30 C
Willemstad
• woensdag 21 april 2021 16:05

PBC | Curaçao is het snelst vaccinerende land ter wereld

Persbureau Curacao Curaçao is op dit moment het land waar de meeste vaccins worden gezet. Met 13,44 prikken per 100 bewoners is Curaçao volgens De Volkskrant het snelst...

PBC | Advocaten en Notarissen hebben weer ontheffing

Persbureau Curacao Weer is de lijst met ontheffingen aangepast. Vanaf vandaag staan onder andere advocaten en notarissen weer op de lijst van vitale functies en processen maar ook...

Democracy now! | Wednesday April 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 21 april 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Zon vanmiddag recht boven Curaçao

Vanmiddag om precies 12.34 uur zal de zon recht boven Curaçao staan, het zogenaamde zenit. Dit verschijnsel komt slechts twee keer per jaar voor. Dat meldt de Meteorologische...

Nu.cw | Mc William stelt vragen over sluiting ABN Amro-rekeningen

MAN-Statenlid Giselle MC William heeft schriftelijk vragen gesteld aan demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) over sluiting van ABN Amro-rekeningen. Ook de Tweede Kamer en commissie Koninkrijksrelaties ontvangen...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenArubaAD | Recordcijfers voor MCB bank

AD | Recordcijfers voor MCB bank

Recordcijfers voor MCB bank

Willemstad – MCB Groep (Maduro & Curiel’s Bank) heeft in alle opzichten een recordjaar achter de rug. Alle kerncijfers, waaronder vooral ook de winst, waren in 2018 fors hoger dan vorig jaar, maar ook hoger vergeleken met alle voorgaande jaren.

Dat is, zeker gezien de economische tegenwind op Curaçao en verschillende andere eilanden waar de MCB actief is, een bijzondere prestatie. Onderaan de streep werd 194 miljoen gulden verdiend (tegen bijna 127 miljoen over 2017). Na afrekening met de fiscus – er wordt een eveneens recordbedrag van 32,5 miljoen aan winstbelasting afgedragen – blijft er een nettowinst over van 161,5 miljoen.

Niet eerder boekte de grootste commerciële bank van de Dutch Caribbean – met 1.450 medewerkers en 23 vestigingen – zo’n hoge winst. Over 2017 bedroeg het resultaat 104,5 miljoen; het jaar ervoor 128,8 miljoen. De hoogste winst tot nog toe werd behaald in 2008 toen het resultaat 144,9 miljoen bedroeg.

,,Ofschoon we zeer trots zijn op het geconsolideerde nettoresultaat na belastingen, willen we benadrukken dat de aanzienlijke toename van het resultaat in belangrijke mate bepaald wordt door enerzijds de hoge rentepercentages in de Verenigde Staten, waarvan we hebben geprofiteerd door aanpassing van ons beleggingsbeleid, en anderzijds door de hoge voorzieningen voor kredietverliezen in 2017.”

Aldus het MCB-management, dat wordt gevormd door Lionel ‘Chicu’ Capriles (president & ceo), Mathadeo Sebarath en Michael de Sola (beiden directeur). De groep beschouwt een sterke kapitalisatie als vitale kracht. ,,Eén waar wij als management voor staan en waar onze gemeenschap, onze klanten en ons personeel op kunnen blijven vertrouwen en rekenen”.

In 2018 groeide het totale bedrag aan activa van de MCB Groep (waarvan 49 procent wordt gehouden door de grote Canadese Scotiabank) met meer dan 154 miljoen, ofwel 2 procent, naar 7.922 miljoen, net iets onder de grens van 8 miljard. Het eigen vermogen, exclusief minderheidsbelang, nam toe met naar de mening van de directie ‘een gezonde 7 procent’ ofwel 56 miljoen, tot een solide totaal van 873 miljoen. Deze groei werd gerealiseerd inclusief een vermindering van 40 miljoen per 1 januari 2018 in verband met de toepassing van de zogeheten IFRS 9.

Deze nieuwe accountingstandaard zorgt voor een fundamentele wijziging in de wijze waarop bijzondere waardeverminderingen van vorderingen door de groep wordt bepaald omdat het model van IAS 39, dat uitgaat van waardevermindering die zich hebben voorgedaan, is vervangen door een methode die uitgaat van verwachte kredietverliezen van een financieel instrument (het ‘expected credit loss’-model).

,,Bij de bepaling van verwachte kredietverliezen hanteert de MCB Groep een breed scala aan inschattingen, waaronder de toekomstige ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp), werkloosheidspercentages en de consumentenprijsindex.”

Behalve winst en balanstotaal zag de bank ook de spaargelden en deposito’s van klanten toenemen. De directie hierover: ,,Onze Groep heeft het vertrouwen behouden van onze klanten en de groei van het bedrag aan deposito’s van klanten steeg met 67 miljoen, ofwel 1 procent, tot 6.751 miljoen (was 6.685 miljoen, red.).”

Hat management zegt ‘zeer dankbaar’ te zijn ‘voor dit vertrouwen’ en zal ‘blijven zorgdragen voor een zeer verantwoordelijk beheer van deze gelden’.

Ook de leningenportefeuille vertoonde groei. Per 31 december kwam deze uit op 4,160,4 miljoen vergeleken met 4.137 miljoen twaalf maanden eerder. Sinds 2014 bedragen de verstrekte leningen 4 miljard of meer. In 2008 was dat nog een miljard minder.

Lokale en internationale activiteiten

De beleggingen in obligaties en schatkistpapier namen in 2018 toe met een aanzienlijke 46 procent, ofwel 290 miljoen, tot een totaalbedrag van 915 miljoen. Aan de andere kant daalde het bedrag aan kasmiddelen en bankdeposito’s met 6 procent, ofwel 162 miljoen, tot een nog steeds omvangrijk bedrag van 2.608 miljoen.

,,Deze daling houdt deels verband met het besluit om een deel van de bankdeposito’s te beleggen in schatkistpapier om zodoende een hoger rendement te realiseren, rekening houdend met ons risico- en liquiditeitsbeleid.”

De inkomsten zoals gepresenteerd in de financiële overzichten zijn gegenereerd door zowel lokale als internationale activiteiten van de MCB Groep. Deze inkomstenstromen blijven naar de mening van de banktop ‘goed gediversifieerd’.

In 2018 heeft de federale centrale bank van de Verenigde Staten haar rentetarief (de ‘FED rate’) viermaal verhoogd met 0,25 procent, hetgeen ook resulteerde in een hoger rendement op MCB’s beleggingen in Amerikaans staatspapier en deposito’s bij buitenlandse banken. Dit leidde tot een toename van de interestopbrengsten uit buitenlandse beleggingen, die de afname van binnenlandse interestopbrengsten compenseerden.

,,Onze totale bruto interestopbrengsten stegen per saldo met een bescheiden 1 procent, ofwel 3 miljoen. In verband met de lage binnenlandse interesttarieven heeft onze groep de rentevergoedingen op deposito’s aangepast, waardoor uiteindelijk het netto interestresultaat steeg met 3 procent tot 298 miljoen.”

Behalve rente verdient de bank ook aan fees en commissies. De netto commissieopbrengsten van de MCB Groep stegen met 6 miljoen, ofwel 4 procent, voornamelijk als gevolg van een volumetoename bij verschillende bedrijfsactiviteiten, in het bijzonder creditcards en betaalsystemen. ,,Deze volumegroei is vooral als gevolg van een toename van het toerisme in onze markten”, legt de bank uit.

,,De groei in het toerisme, tezamen met enkele grote internationale transacties, hebben bijgedragen aan de groei van de opbrengsten uit valutatransacties die in 2018 een groei lieten zien van 17 miljoen, ofwel 4 procent. Voor wat betreft de operationele kosten liet 2017 ‘een buitengewoon beeld’ zien, aldus het managementverslag, als gevolg van de voorzieningen voor kredietverliezen die getroffen waren in verband met de gevolgen van orkaan Irma op de Bovenwindse Eilanden en voor enige grote zakelijke klanten op Curaçao.

Vanwege de toepassing van IFRS 9 als accountingstandaard liet de kredietvoorziening een vrijval zien van 7 miljoen in vergelijking met een verlies van 40 miljoen in 2017. Dit is de belangrijkste reden voor de daling van de operationele kosten met 14 procent, ofwel 50 miljoen.

,,De combinatie van de (gebruikelijke) 4 procent groei van de bedrijfsopbrengsten en de uitzonderlijke 14 procent daling van de bedrijfskosten in 2018 resulteerden in een netto bedrijfsresultaat voor winstbelasting van 194 miljoen.” Het geconsolideerde netto resultaat na winstbelasting laat een toename zien van 55 procent, ofwel 57 miljoen, tot 161 miljoen. De directie van de MCB blijft naar eigen zeggen ‘de ontwikkelingen in onze markten nauwgezet volgen’, ‘maakt inschattingen over de toekomst’ en ‘neemt passende besluiten en maatregelen waar nodig’ om de bankgroep voorbereid te laten zijn op de ‘altijd veranderende omstandigheden’.

Het management, tezamen met de Raad van Commissarissen (RvC, met Claude Norfolk als president-commissaris) en in het bijzonder het Kredietcomité, houdt doorlopende toezicht op de ontwikkeling van krediet- en overige risico’s.

,,We verzekeren dat de leningen en overige vorderingen op klanten in onze leningenportefeuille goed gespreid blijven qua soorten klanten, omvang, looptijd en sectoren.”

De voorziening voor verwachte kredietverliezen laat een daling van 28 miljoen zien.

Bij de geconsolideerde cijfers gaat het om de MCB-vennootschappen: Maduro & Curiel’s Bank (Curaçao met elf vestigingen); Caribbean Mercantile Bank (Aruba met vijf vestigingen) en dochterondernemingen; The Windward Islands Bank Ltd. (Sint Maarten en Sint Eustatius met vijf vestigingen); Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire met twee vestigingen) en dochters; Maduro & Curiel’s Insurance Services; MCB Risk Insurance; MCB Group Insurance; MCB Securities Holding; MCB Securities Administration; en Progress.

De jaarcijfers werd gecontroleerd door Robert van Nimwegen van Ernst & Young (EY) Accountants.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 reacties

  1. De Bank vaart er wel bij. Ben benieuwd hoeveel ze nu gaan teruggeven aan de maatschappij in de vorm van tariefverlaging en een wat professionelere service

  2. Hartstikke leuk natuurlijk voor de directie (voor hun bonus), de aandeelhouders en de staat, maar gaan de kosten voor de (vooral) zakelijke klanten nu omlaag?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties