AD | Schotte gegrild

Ex-premier Schotte en medeverdachte Cicely Van der DIjs met een van hun advocaten op weg naar de rechtbank | Jeu Olimpio

Willemstad – Oud-premier Gerrit Schotte (MFK) sprak gisteren voor het eerst uitvoerig over de zaak Babel, waarin hij onder andere verdacht wordt van ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. ,,Ik ben onschuldig. Ik wist van de vervalste facturen en heb toen duidelijk tegen Francesco Corallo gezegd dat ik er niets mee te maken wilde hebben. Maar het bewijs hiervoor heb ik niet.”

Het college van rechters vuurde gisteren op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Babel in hoger beroep een serie kritische vragen af op de MFK-leider. In tegenstelling tot de behandeling van de zaak in Eerste Aanleg, vertelde de voormalige premier van Curaçao nu over zijn band met casinobaas Francesco Corallo – die zelf door Italiaanse justitie wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte – en liet hij weten dat de man ‘die hij ooit als een vriend had beschouwd’ zonder zijn medeweten vervalste facturen had opgemaakt om zichzelf in Italië in te dekken.

Schotte leerde Corallo in 2002 op Sint Maarten kennen. De toen nog onbekende 36-jarige politicus was onder de indruk van de welgestelde zakenman met veel invloed en veel contacten over de hele wereld. ,,Ik was niemand. Met Francesco ontstond een hechte vriendschap”, zo zegt Schotte, die Corallo gisteren beschreef als perfectionistisch, oprecht en transparant. ,,Zijn woord was zijn woord. Ik had geen reden te vermoeden dat hij zich met foute zaken bezighield.” Ook Corallo omschreef Schotte in een eerder verhoor als een vriend.

Corallo stond Schotte in 2009 financieel bij toen de politicus zijn eigen stichting oprichtte en het project van de wifi-bus initieerde, waarbij minderbedeelde kinderen met geen of weinig toegang tot het internet van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur in een gekoelde bus onbeperkt gebruik konden maken van internet en andere faciliteiten.

De partner van Schotte, Cicely van der Dijs – die in Babel ook terecht staat voor witwassen en valsheid in geschrifte – schoot de financiering van het project voor en later kwam ook een aanzienlijke donatie van Corallo, die – zo legde Schotte gisteren uit – op de rekening van Van der Dijs werd gestort. ,,Zij had het meeste al gefinancierd, dus het was op zijn plaats dat het geld van Corallo voor haar werd gestort”, aldus Schotte. ,,Dit was een van mijn eerste projecten waar Francesco me bij hielp. Ik wil het geen politieke stunt noemen, maar dankzij dit project heb ik kunnen aantonen wat ik allemaal zou doen als ik aan de macht zou komen.”

Toen Schotte in 2010 besloot zijn eigen partij, de MFK, op te richten, gaf de casinobaas wederom aan hem financieel te willen helpen. Corallo doneerde toen 210.000 dollar, aldus Schotte tijdens zijn verklaring gisteren. ,,Een tiende van wat een politieke campagne op Curaçao kost. Maar samen met een lening van 400.000 gulden bij de bank hebben we een budget gemaakt die we voor de verkiezingscampagne van 27 augustus 2010 konden gebruiken.” Corallo ontkende zelf eerder de MFK te hebben gefinancierd. ,,Dat kan ik begrijpen. Hij wilde anoniem blijven”, aldus Schotte.

Al snel daarna zou Schotte door Corallo op de hoogte zijn gesteld van vervalste facturen van Vanddis, opgesteld door de gokbaas, die hij zou gebruiken om zichzelf administratief in Italië in te dekken. Hij zou bang zijn geweest vervolgd te worden omdat het in Italië niet was toegestaan politieke partijen te financieren, aldus Schotte. ,,Ik heb meteen aangegeven niet mee te doen met valse facturen. Ik heb hierbij geen enkele rol gespeeld. Ik heb ze niet opgemaakt, ik heb ze nooit gebruikt, nooit aangepast, niets aan veranderd, niet verstuurd en niet geprint”, aldus de MFK-leider, verwijzend naar twee facturen uit 2010 van respectievelijk 140.000 dollar en 73.447 dollar.

Schotte kan dit echter niet bewijzen, want, zo verklaarde hij gisteren voor de drie rechters: ,,We maakten gebruik van Pidgin Messaging App; een encrypted messaging-systeem, waardoor het traceren van berichten of afzenders onmogelijk is.”

Cicely van der Dijs: Ik wist van niks

Ook de levenspartner van Schotte, Cicely van der Dijs, voerde gisteren uitvoerig het woord. Zo verklaarde zij de vervalste facturen van Vanddis – het bedrijf van haar vader, waar zij als directeur fungeert – voor het eerst te hebben gezien toen het Recherchesamenwerkingsteam (RST) bij Vanddis een inval pleegde. ,,Ik zag meteen dat het geen Vanddis-facturen waren.”

Volgens Van der Dijs had Schotte haar nooit verteld over de facturen. Dit werd gisteren door Schotte bevestigd. ,,Ik wilde haar hier niet mee belasten”, was het korte antwoord van de MFK-leider.

Van der Dijs: ,,Ik was laaiend. Ik zag een logo dat niet klopte, een beschrijving waar ik niks van begreep. Toen ik die dag thuiskwam, eiste ik meteen uitleg en Gerrit legde het toen uit. Ik ben nog steeds boos. We zijn vier jaar later en dit heeft zoveel negatieve gevolgen voor mij, het bedrijf van mijn vader en mijn familie gehad. Ik ben laaiend.”

Desondanks heeft Van der Dijs nooit aangifte gedaan tegen Corallo en hem ook niet op zijn minst een boze mail gestuurd, zoals gisteren door de rechter naar voren werd gebracht. ,,Dit terwijl u gemakkelijk aan zijn e-mailadres had kunnen komen.” Van der Dijs antwoordde: ,,Ik heb nooit contact gehad met Corallo. En bovendien: wat voor nut had het? Het was al een lopende zaak. Ik had er meer aan mezelf te verdedigen.”

Marionet Schotte

Hoewel Schotte gisteren verklaarde kwaad te zijn geworden op Corallo en ruzie met hem had nadat hij te horen kreeg van de vervalste documenten, bleef het contact met de casinobaas intact en incasseerde deze tijdens het premierschap van Schotte de een na de andere gunst. Dat Schotte tijdens zijn minister-presidentschap in ruil voor financiële hulp van Corallo als zijn marionet fungeerde, en hóe, bleek gisteren maar weer eens toen door het Hof een indrukwekkend overzicht werd gepresenteerd van alle gunsten die de casinobaas tijdens het bewind van Schotte opeiste.

Zo moest Schotte de casinomagnaat onder andere een belangrijke positie binnen het land geven; wilde Corallo dat Rudolph Baetsen – die voor hem werkzaam was – benoemd zou worden tot president-commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS); moest Schotte een visum regelen voor Corallo om naar de Verenigde Staten te gaan en wilde de casinobaas dat Schotte in zee zou gaan met een nutsbedrijf waar de gokbaas de dienst uitmaakte. Dan was er ook de zogeheten ‘agreement’ waarbij Corallo zeggenschap zou hebben over afspraken en taakverdeling binnen de partij, maar ook over kandidaten voor het ministerschap.

Toen dit geen standhield, werd door Corallo een ‘promissory note’ opgesteld, waarin werd aangegeven dat Schotte het bedrag dat voor de campagne door Corallo beschikbaar was gesteld, binnen een jaar tijd moest terugbetalen.

,,Daar is dan ook niks van gekomen”, aldus Schotte in reactie op de vraag van de rechter hoe hij 200.000 gulden binnen een jaar tijd zou kunnen terugbetalen.

Van de gewiekste en felle politicus die Curaçao met de jaren heeft leren kennen, was gisteren geen spoor te bekennen. Schotte was onzeker en gaf op verschillende vragen omslachtig antwoord. Hij werd verschillende keren door kritische vragen van het Hof klemgezet en wist zich hier vervolgens niet meer uit te manoeuvreren.

,,Hoe kan het zijn dat u gewoon accepteerde dat iemand de boel belazerde? Waarom zette u het contact niet stop? Ik snap uw koele houding niet”, aldus de rechters. ,,Ik heb het afgesloten en ben verder gegaan”, was het steeds terugkerende antwoord van Schotte.

Twijfels over start onderzoek Babel

In tegenstelling tot wat voormalig advocaat-generaal Anton van der Schans tot twee keer toe onder ede heeft verklaard, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Italië in 2012 geen e-mail gestuurd naar de autoriteiten op Curaçao.

Dat verklaarde de verdediging van Gerrit Schotte (MFK) en Cicely van der Dijs, alsmede twee getuigen die door deze verdediging zijn opgeroepen, gisteren op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Babel in hoger beroep. Deze getuigenis was voor de verdediging van Schotte en Van der Dijs van cruciaal belang om ‘te bewijzen dat de strafrechtelijke vervolging tegen het tweetal op valse voorwendselen is gestart’.

Advocaten Chiara Padovani + Luca Luparia | Yves Cooper

Uit Italië dienden advocaten Luca Luparia en Chiara Padovani gisteren als getuige. Dit tweetal is sinds de regiezitting in deze zaak op 16 november 2016 door het verdedigingsteam van Schotte en Van der Dijs ingeschakeld om contact te leggen met de officier van justitie in Italië, Roberto Pellikano.

Laatstgenoemde was gisteren zelf niet aanwezig op de zitting, maar heeft zich wel bereid verklaard – zo meldden Luparia en Padovani – om persoonlijk te getuigen. Volgens de twee getuigen zou Pellikano verrast hebben gereageerd toen hij hoorde dat het OM op Curaçao stelde dat hij een mail had gestuurd om aan te geven dat in het kader van het onderzoek tegen Corallo informatie was gevonden die tegen Schotte kon worden gebruikt.

,,Hij herinnert zich een andere versie van de feiten”, zo meenden de getuigen. Het OM op Curaçao verklaarde eerder dat het OM in Italië een mail zou hebben gestuurd om de autoriteiten alhier te informeren over een onderzoek naar casinobaas Francesco Corallo, waarbij informatie zou zijn gevonden die in het onderzoek tegen Schotte kon worden gebruikt.

Gebaseerd hierop stelde het Gerecht in Eerste Aanleg dan ook in haar vonnis van 11 maart 2016: ,,Uit het dossier blijkt dat de aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek jegens de verdachte en medeverdachte in de eerste plaats is gelegen in het emailbericht dat het Openbaar Ministerie in 2012 heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie in Italië. In dit e-mailbericht was vermeld dat men daar in een lopend onderzoek naar C. (Corallo, red.) stukken had gevonden die voor het Openbaar Ministerie te Curaçao van belang kunnen zijn.

Anders dan de verdediging heeft het gerecht geen reden om aan te nemen dat dit e-mailbericht nooit, of niet medio of in de tweede helft van 2012, door het Openbaar Ministerie is ontvangen.

De advocaat- generaal heeft zijn bevindingen hierover in een ambtsedig proces-verbaal neergelegd en ten overstaan van de rechtercommissaris onder ede nog eens herhaald dat hij het e-mailbericht destijds heeft ontvangen.” In dit vonnis werd Schotte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Ook werd hij voor vijf jaar ontheven uit het recht zich bij verkiezingen verkiesbaar te stellen.

‘OM niet ontvankelijk verklaren’

Volgens de verdediging – bestaande uit de advocaten Geert- Jan Knoops, Carry Knoops- Hamburger, Marije Vaders en Anne Baaijens – zou het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk moeten worden verklaard omdat deze vermeende email uit Italië de basis vormt voor het gehele onderzoek.

,,De e-mail raakt het hart van de zaak, de geloofwaardigheid van de zaak”, zo stelde Knoops. Gert Rip, de officier van justitie belast met deze zaak, en advocaat-generaal Leomar Angela verklaarden in reactie hierop dat met de getuigenverhoren niets concreter is geworden.

,,De getuigenverklaringen waren nogal vaag”, meende Rip. ,,Eén van de getuigen komt niet verder dan dat Pellikano zich een andere versie herinnert van de start van het onderzoek. De tweede getuige is dan iets concreter; die weet te zeggen dat Pellikano zegt dat hij niet degene is geweest die de mail heeft gestuurd. Maar de verdediging houdt zich vast aan deze e-mail. Ik heb hier voor mij de verklaring van Van der Schans van 20 februari 2014 die aangaf medio 2012 van het OM in Milaan een mail te hebben ontvangen. Bij het verhoor van Van der Schans bij de rechter-commissaris verklaarde hij later zich niet meer precies te kunnen herinneren wie de afzender van de e-mail was.”

Waar de getuigen zich op baseren en waar eveneens door Pellikano naar wordt verwezen – zo voert Rip aan – is een brief van de verdediging waarin wordt gesteld dat het OM Curaçao zou hebben gesteld dat zij in de tweede helft van 2012 een mail heeft gekregen van het OM Italië, getekend door Pellikano.

,,Maar dat heeft Van der Schans nooit gezegd. Nou hoop ik niet dat dit met opzet is, want dat is misleiding van getuigen”, aldus Rip. ,,Van der Schans heeft nooit gezegd dat Pellikano de mail heeft getekend. Zo krijg je ruis op de lijn die er niet zou moeten zijn. Het OM blijft bij het standpunt dat het horen van Pellikano niet in het belang is van de verdediging.”

Het Hof was het hiermee eens: het verzoek van de verdediging om Pellikano als getuige te horen, werd niet toegewezen. Het Hof vindt de aanwijzing van de getuigen, dat Pellikano verrast heeft gereageerd over het start van het onderzoek, ‘onvoldoende concreet’ en geeft tot slot aan dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn dat Pellikano iets kan verklaren dat van belang kan zijn in het onderzoek.

Bron: Antilliaans Dagblad

59 Reacties op “AD | Schotte gegrild

 1. Voor OM heel makkelijk te traceren partijen en kandidaten dienen na verkiezingen inzage te geven in “donaties”., scheking en sponsering. Indien niet is opgegeven bij verkiezingsraad is donatie smeergeld of witwassen van geld.

 2. Drechi pa bosnan Tur – je bent niet goed genoeg om naast me te mogen staan -laat staan mijn schoenen te mogen poetsen -de dag dat je met dat ene wat je ooit mocht hebben mogen studeren denkt mij te kunnen evenaren is gewoon onmogenlijk -komt gewoon door je achtergrond,je afkomst en je afgunst van mensen die presteren en niet falen zoals jij.
  Wie is de echte YU di Korsow?-jouw soort echt niet.
  jullie soort denkt dat iedereen jullie wat schuldig is-echt niet voor iets te hebben moet je hard werken-en die DNA bezit je niet.

 3. Abraham Mossel

  ?nee DbpT, Ag bedoeld jouw club en die van Gerrit de Raaf, de vrijmetselarij

 4. Je ratelt maar door en durft te zeggen dat Miep schreeuwt meer dan jij, je hebt zelf jouw gezond verstand verloren, hahahaaaaaaaaaaaaaaaa

 5. Trots op Curacao

  Ik ben gek op rekenen…. 11 maart 2016 – OM ” Als Schotte zonder goedkeuring van de casinobaas handelde, kon Corallo volgens een ‘promissory note’ meteen een lening aan Schotte van $700.000 opeisen.” Dat is omgerekend Nafl 1.334.166,- met de huidige $ stand.
  OM: “Vanwege opvallende contante stortingen op de rekening van Schotte, buiten zijn giraal gestorte salaris, deed zijn bank vijftig zogenoemde mot-meldingen — melding ongebruikelijke transacties — bij de autoriteiten.” Dit was voor een gezamenlijk bedrag van Nafl 2.225.786,- Er schijnt dus Nafl 891.620 extra uitgekeerd te zijn in de periode 2007-2013. Waar komt dat vandaan? Waar zijn die facturen? Of was het van een oud vrouwtje dat zo blij was met de boter en melk die ze tijdens de campagne kreeg.

  Volgens het OM is er van die MOT-meldingen $213.447,- bewezen middels valse Vadis facturen. Als we de ‘promissory note’ als uitgang nemen dan is er nog $486.553,- over. Doen we de partij donatie erbij van $ 210.000,- dan is er een bedrag over van $ 276.553,- . Er is door een Banko di Mafia een lening verstrekt van Nafl400.000,- die nu $224.224,- is. Als we dan wat valutaschommelingen voor lief nemen dan zou dat wel het missende deel van de ‘promissory note’ kunnen dekken.

  Je kunt ook nog wat anders zien. Nafl400.000,- lening van de bank plus de donatie van $210.000,- maakt zo’n Nafl774.780,- Dat voor het oprichten van een politieke partij? Wat kost de inschrijving bij KVK en Kranchi?

  Hoe ziet de partijkas eruit? Is daar dan de extra Nafl891.620,- (verschil Mot-meldingen – Promissory note) naartoe gegaan en dus van GS z’n eigen rekening betaald :-()

  Of was het toch gewoon smeergeld?

 6. Schotte laat wel zijn oude maatjes Corallo en Sulvaran vallen als een baksteen. Als hij daar maar geen problemen mee krijgt.

 7. Drechi pa bosnan Tur

  Staat die “AG” voor “Anti-democratische Genootschap??
  Het zal wel, want zo te zien tellen de stemmen op zijn partij volgens jou niet………..

 8. https://knipselkrant-curacao.com//mm-radiozender-dolfijn-fm-te-beluisteren-op-caribische-vluchten-tui/#comments

  Mijn In D V-Dual ET referreert naar de mens en niet naar de status van Curaçao.
  Ik weet niet wie Curaçao Independiente persoonlijk is.
  En bij deze, met alle neutraliteit mogelijk, geef ik Drechi Pa Bosnan Tur gelijk dat LOSLIPPIGHEID een gevaar is.
  Jij hebt mij hiernaartoe gebracht door jouw speculaties !
  Dat hoge dunk die ik van jouw had middels jouw posts is gedaald naar helemaal niets *_*
  En Curaçao Independiente is ook gevaarlijk bezig door te zwijgen !
  Mijn mede YDK die een ander in een val lokt.
  Foei 🙁

  Mijn leven loopt allang gevaar door onjuiste verhalenronde over mij.
  De waarheid zal altijd van een flinke gewetens maal genieten.
  Filter de tekst, maar haal alsjeblieft het negatieve niet verder in leven.

  https://www.youtube.com/user/1BigBlackMamba1/about

  https://www.youtube.com/channel/UC30Hi7Dj005d5-ImJFlV4vw/about

  Curaçao weet allang wie ik ben en waar ik voor sta ; jij strikt mij hiernaartoe !

 9. Gerrit(je) houdt de eer aan jezelf en trek je terug uit de politiek, wellicht dat je dan ook de MFK (MaFKikkers) helpt op te heffen.

 10. Ik kom vanavond zeker, maar niet naar Avila.

 11. Drechi pa bosnan Tur

  Loslippigheid is de ERGSTE onder de dodelijke zonden Brian.
  Post JIJ WEL onder je eigen naam?
  Doe mij dan ever je telefoonnummer(s), en je e-mailadres graag….

 12. Drechi pa bosnan Tur

  Las,
  Je MOET komen. We hebben net een mooie bonus gekregen voor “uitermate goede verleende diensten”.
  Geef anders even je bankrekeningnummer door als je wilt…
  Piet: je punten zijn opgevoerd op de agenda.

  Keta heeft trouwens wel een goed punt aangedragen, alleen niet naar Venezuela: daar rommelt het een beetje op het ogenblik. Liever naar Brazilie. Geen uitleveringsverdrag weet je. Venezuela ook niet, maar speelt vals met Jamaloodin. Afzetten bij de Colombiaanse gerens en wegwezen……….. Ze willen natuurlijk de raffinaderij behouden. Hoe ging het ook alweer? “De ene dienst……….”

  Keta krijgt ook een beetje dan. Ik heb zijn bankrekeningnummer van de laatte overmaking nog. Oeps…… foutje!
  Tot straks dan maar zou ik zeggen

 13. @LaStiwz, Ik wist niet dat jij Keta was “De sexuele frustraties van Keta (heeft het constantover Gays, Poepgaatjes, Campo,” Eric Lapdance ga strippen voor jullie.

  Je moet gaan anders weet je niet wat je mist. Ik ik zie het al voor me Peter Pendew aan tafel en Drechi Gay op de schoot van Mano terwijl Eric Lapdance LaStiwz een lapdance verzorgd, hahahaha

 14. schotte je gaat in hoger beroep ,evt hoger raad wat een poppenkast allemaal,wees een vent en ga je straf uitzitten.grote bedragen aannemen van derden is altijd riskant(wist je) en de waarheid komt altijd boven water.
  Wie zijn billen brand ,moet op de blaren zitten.

 15. Daan Banaan

  Er komt eindelijk duidelijkheid. Dat is het belangrijkste. Ik denk dat het goed is om wat meer openheid van zaken te geven. Al zal Schotte ook zijn hachje willen redden. Maar er is geen ontkomen aan. Ik hoop dat ook Corallo flink wordt aangepakt, en het overige gespuis dat in deze schimmige zaken hebben meegespeeld.

 16. Drechi pa bosnan , Meeting v/d Los Maginarios Ladrones. Hahahaaaaaaaa, er mis nog een agenda punt.

  Hoe Schotte naar Venezuela gesmokkeld kan worden, hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 17. Ben ook van de partij manos!!! 🙂 😆
  tot awero..

 18. Het is dinsdag. Ladies night.

 19. Ik kan niet.

 20. Pfffffffffff

  Knoops, tijd om je derdenrekening eens te controleren…… follow the money

 21. @drechi

  Mooie agendapunten.

  Gaarne toevoegen:
  * Mossel benoemen tot “Grote Hogepriester van de KKC Analfabeten”
  * Waar is John Baselmans en hoe krijgen wij hem terug?

  See you in Avila, tafel rechtsachter.

 22. @eric Je kan zowiezo pas een tweede kans verdienen als je toegeeft wat je hebt misdaan en je tijd hebt uitgezeten!

  Niet niets zeggen en alles doen om er uit te komen.. zeggen dat je onschuldig bent en dan toch nog een tweede kans eisen!

 23. Dos Santos zijn ook financieerders van Schotte.. Jamaaloodin wilde ook uit de schatkist graaien en zorgen dat Dos Santos verder kon gaan met witwassen van geld

 24. Tijd dat je onder je Eigen naam gaat posten.. D.V.

 25. Welke bank gaat 400 ton investeren in een politieke partij? Welke bank is dat geweest?

 26. Abraham Mossel

  ?

 27. waarom heeft Jamaloodin, dat niet gebruikt toen hij met Nini bezig was de moord op Wiels voor te bereiden?

 28. Joep Meloen

  @ Enri,

  Zijn er bij hem ook niet een aantal scramblers gevonden ? Ook niet direct apparatuur welke je bij de gemiddelde inwoner van dit eiland tegenkomt.

 29. Drechi pa bosnan Tur

  @Eric, Last, Mano, Peter
  Onderwerp: Vergadering Club van Rechtschapen Mensen
  Lokatie: Avila Beach
  Tijd: vanmiddag om 6 uur, gebruikelijke tafel rechtsachter
  Agendapunten:
  *Opening door Voorzitter
  *Notulen vorige vergadering
  * Nek aan nek -race tussen Enriqueta en Bram om de eerste plaats in “de race van de leeghoofden”
  *Promotie van Miep tot “Volledig beedigde vuilbek”
  *Nieuwe leden van de Criticasterclub (Geen dus)
  * Gaan we door op deze manier, of moeten we de bakens verzetten? (Ze worden kwaadaardiger! Zelfs Miep begint grof in de mond te worden…. “Smoelwerk en zo”)
  *De sexuele frustraties van Keta (heeft het constantover Gays, Poepgaatjes, Campo, etcetera)
  *Voorstel: Nieuwe manier van lachen voor Keta en Bram: “Hihihihihi” in plaats van “Whuahahaha”
  *Afgezaagd woord van Bram: “Raaf”!! Stel voor om er “Uil” of desnoods “Kuiken” van te maken.
  *Sluiting

 30. citaat: Toen Schotte in 2010 besloot zijn eigen partij, de MFK, op te richten, gaf de casinobaas wederom aan hem financieel te willen helpen. Corallo doneerde toen 210.000 dollar, aldus Schotte tijdens zijn verklaring gisteren.

  waar kwam de rest van dat geld vandaan.
  400.000 naf lening bij een bank? wat was het onderpand?
  volg het geld, waar kam het vandaan…is de grote hamvraag.
  er zijn meer maffia families die geinvesterd hebben in de MFK.
  die moetn ook aangepakt worden.
  de maffia wil Curacao het gokken/witwasssen/drugs moet ongecontroleerd door blijven gaan.
  deze families zijn multi miljonairs, maar ze hebben nooit genoeg…
  hoogmoed komt voor de val…en karma krijgt je altijd te pakken…

 31. Drechi pa bo, hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

 32. Karma Eric Lapdance karma,

 33. Ja dan krijgen we ruzie in de tent hahahaaaaaa. Schotte zal meer straf krijgen voor meineed.

 34. zou best eens kunnen…maar daar heeft hij een goed alibi voor.
  hij moest nog geboren worden…

 35. precies…ik heb het biet gedaan..het mes heeft mij gesneden…
  rat is een goed woord om hem te omschrijven…
  Corallo heeft ook nits meer te verliezen, want die wordt uitgelverd.
  waarschijnlijk als hij gaat praten zal dat uitleveren uitgesteld worden tot hij hier zijn straf heeft gekregen.
  maar ja ratten onder elkaar…

 36. ericlapas

  @Enri, en de moord op Kennedy niet te vergeten.

 37. Eric Lapdance als je naar zijn waslijst van criminele activiteiten kijkt dan zie je dat hij 1000 kansen had gekregen, hahahaaaaaaaaaaaaaaa.

 38. Wat is het toch een vreselijke kwal, wat zeg ik? Het is een hufter, altijd is het de schuld van een ander, hij weet van niks, het is een rat. Nou Corallo doe je mond nu maar open en pak Gerritje terug.

 39. @Sander je schreef: ik vraag me alleen af waar de familie Dos Santos zit in dit verhaal. waarom moest hij Jamaloodin minister maken?hoe zit het met de moord op Wiels?
  want ook daar heeft hij het startschot voor gegeven.

  Deze komt later wel, het is een andere hoofdstuk. In deze hoofdstuk gaan ze zeggen. “Schotte in SDKK aangehouden voor ……….. . Hahahaaa

 40. Drechi pa bosnan Tur

  @ Bolivar
  Zo te horen spreek je uit ervaring “Gedevalueerde Bolivar” 🙂 🙂

 41. caribbeancynic

  Dat is zo maar geen 20ste kans.

 42. Curaçao Independiente

  Wat ik wel mis in de artikel is duidelijkheid over de e-mail van OM Italie naar OM Curaçao in 2012, wordt het dan niet als bewijs gebruikt in zaak Babel? Want een verklaring (dhr. van der Schans) zonder de e-mail zelf is wel heel zwak! En zou een discussie of dhr. Pelikano het gestuurd heeft of niet onnodig zijn. Ik wist niet dat nu een e-mail als bewijs kan worden gebruikt die niet overlegd wordt als bewijs tijdens een recht zaak ,wel heel vreemd. Maar onafhankelijk hiervan is wel duidelijk dat financiering van politieke partijen transparenter moet en nodige bewijzen ook tijdig afgeleverd moet na verkiezingstijd, zover bekend is er nog geen duidelijkheid nog van oktober vorig nog van april dit jaar. Hierdoor is er geen duidelijk beeld wie de financierders zijn laat staan of er vriendendiensten tegenover staat.

 43. ho gaat Corallo reageren, nu hij dus overal de schuld van krijgt.
  Gekke gerritje wist van niks, die is door zijn suikeroompje er in geluisd.
  maar helaas niemand geloofd dit uitgekookte mannetje.

 44. een 2e kans?
  ken jij zijn strafblad….
  dit zou dan de 100e kans moeten worden..
  hij is pathologisch hij blijft een dief een narcist die aan hoogmoed lijd.
  hij is gewiekst, wist altijd uit de gevangenis te blijven.
  maar hij is al vanaf de lagere school een crimineel…
  ik ken mensen die hem al zolang kennen.

 45. zoals eerder gezegd, hij is niet in zijn 1e leugen gestikt..
  hij doet geloven dat hij zelf een keurig persoon is en niets met de maffia baas Corallo te maken te hebben.
  wat kan die liegen..
  al hij 5 zinnen zegt zitten er 6 leugens in.
  zijn enige doel was dit land overleveren aan zijn maffiabaas.
  ik vraag me alleen af waar de familie Dos Santos zit in dit verhaal.
  waarom moest hij Jamaloodin minister maken?
  hoe zit het met de moord op Wiels?
  want ook daar heeft hij het startschot voor gegeven.

 46. ericlapas

  Wij leven in een beschaafd land. Iedereen verdient een tweede kans.

 47. Wie zal dat betalen zoete lieve Gerritje,deze leugenaar en narcist komt een keer klem te zitten, en zie daar,gerrit de grote manipulator,moet toch buigen voor meneer de rechter.
  GERRIT SCHOTTE GAME OVER.

 48. Deze pathologische leugenaar kon ineens miet meer liegen hahahahaaaaaa, hij hebt zoveel leugens in zijn hersenen dat hij compleet vast zat in zijn woorden.

  Staat geschreven.

  Van de gewiekste en felle politicus die Curaçao met de jaren heeft leren kennen, was gisteren geen spoor te bekennen. Schotte was onzeker en gaf op verschillende vragen omslachtig antwoord. Hij werd verschillende keren door kritische vragen van het Hof klemgezet en wist zich hier vervolgens niet meer uit te manoeuvreren.

 49. Schotte bekende dat:
  ,,We maakten gebruik van Pidgin Messaging App; een encrypted messaging-systeem, waardoor het traceren van berichten of afzenders onmogelijk is.” hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

  Dit is een methode die gebruikt wordt door criminelen en maffiosi’s, als je niets te verbergen hebt dan weet je niet eens dat dit bestaat.

 50. S.Bolivar

  Schotte’s dagen zijn geteld. Het enige wat hij nog moet doen,is een pot vaseline kopen om deze vervolgens mee te nemen naar Bon Futuro. Dankzij deze wondermiddel zullen de eerste dagen met zijn nieuwe vriendjes minder pijnlijk verlopen.

 51. Als je maar hard genoeg kan liegen (he Cissely) en alles mmar blijft ontkennen kan je ze allemaal net genoeg doen twijfelen-maar er is zo te zien echt wel genoeg bewijs en de bevolking zijn deze schurken echt wel zat.
  Ik hoop daarom dat het gerecht eindelijk eens een ZEER zware voorbeeld straf geeft -vele jaren in de Bak – geen Politiek of ambtelijke positie ooit meer-en dan nog de schade op de veroordeelde verhalen.
  Als mr er zo slecht voorstaat hoe kan hij anders dit tonnen team betalen?
  waar zijn de vele miljoenen van de bevolking gebleven?

 52. Ja man “Bevrijding van de maffia dag” hahahaaaaaaaaaa

 53. Staat vermeld.
  Marionet Schotte, Zo moest Schotte de casinomagnaat onder andere een belangrijke positie binnen het land geven; wilde Corallo dat Rudolph Baetsen – die voor hem werkzaam was – benoemd zou worden tot president-commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS); moest Schotte een visum regelen voor Corallo om naar de Verenigde Staten te gaan en wilde de casinobaas dat Schotte in zee zou gaan met een nutsbedrijf waar de gokbaas de dienst uitmaakte. Dan was er ook de zogeheten ‘agreement’ waarbij Corallo zeggenschap zou hebben over afspraken en taakverdeling binnen de partij, maar ook over kandidaten voor het ministerschap.

 54. Klaasvaak

  Als GS veroordeeld wordt, hebben we er dan een nieuwe nationale feestdag bij?

 55. Abraham Mossel

  Het onschuldige jongetje, flippie van de betuwe ” Gerrit de Raaf, heeft de trukendoos van de tovernaar van Oz mee genomen, alleen zal het hem dit keer niet baten, hij valt aan alle kanten door de mand. De Raaf denkt dat hij een stel mondy bewoners voor zich heeft zitten die hij alles op de mouw kan spelden. En waar de rechter een grote hekel aan heeft, is wel een ander de schuld geven terwijl het er dik boven op ligt dat je her zelf hebt gedaan, pas maar op Gertje dat je je zelf geen jaar meer aan je kontje erbij lult met je geliegen en bedriegen. Straks is het weer volop Huili Huili

 56. Laten we hopen dat de Rechtbank door al deze leugens en zielig gedoe heenkijkt, en deze Ras leugenaar bedrieger en niet te vergeten Moordenaar nu eens eindelijk op zijn plek zet waar hij hoort. er is al veel te veel waar hij al mee weggekomen is. en er zijn al veel te veel onschuldige mensen de dupe geworden van hem, inclusief alle schade die hij ons Eiland heeft toegebracht.
  en inderdaad 90% doet hij niet. maar hij is opdrachtgever van alle ellende, moord, en bijna de ondergang van Curacao.

 57. Ziet er somber uit voor Gerritje ?

 58. Freedomwriter

  Gecombineerd met liegen, zielig doen en de schuld neerleggen bij iemand anders, zijn specialiteit!

 59. “Doen alsof je gek bent” , dat is Schotte’s taktiek in de rechtszaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *