de gemeenschap gebaat bij eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid van wet- en regelgeving.

- Advertentie -

De SER dringt daarom nogmaals nadrukkelijk aan op het met de grootste spoed opstellen van geconsolideerde teksten van de desbetreffende fiscale wet- en regelgeving”, zo staat in het gisteren uitgegeven advies op een pakket aan belastingmaatregelen van de regering waarvoor spoedadvies gevraagd is.

De wijzigingen in de Winstbelastingsfeer zijn bedoeld om te voldoen aan de voorwaarden van zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) als van de Code of Conduct Group van de Europese Unie (EU COCG).

Hierover stelt de SER: ,,De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk en zelfs onvermijdelijk. Dit vanwege het feit dat de internationale richtlijnen op het gebied van de bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving voortdurend in ontwikkeling zijn, hetgeen ook blijkt uit de onlangs door de EU COCG vastgestelde richtlijnen op het gebied van Foreign Source Income Exemption Regimes.”

De regering legt uit dat het ook de bedoeling is geweest ‘van de gelegenheid gebruik te maken om de Curaçaose winstbelasting op een aantal punten te verbeteren en te vereenvoudigen’.

- Advertisement -

Uitgelegd wordt dat de kern van het ontwerp een beperking inhoudt van de heffing van winstbelasting bij een binnenlandse onderneming als er een buitenlandse bron van inkomsten is. Het gaat om de toepassing van een ‘foreign source income exemption regime’, oftewel een vrij-stellingsregeling als er een buitenlandse bron van inkomsten is.

Wat de SER tegen de borst stuit, is dat in de Memorie van Toelichting (MvT) staat dat in de nog vast te stellen nieuwe richtlijnen nader zal worden uiteengezet wat onder winst uit binnenlandse onderneming moet worden verstaan.

,,De SER acht het noch wenselijk, noch voldoende verantwoord dat de definiëring van ‘binnenlandse winst’ op een later tijdstip bij landsbesluit houdende algemene maatregelen wordt vastgesteld. Volgens de SER hebben het land Curaçao en de sector baat bij heldere en eenduidige fiscale wet- en regelgeving die volledig voldoet aan internationale richtlijnen en standaarden ter bestrijding van schadelijke belastingpraktijken.”

Oneens over ‘de manier waarop’

De SER is niet te spreken over het verzoek om advies over het pakket aan belastingmaatregelen: ,,Tegen de werkwijze die gevolgd is met betrekking tot het voor het advies aanbieden aan de SER van onderhavig ontwerp, maakt de SER ernstig bezwaar. Tot twee keer toe heeft de SER via niet formele weg een gewijzigd ontwerp – ontvangen.

Hierdoor ontbraken in het ontwerp zowel de toetsing van de Uitvoeringsorganisatie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van Algemene Zaken als die van het ministerie van Financiën met betrekking tot de financieel- economische paragraaf. Ook heeft de Raad van Ministers – vooralsnog – niet formeel ingestemd met het gewijzigde ontwerp.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 20 december 2019

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -