31 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Oppositie: Koppen rollen om Girobank debacle

HomeMediaAD | Oppositie: Koppen rollen om Girobank debacle
Staten parlement | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Dat na zes jaar noodregeling bij Girobank een moratorium is ingesteld, kan niet zonder gevolgen blijven voor degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarover zijn alle partijen in de Staten het eens. Maar behalve een grondig onderzoek eist de oppositie unaniem dat er ‘koppen rollen’.

Dat bleek gisteren in de openbare vergadering van de Staten over de situatie van Girobank. Alle Statenleden willen van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) tot in detail weten hoe het zo ver heeft kunnen komen en vragen cijfers van de afgelopen jaren, maar ook bijvoorbeeld wie er wanneer is benoemd en weer werd weggestuurd bij zowel Girobank als de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). CBCS is sinds de noodregeling in 2013 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Girobank.

,,Een nationale schande”, zegt Elsa Rozendal van regeringspartij MAN over de hele kwestie. ,,De beelden van de chaos vorige week zijn viraal gegaan. Iets dergelijks is nooit eerder voorgekomen in dit land. Wij willen een duidelijk signaal van de minister waarmee het vertrouwen in de bankwereld kan worden hersteld en herhaling wordt voorkomen.”

Coalitiegenoot Curtley Obispo (PAR) eist ‘een grondig, onafhankelijk onderzoek’ om de waarheid boven tafel te krijgen en duidelijkheid te geven aan de bevolking. Obispo noemt Girobank nv als een voorbeeld van een overheids-nv die geen rekenschap aflegt.

,,De laatste jaarrekening is van 2012.”

Daar moet zo snel mogelijk verandering in komen. Obispo wil van minister Gijsbertha alle cijfers die nodig zijn om een beeld te krijgen van hoe Girobank er op dit moment voor staat. Maar hij wil ook weten wat er precies is bereikt na het invoeren van de noodregeling.

Zowel parlementsleden uit de hoek van de oppositie (KdNT, MFK, MP en PS) als van coalitiepartijen PAR, MAN en PIN vallen over de hele gang van zaken vorige week die naar hun idee getuigt van een gebrek aan inlevingsvermogen bij de minister en de directies van CBCS en Girobank.

Dinsdag ging de bank onaangekondigd op slot, nadat veel rekeninghouders hadden besloten hun geld weg te halen. Klanten konden van het ene op het andere moment niet meer bij hun geld. De deuren van de filialen gingen dicht, maar ook pinpassen en creditcards waren niet meer te gebruiken en online bankieren was onmogelijk.

Pas de volgende ochtend gaven CBCS-directieleden Bob Traa, José Jardim en Leila Matroos-Lasten in een persconferentie uitleg over de beslissing om de bank enkele dagen te sluiten. Afgelopen vrijdag ging de bank weer open en werkten alle systemen weer maar rekeninghouders kunnen sindsdien over slechts tot maximaal 10.000 gulden van hun tegoeden beschikken.

Walroud: Gecreëerde crisis Giro

Volgens PARStatenlid Stephen Walroud raakte Girobank vorige week in de problemen door het moedwillig verspreiden van berichten door ‘mensen van kwade wil’. Walroud sprak gisteren in de Staten van een ‘gecreëerde crisis’. ,,Het is een set-up door mensen die er belang bij hebben om een regering te laten vallen”, zegt Walroud.

,,Mensen besloten hun geld weg te halen op basis van roddels. Die werden verspreid door een groep die er belang bij heeft de regering te laten vallen.” Walroud zegt dat nu onterecht de indruk wordt gewekt dat het kabinet-Rhuggenaath schuld heeft aan de situatie waarin Girobank verkeert, terwijl de oorzaak van de problemen is terug te voeren tot voor 2013.

,,Het is het verhaal van twee goede vrienden uit de financiële wereld, Eric Garcia en Emsley Tromp”, zegt Walroud. Garcia is oud-directeur van Girobank en Tromp voormalig president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

,,De een kijkt de andere kant op als zijn vriend iets doet wat niet door de beugel kan.” Nu proberen mensen met kwade bedoelingen de schuld in de schoenen te schuiven van de huidige regering.

,,Maanden geleden werd al gevraagd of Giro failliet ging. Vervolgens wordt een roddel verspreid en rent iedereen naar de bank. En nu wijst iedereen naar de minister omdat hij daar toen niet voor heeft gewaarschuwd.” Walroud waarschuwt dat hetzelfde dreigt te gebeuren met PSB Bank.

In de openbare vergadering van de Staten gisteren adviseerde Amparo dos Santos van oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën de PSB een bankvergunning te geven, ‘zodat zij ook geld kunnen lenen, creditcards kunnen uitgeven en geld kunnen overmaken’. ,,Anders kun je PSB ook wel failliet verklaren. Wereldwijd heeft een spaarbank geen overlevingskans meer”, zei Dos Santos.

,,Ik heb mensen gezegd hun geld weg te halen bij PSB om niet alles te verliezen.” Trap er niet in, luidt de geëmotioneerde oproep van Walroud. ,,Blijf rustig. Laat je niets wijsmaken. Het is een set-up om het land te destabiliseren. Als deze kwaadwillende mensen het voor elkaar krijgen en iedereen weer de roddels volgt, dan moet straks de belastingbetaler ook voor dit verlies opdraaien.”

Uitdagingen banken onder loep

Gezien de uitdagingen waarmee lokale banken worden geconfronteerd om relevant te blijven in de toekomst, is op voordracht van de minister van Financiën en de premier een adviescommissie ingesteld die de regering moet adviseren over de financiële markt en het bank- en verzekeringswezen. Deze adviescommissie is bij landsbesluit van 13 december officieel in het leven geroepen en bestaat uit drie leden. Het landsbesluit is in handen van deze krant.

Als reden voor het instellen van een adviescommissie worden gegeven dat een gezonde en efficiënte financiële sector van belang is voor de economie van een land en dat er lokale banken zijn die geconfronteerd worden met bepaalde uitdagingen om relevant te blijven in de toekomst.

De adviescommissie moet een beleidsaanpak voor de financiële sector voorbereiden en uitwerken, maar ook een plan van aanpak, inclusief een timetable met een overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook moet de commissie de regering ondersteunen bij vraagstukken die betrekking hebben op de financiële markt en het bank- en verzekeringswezen, moet een algemeen risicobeeld financiële markten worden opgesteld, moet onderzoek worden verricht naar de haalbaarheid van het opzetten van een depositogarantiestelsel en moeten aanbevelingen worden gegeven die een gezonde financiële sector bevorderen.

Bij de werkzaamheden van de adviescommissie moet waar het nodig continue het Nederlandse ministerie van Financiën worden betrokken, maar ook De Nederlandsche Bank (DNB) en het International Monetary Fund (IMF). Wekelijks moet de commissie – met geheimhoudingsplicht – aan de premier, de minister van Financiën, minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, en de directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele resultaten.

Binnen een maand na dagtekening van het landsbesluit (13 december 2019) moet de commissie een eerste voorstel met de nodige aanbevelingen aanbieden aan de Raad van Ministers. Het ministerie van Financiën draait middels een nog aan te wijzen begrotingspost op voor de kosten die de adviescommissie maakt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Dit is de link naar de rol van de Maltese bank bij Girobank, beschreven door The Malta Times. De rechtszaken in New York van Girobank onder curatele tegen meerderheidsaandeelhouders David Hu en Martin Silver is hier te volgen:

http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp

Het nummer is 655968-2018

Met name in nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.

Lees hier de vonnisen tegen Girobank directeur Eric Garcia (CEO).

Lees hier het vonnis tegen Girobank CFO Stephen Capella

Lees hier meer over de rollen van Girobank’s voormalige Raad van Commissarissen Anthony Cijntje, Willem van Bokhorst, Philip Martis, Dieudonné van der Veen en Ivan de Windt en UBO’s David Hu en Martin Silver (in New York, Verenigde Staten) en Girobank accountant Ernst & Young Accountants.

De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de aangifte betrekking op heeft, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer in de periode maart tot mei 2013. De jaarrekening 2012 van de Girobank kreeg op 23 april 2013 nog een goedkeurende verklaring van accountant Erick Statius van Eps van Ernst & Young Accountants op Curaçao.

Lees hier het Girobank dossier dat de KKC ten behoeve van haar trouwe lezers bijhoudt.

30 reacties

 1. LS
  Curacao heeft thans zijn eigen versie van Donald Trump onze Premier :
  Zaterdag avond :
  Raffinaderij wordt verkocht voor een prijs in lijn met de recente taxaties
  Zondag avond :
  Raffinaderij wordt niet verkocht voor een prijs van ” Baca flacu ” in tegenstelling tot geruchten
  Maandag avond :
  Raffinaderij wordt verkocht voor 1US dollar .
  Moeten wij nog geloven in wat onze praatgrage premier voortaan te ” vertellen ” heeft.

 2. ‘Koppen moeten rollen’.
  Ik ben bang dat er dan erg weinig kop/romp overblijven op C. Want ze hebben allemaal wel ergens een vette vinger in de pap gehad. En ‘ze’ blijven overal weer opduiken. Een circle effect.

 3. …..”Met Chos Romero als voorzitter van de commissie gaan er weinig koppen rollen”…..

  @CR In ieder geval niet zijn eigen kop. Ongelovelijk dat iemand die “part of the problem” is, en 30 jaar deel is geweest van een laks en corrupt CBCS bestuur waar het Giro debacle een direct product van is, nu zijn eigen falen mag gaan onderzoeken, en wie weet tegen welke vergoeding.

  Heeft deze man, die in Cafe de Heeren feestvierde in de tijd dat hij actie had moeten ondernemen, geen enkele zelfreflectie?

 4. met Chos Romero als voorzitter van de commissie gaan er weinig koppen rollen. Het enige tastbare resultaat van de commissie zal een omzetstijging bij cafe de Heeren zijn

 5. Nee Joep, ik heb geen cent bij Girobank staan en dat is het geluk van Stephen Capella geweest.

  Want als ik nog geld bij de Giro had staan, had ik slinkse Stephen even een bezoekje gebracht en ademde deze dwaze dwerg nu door zijn anus.

 6. Gelezen op de website van Girobank:
  Our Values are as follows:
  Integrity: We are honest and trustworthy.
  Accountability: We take responsibility in everything we do.

  Daaronder valt ook het jezelf een bonus van 350,000 dollar uitkeren in een jaar waarin de bank een recordverlies lijdt, via de bankrekening van je moeder in Panama met als omschrijving ‘levering software’, Stephen Capella?

 7. Gelezen op de website van Girobank:
  Our mission
  We give our employees job satisfaction

  En de moeder van een enkele employee ook.

  Hoeveel job satisfaction hebben de employees nog door Stephen Capella?

 8. Gelezen op de website van Girobank:
  Our mission
  We are an organization with high integrity standards, where everyone is accountable.

  Everyone is accountable… behalve Stephen Capella en Neysa Amnesia?

 9. Vragen die gesteld zouden moeten worden:
  1 waarom kon martis bij apc in directie zitten en bij giro in rvc als apc een belang in giro heeft?
  2 wat is de impact van een failliesement van giro op de dekkingsgraad van apc?
  2.1 moeten pensioen uitkeringen gekort worden vanwege 2.1?
  3 gaat Kruithof Bor zich in de toekomst alleen bezig houden met apc aangelegen heden ipv allerlei projecten zoals isla?
  4 wat heeft cbcs concreet in de 6 jaar curatele gewijzigd binnen giro?
  5 wat gaat cbcs ondernemen om een giro drama in de toekomst te voorkomen?
  6 ennia staat nu 1,5 jaar onder curatele
  6.1 wanneer worden de ennia jaar rekeningen gepubliceerd?
  6.2 wat is de impact op solvabiliteit als het land Sint Maarten maar 10% van de waarde is op de balans?
  6.3 wat is er in de 1,5 jaar curatele gedaan aan ennia directie salarissen?
  6.4 wat is de status van de ennia rvc?
  6.5 wat is de impact van een faillissement van ennia voor het land Curacao?
  7 vraag aan min financiën, cbcs directie:
  7.1 kan u 3 voorbeelden geven van zaken mbt giro bank die u anders had moeten aanpakken?
  7.2 kan u 3 voorbeelden geven van zaken die in de toekomst anders gaat doen ?

 10. @knoek-koe
  Als je jouw opgesomde lijstje zo ziet dan krijg je wel een verdraaid griezelig gevoel over zoveel corruptie. In ieder geval tks for sharing het kan niet genoeg naar buiten komen!

 11. En weer helemaal volgens het beproefde recept, zuigen tot leeg en als het op is kan het nog gebruikt worden voor politiek gewin. Op naar de volgende er zijn toch geen consequenties. Vergeet alsjeblieft niet dat altijd de gekozen bestuurders spil zijn in deze debacles. En die blijven op toneel en dus veranderd er niets. Dit zijn voorbeelden van een falende democratie vandaar mijn pleidooi voor een verandering van het stelsel als kort termijn oplossing en betrokkenheid en educatie voor de lange termijn. Overigens heb ik veel liever een integere (ex) kassière als een corrupte hoogleraar op een bestuurspost

 12. Politicie en vrienden van politicie verdienen al decennia grof geld te verdienen aan de overheid ( lees: belastingbetaler)!

  Moeten er lantaarnpalen ( solar street lights Mario Evertsz) , palmbomen (Chong) , rubberen drempels (Coopers), medicijnen ( apothekers) , lease auto’s, (El Hage) ziekenhuis apparatuur, infrastructuur (projecten) , leidingen, kabels, terreinen ( Martina) expertise (Camelia en vele anderen) of financieringsvermogen ingekocht (HNO 200 miljoen) worden, dan is er wel een politiek vriendje of familielid die er even een “Toko” tussenschuift om er zo extra aan te verdienen.

  Zie ook CDM, ALM, DCA, Insel Air waar miljoenen aan belastinggeld in verdwenen zijn.

  Zo ook bij Giro, waar grof verdiend is door corrupte bestuurders (RvB en RvC) die zaken verkwanselen en/ of graag een voordelig graantjes meepikken

  Deze “toko den toko” oplichters constructies maken alles zo peperduur op dit eiland.

  Nu ook gedonder met toko den toko-achtige toestanden bij Cur”olie” met vriendjes en naaste familieleden van de bestuurders.

 13. Precies dat Walroud, zijn al zo lang de regering van 2 jaar aan ‘t beschuldigen, vanaf 2010 zgn minpres g schotte heeft Curacao de afgrond in gestort. Die criminele oppositie wil zelf regeren, beter ‘n nieuwe wet, dat parlementariers ‘n gedegen opleiding hebben genoten, anders niet door de screening, het is toch van de gekke, 3 jaar mavo of alleen lager onderwijs.

 14. Wie gaat er dan aangifte doen tegen al deze foute lieden, maar svp niet de gangsters van kdnt, mfk, of ps. Deze criminelen hebben zelf teveel op hun kerfstok. Je hebt ze nooit gehoord over g schotte 300 miljoen, 200 miljoen p pis. En het geld wat Curacao gekost heeft door g schottes onterechte ontslagen.

 15. ,,Een nationale schande”, zegt Elsa Rozendal van regeringspartij MAN over de hele kwestie. ,,De beelden van de chaos vorige week zijn viraal gegaan. Iets dergelijks is nooit eerder voorgekomen in dit land.

  Nou de Pisas regering en de zgn coupe van Schotte waren nog erger!

 16. Het Giro Bank debacle
  6 jaar lang pappen en nathouden.
  Capella bonus van US$ 311.00
  Garcia Naf 11 miljoen verduisterd.
  Tromp & meest loyale “associate” Hasselmeyer ( met een historie van controversiele transacties + procuratie violations en creditcard die door CBCS is ingetrokken vanwege “issues”) geven elkaar een bonus van Naf 100.000 voor het onder curatele plaatsen van de Giro, betaald uit de noodregeling fees van de Giro, ipv een goed beleid en aanpak uit te stippelen
  Neysa die er een mooie deal aan over hield.
  Romero die met de dag vroeger naar de Happy ging.

  RvC leden Anthony Cijntje, Willem van Bokhorst, Philip Martis, Good Governance goeroe Dieudonné van der Veen en Ivan de Windt zagen dat het goed was.

  Van Eps die het allemaal prima vond, een dikke audit factuur indiende en de 2012 jaarrekening aftekende.

  En de rekeninghouders die betalen de prijs!

 17. Dus in 2013, het jaar dat Girobank in het rood raakte, kreeg Stephen Capella als toyboy van Eric Garcia een bonus van meer dan 300,000 dollar?!

  En de renumeration committee vond dat ok? Wie zaten er in dit committee? Laat me raden: de payasos van commissarissen Neetje van der Veen, Anthony Cijntje en SVB multi miljonair Philip Martis?

  Stephen Capella voerde de overboeking zelf uit met de omschrijving ‘levering computers’?! Voldoende om deze crimineel zijn CPA titel af te nemen lijkt me!

  Schaamt deze rat zich niet voor zijn kinderen?

 18. ….”Het bewindvoerderschap van de Centrale Bank heeft volledig gefaald, zoals ook toegegeven door Bob Traa”…..

  Wat wil je met directeuren die vooral bezig waren met hun schaapjes op het droge krijgen i.p.v toezichthouden en zorgen dat er een degelijke deposito garantie regeling geregeld was.

  Het moge duidelijk zijn dat ze hun miljoenensalarissen niet in de verste verte waard zijn.

  Bob Traa zegt hardop dat het toezicht van de CBCS gefaald heeft. Dat siert hem, maar dat vinden de vorige “presidentes” Tromp, Hasselmeyer, Romero en Lasten natuurlijk niet leuk om te horen.

 19. Uit het vonnis van Stephen Capella:

  Capella heeft aangevoerd dat het hier bonusbetalingen betrof waarop hij als directielid van Girobank aanspraak had. Volgens Capella heeft de remuneration committee van Girobank hem in 2013 een bonus van USD 311.000 toegekend.

  Een deel van de bonus is daarom op verzoek van Capella overgemaakt op de rekening van de eenmanszaak van zijn moeder, waarbij als omschrijving “vergoeding voor onderhoud aan belading software” en “implementatie Avalon software” is gehanteerd.

  Ik zou als al ontslagen of binnenkort ontslagen Giro werknemer de toyboy van Eric Garcia, Stephen Capella, en zijn moeder die hij als hoer heeft gebruikt toch even een bezoekje gaan brengen.

 20. Het is inderdaad van de gekke dat onder het bewind van de centrale bank Giro failliet is gegaan. Het bewindvoerderschap van de Centrale Bank heeft volledig gefaald, zoals ook toegegeven door Bob Traa.

  Maar de hoofdschuldigen aan het Giro drama blijven:
  – Eric Garcia, veroordeeld tot 4 jaar cel, maar omdat er in de gevangenis geen tenderloin (medium well) werd geserveerd mag hij zijn straf in zijn super de luxe appartement uitzitten;
  – Stephen Capella, laffe kontenlikker van Eric Garcia die nog steeds niet vervolgd is voor de megabedragen die hij van Giro naar een bankrekening in Pamama op naam van zijn moeder overmaakte, met de omschrijving ‘levering computers’;
  – Neysa Amnesia, door de Centrale Bank niet integer en niet geschikt voor een directiefunctie bevonden, maar inmiddels wel vrolijk CFO bij Aqualectra.

  En dan heb ik het nog niet over de finance manager van Giro sinds de noodregeling, Dennis Dambruck, een inhoudsloze meeloper die aan de UNA in de Raad van Toezicht dekaan Miguel Goede ontsloeg dat door de rechter werd teruggedraaid hetgeen de UNA miljoenen aan ontslagvergoeding en advocaarkosten heeft gekost.

  En dan heb ik het ook nog niet over accountant Erik van Eps van EY (CPA) die op de laatste Disney jaarrekening van Giro heeft afgetekend. Erik van Eps is de laatste toevoeging aan het illustere rijtje Victor Bergisch, Gianni Schob, Anthony ‘Centje’ Cijntje en Henry Jourdain.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties