30 C
Willemstad
• vrijdag 17 mei 2024

Extra | Journaal 15 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 14, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 14 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 13, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 13 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 10, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Politietaken voor kustwacht

HomeLandenArubaAD | Politietaken voor kustwacht

Aansluiting gezocht bij Openbaar Ministerie | Met jaarplan 2018

De crisis in Venezuela baart de Rijksministerraad zorgen en dit komt tot uiting in het Jaarplan 2018 van de Kustwacht Caribisch Gebied, dat deze week is gepubliceerd

Willemstad – Meer patrouilles op zee. Aansturing door het Openbaar Ministerie. Focus op politionele opsporing. De Kustwacht Caribisch Gebied profileert zich in 2018 als maritieme politie en zet zich intensiever in ter bestrijding van illegale migratie vanuit Venezuela.

De crisis in Venezuela baart de Rijksministerraad zorgen en dit komt tot uiting in het Jaarplan 2018 van de Kustwacht Caribisch Gebied, dat deze week is gepubliceerd.

,,Een toenemend aantal incidenten gerelateerd aan terreur en illegalenproblematiek dwingt ook het Koninkrijk in het Caribisch gebied de grenzen te versterken en zo de gerelateerde risico’s te beperken”, zo staat in het jaarplan.

Operationeel betekent dit voor de kustwacht dat een intensivering van middelen en patrouilles noodzakelijk is. Voor het onderhoud van materieel en versterking van de inzet gericht op Venezuela is vorig jaar, als aanvulling op de begroting van 49 miljoen euro (107 miljoen gulden), eenmalig 8 miljoen gulden beschikbaar gesteld; 4 miljoen voor 2017 en 4 miljoen voor 2018. Van de 4 miljoen voor 2018 is 1,8 miljoen gulden specifiek bestemd voor ‘het oplossen van de exploitatieproblematiek als gevolg van versterkte inzet op Venezuela’.

Voor ‘incidenten gerelateerd aan terreur en illegalenproblematiek’ wordt expliciet verwezen naar ‘de dodelijke schietpartij in Buena Vista in augustus 2017’. Die schietpartij betrof het bloedbad aan de Jamaicaweg waarbij vier mensen omkwamen en een paar dagen later een vijfde slachtoffer in het ziekenhuis overleed.

De kustwacht onthult in haar jaarplan dat deze meervoudige moord voor de kustwacht aanleiding was om zich ‘met de douane, Interpol en de Veiligheidsdienst Curaçao versneld als partners bij het Intelligence Center Curaçao aan te sluiten’.

Het Intelligence Center Curaçao (ICC) is vorig jaar opgericht, evenals de Arubaanse evenknie Fusion Center Aruba (FCA), om informatie te verstrekken aan partners binnen de rechtshandhaving, opdat zij op basis van de gegevens, analyses en rapportages beter kunnen samenwerken bij de bestrijding van criminaliteit. De aansluiting van de kustwacht bij het ICC en FCA zal substantieel bijdragen aan het politionele optreden van de kustwacht, zo luidt de conclusie.

In 2018 spreekt de kustwacht voor het eerst nadrukkelijk over politieoptreden. Het IGO – Informatie Gestuurd Optreden van de kustwacht – heet nu IGP: de P staat voor politieoptreden. ,,De kustwacht zal IGP zo veel mogelijk toepassen bij de uitvoering van haar taken. IGP is een data- en informatieverwerkend concept, bestaande uit het vergaren, vastleggen, verrijken en analyseren van gegevens om deze vervolgens te vertalen in intelligence.

Intelligence omvat het geheel van informatie en kennis dat nodig is om een verantwoorde beslissing te nemen over een operatie en dat bijdraagt aan een succesvolle uitvoering daarvan. Op basis daarvan kunnen doelgerichte acties plaatsvinden.”

Leidinggevende rol Openbaar Ministerie

Het IGP wordt gevoed door het Maritiem Informatieknooppunt (MIK) bij de staf van de kustwacht. Het MIK verzamelt gegevens en informatie uit verschillende bronnen ten behoeve van tactisch optreden, maar ook ten behoeve van het operationeel niveau.

,,Het MIK is nadrukkelijk bedoeld als een aanvullende capaciteit op de informatie-eenheden van de ketenpartners, zoals ook het Fusion Center Aruba (FCA) en Intelligence Center Curaçao (ICC) gericht zijn op het uitwisselen van informatie. In samenwerking met deze ketenpartners wordt het informatiebeeld opgebouwd”, zo staat in het jaarplan.

,,Het doel van IGP is de operaties van de kustwacht, als maritieme politie en dus rechtshandhavingsorganisatie, te ondersteunen en daarmee gericht op te treden. Voor 2018 is ten aanzien van de informatievoorziening deelname aan ICC en FCA en het continueren van themagericht optreden van belang.” Op dit moment beschikt het MIK in beperkte mate over tactische en operationele analysecapaciteit. Het team zal verder worden uitgebreid met ketenpartners die bijdragen aan de analysecapaciteit en toegang geven tot andere databases dan het eigen Actpol, zoals border managementinformatie.

,,Op dit moment zien de ketenpartners die Actpol gebruiken enkel hun eigen informatie in de database, waardoor zij potentiële kruisverbanden kunnen missen. In 2018 zet de kustwacht daarom alles in het werk om, binnen juridische kaders, het uitwisselen van Actpol- data met andere Actpol-gebruikers, zoals de KMar, het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Korps Politie Aruba (KPA) mogelijk te maken.”

De kustwacht wil dit bereiken door in overleg met de ketenpartners liaisonofficieren in het MIK te installeren.

,,Met structurele informatiedeling met partners kan de kustwacht het onderling vertrouwen versterken en bevestigen”, zo is de gedachte. De kustwacht ziet bij de opsporing een leidende rol voor het Openbaar Ministerie weggelegd. ,,IGP en de thematische toepassingen vereisen dat het OM, met name de kustwachtofficieren van Justitie, een strakke regie op de inzet van de kustwacht voert. Dat betekent ook dat het OM nauw bij het proces van datavergaring en -verwerking betrokken moet zijn. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen de steunpunten en de verschillende kustwachtofficieren van Justitie nodig.”

Ten slotte wordt ernaar gestreefd de afstand tussen burgers en de kustwacht te verkleinen. Door meer zichtbaar optreden hoopt de kustwacht de onrust bij de bevolking, als gevolg van onder meer het aanspoelen van Venezolaanse drenkelingen bij Koraal Tabak, te verminderen. De wil is er ook om meer te functioneren als vraagbaak.

,,Daardoor kan de kustwacht beter aan relevante informatie komen, is de drempel bij burgers minder hoog voor het stellen van vragen of het aankaarten van problemen en motiveert de aanwezigheid van de kustwacht mogelijk burgers zelf een bijdrage te leveren aan de veiligheid.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2018 02 13 – Kustwacht Caribisch Gebied – Jaarplan 2018 by Black Lion on Scribd

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties