AD | ‘Reset van verhoudingen in Koninkrijk vereist’

In hun brief hebben Cuartas, Hooi, Kibbelaar en Palm gepleit voor de instelling van een taskforce die zich gaat bezighouden met zowel de noodhulp als met de sociaaleconomische realiteit in het post-coronatijdperk.

Willemstad – Het post-coronatijdperk vraagt om een ‘reset’ van de sociaaleconomische verhoudingen binnen het Koninkrijk. Dat stellen de vier ‘bezorgde Caribische Nederlandse burgers’ die medio april een brief stuurden naar de Tweede Kamer met een ‘Call for action’ in het Koninkrijk.

In een update schrijven zij: ,,Het denken is in volle gang: zowel in Nederland als op de eilanden. Het is zaak om daarbij de ontstane situatie van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk van meet af aan te betrekken bij de plannen die in Nederland worden uitgedacht.”

Onder de kop ‘Dromen over een nieuwe toekomst’ stellen Maria Cuartas, Jurenne Hooi, Arthur Kibbelaar en Walter Palm onder meer: ,,Onze droom: de samenlevingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten fit en duurzaam te maken voor de 21e eeuw.”

Op hun speciaal hiervoor opgezette website stellen zij nadrukkelijk: ,,We zijn géén politici, dit is een burgerinitiatief, dit is een initiatief vanuit het maatschappelijk middenveld.”

Hun brief kreeg vorige maand veel media-aandacht. Op de eilanden, maar ook in Nederland. ,,Nadat ook het NOS-Journaal op 16 april 2020 uitgebreid inging op de nijpende sociaaleconomische situatie op Curaçao, en in het verlengde daarvan op Aruba en Sint Maarten, kreeg de crisis meer een gezicht in Nederland.

Daarmee is een belangrijk doel van onze brief behaald, namelijk aandacht voor de urgente humanitaire nood op deze eilanden.”

Maar daarmee zijn ze er nog niet, zeggen de vier zelf. ,,De situatie op de Caribische eilanden van het Koninkrijk maken een ‘Call for action’ nog steeds dringend noodzakelijk, evenals een ‘Call for responsibility’.”

In hun brief hebben Cuartas, Hooi, Kibbelaar en Palm gepleit voor de instelling van een taskforce die zich gaat bezighouden met zowel de noodhulp als met de sociaaleconomische realiteit in het post-coronatijdperk.

,,We zijn van mening dat innovatieve plannen moeten worden ontwikkeld door een gemengde groep van experts afkomstig uit alle landen van het Koninkrijk. Deze groep moet zich buigen over de vraag hoe het sociaaleconomische plaatje voor de samenlevingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten duurzaam, divers en fit voor de 21e eeuw er uit moet komen te zien. En er moet extra aandacht zijn voor de daadwerkelijke implementatie en uitvoering voor deze plannen. ‘A call for responsability!’ dus.”

Op 24 april heeft de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) een extra bedrag van 16,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk. Deze financiële toezegging versterkt het solidariteitsgevoel tussen Nederland en de Caribische Koninkrijksdelen, waartoe de vier opriepen in hun brief. ,,Wij juichen deze opstelling toe. Het is nu aan partijen – op de eilanden en in Nederland – om met voorstellen te komen, zodat de humanitaire hulp dáár aankomt waar het echt nodig is en waar het voor bedoeld is.”

Een van de actiepunten is de oproep aan mensen om hun steun kenbaar te maken door de Vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties te mailen. Een tekstvoorstel en e-mailadres is te vinden op de website. Ze lichten dit actiepunt toe: ,,De Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties moet nog debatteren met staatssecretaris Knops over zijn voorstellen voor de Nederlandse financiële bijdrage aan steun voor maatregelen op de drie Caribische landen van het Koninkrijk. Deze steunmaatregelen zijn nodig om de sociaaleconomische gevolgen van de Covid 19-lockdown op Aruba, Curaçao en Sint Maarten beheersbaar te maken.”

Er is nu noodhulp voor 16,5 miljoen toegezegd. Los van de vraag of dit voldoende is, zijn de vier van mening dat het belangrijk is dat de hulp via betrouwbare kanalen wordt verschaft. Ook coördinatie van de noodhulp is noodzakelijk.

,,Over de hoogte van aanvullende financiële steunmaatregelen en de condities voor de verschaffing daarvan, is nog niet het laatste woord gezegd. Op dit moment zijn de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten druk doende om een aantal voorwaarden verder uit te werken om voor steun uit Nederland in aanmerking te komen. We blijven bij de invulling hiervan om barmhartigheid en solidariteit vragen en niet te snel met condities te komen, die de bevolkingen en economieën van de Caribische delen te zwaar gaan treffen.”

In deze bijzondere toestand die door de coronapandemie is veroorzaakt, geldt het adagium ‘eerst de brand blussen, en dan je huis weer op orde maken’ en niet omgekeerd. ,,Dat de eilanden ook een verantwoordelijkheid hebben bij het blussen van de brand, is voor ons evident. Dat neemt die van Nederland om hierin constructief te helpen, echter niet weg.” www.koninkrijkcovid19.com

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “AD | ‘Reset van verhoudingen in Koninkrijk vereist’

 1. @TicoMartina
  Hooi is geen prof. hoor, wel PhD. Niettemin een grossierster in commissariaten.
  Maar verder heeft u helemaal gelijk.

  Overigens, even iets geheel anders ik heb zojuist vernomen, waar doet er even niet toe, dat de ‘noodhulp van 16 miljoen voor de eilanden” beheerd en geimplementeerd wordt door het Rode Kruis.
  Halleluja, eindelijk!!

 2. Tico Martina

  Jandino/Judeska heeft veel geld opgehaald in Nederland. In ieder geval deed hij nog wat in plaats van handje ophouden. Hoeveel hebben dokter professor Hooi, 1ste secretaris Kibbelaar, strategisch adviseur die al 34 jaar als ambtenaar in Amsterdam rondloopt Maria Cuartas en de reeds met pensioen gegaan zijnde Mister Integratie Walter Palm daarin bijgedragen? Of hebben ze zich beperkt tot het stellen dat Nederland nu niet de Last(en) posten, (s)Luizen, (de)Geuzen, Martin(a) Polars, Constant(ia) criminelen etc. moeten onderzoeken en geld moeten geven. Geld dat daarna door Oom DagoGijsberta aan zijn dochter en andere kompinchis kan geven? Of geld dat door Miss Diva Curacao aan haar dochter en andere kompinchis kan worden gegeven?

 3. Knoek-koe

  ….”We zijn van mening dat innovatieve plannen moeten worden ontwikkeld door een gemengde groep van experts afkomstig uit alle landen van het Koninkrijk.”…….

  Wat hebben de experts ( ) in wiens zakken al die miljoenen verdwenen zijn al die jaren gedaan en geleverd aan plandviezen ?

  Experts als de vele Camelias, Isidoras ( locked up), Zussen, Jourdains ( ok hij moet het expert geld terug betalen) , Ys metzijn curators, EY experts op MDPT, EY experts op Giro, BDO experts op CBCS, wat is er toch met al die dure experts op Curaçao, die het eiland lekfsctureren, maar waar maar niets zinnigs of vruchtbaars uitkomt

 4. Curacao revisited

  “We zijn van mening dat innovatieve plannen moeten worden ontwikkeld door een gemengde groep van experts afkomstig uit alle landen van het Koninkrijk.”
  Chanel Thijssen heeft zich al als expert aangemeld. Vannessa Gijsbertha wil ook wel helpen.

 5. Veel van de bekenden van deze bende van 4 zijn zelf graaiers. Hebben ze die er al op aangesproken?

 6. Just Saying

  “Er moet extra aandacht zijn voor de daadwerkelijke implementatie en uitvoering voor deze plannen. ‘A call for responsability!’ dus”.

  Zo te lezen zijn ze hier al een tijdje niet meer geweest….

 7. Met J Hooi heb ik echt niets maar dan ook niets. De zoveelste ‘grosierster’ in commissariaten etc etc

 8. Hier is een idee: oprotten met dat Koninkrijk met al die landen er in. Gooi alles er eens en voor altijd uit of maak elk eiland een volwaardig deel van Nederland maar hou op met dit half slappe gedoe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *