AD | Opleverdatum HNO bijna jaar later

Opleverdatum HNO bijna jaar later | foto Extra

Opleverdatum HNO bijna jaar later | foto Extra

Willemstad – Hoewel de planning in eerste instantie was om Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op 26 september 2017 op te leveren, blijkt nu dat de voorlopige eindoplevering op 13 augustus 2018 gepland staat: bijna een jaar later.
Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie over HNO waar deze krant reeds over heeft bericht en waar Movementu Futuro Kòrsou (MFK) gisteren tijdens een persconferentie uitvoerig bij heeft stilgestaan.

De voorlopige eindoplevering voor HNO staat nu gepland op 13 augustus, maar dan kan nog niet gebruikgemaakt worden van het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet dan nog worden ingericht met de benodigde medische apparatuur en inventaris. ,,Dat brengt ook nog een aantal maanden vertraging met zich mee voordat het ziekenhuis geheel operationeel kan zijn”, zo staat in de evaluatie te lezen die gisteren door MFK is verspreid.

Het verschuiven van de opleverdatum is voornamelijk het gevolg van het niet tijdig vrijmaken van het bouwterrein. ,,Met name vertragingen in de planning van het ‘Schuifplan’ – het plan om bepaalde Sehos-gebouwen te slopen en de Sehos-functies te herhuisvesten – en het functievrij maken en het verleggen van de Hamelbergweg als gevolg van de aanwezigheid van ondergrondse infrastructuren waarmee men vooraf geen rekening had gehouden, hebben geleid tot het niet tijdig kunnen vrijgeven van het bouwterrein aan Ballast Nedam, conform de contractueel overeengekomen planning. Ook de locatiewijziging van het Amstelterrein naar Otrobanda heeft een impact gekend op de opleverdatum.”

Ook het grote aantal wijzigingen in de bouwopdracht wordt als reden voor het uitstel van de opleverdatum genoemd.

De evaluatiecommissie geeft aan dat de opleverdatum nog verder kan verschuiven bij het uitblijven van een duidelijke ownership, vanwege laattijdige beslissingen, trage uitvoering, niet tijdig documenteren en wijzigingen in het programma van eisen.

In het rapport wordt aangegeven dat het HNO-project met 64,2 miljoen gulden is overschreden. De bouwclaim van 35,4 miljoen van Ballast Nedam maakt hier het grootste deel van uit, maar deze claim is (nog) helemaal niet toegekend, zo werd eerder bekend. Andere meerkosten zijn de overschrijdingen als gevolg van het uitblijven van de vrijstelling voor invoerrechten en ob voor het HNO-project, zo wordt door de evaluatiecommissie gemeld.

,,Bij het opstellen van het budget voor de bouw van HNO is men van een vrijstellingsregeling uitgegaan en zijn de kosten van invoerrechten en ob niet in het budget opgenomen.”

Nu deze regeling vooralsnog uitblijft, zullen de invoerrechten en ob die thans tot ongeveer 8,3 miljoen gulden zijn opgelopen, moeten worden betaald en vormen zij meerkosten. De commissie heeft het Land geadviseerd op korte termijn een besluit te nemen over het verlenen van vrijstelling voor invoerrechten en ob voor het HNO-project.

Bron: Antilliaans Dagblad

7 Reacties op “AD | Opleverdatum HNO bijna jaar later

 1. Nashonalista di Puru Sepa

  Beste Fran, Wow!
  Ik ben na het lezen van je reaktie ondertussen bij mezelf te rade gegaan, en ik moet ruiterlijk toegeven dat je gelijk hebt. Ik was even te kort door de bocht gegaan.
  Chapeau Fran!! Schotte heeft even hard meegedaan aan het circus……
  Volgens mij moeten ze allemaal (Schotte c.s., PS, MAN, PAR, PAIS is al weg, PNP, en iedereen die mede debet is geweest aan deze treurige zaak) het veld ruimen.
  Nogmaals Fran, je hebt helemaal gelijk.

 2. Op dezelfde manier werd in 2010, door kabinet Schotte (MAN, PS en MFK), het project van Prof. Dr. Pinedo (de belastingbetaler had niks hoeven te betalen) gebullied en in de prullenbak gegooid. Plan, financieering, tekening, en alles wat d’r bij hoort werden verpletterd met alle gevolgen van dien. Maar het kon de MFK, MAN en PS geen barst schelen. Zonder enig argument, betoog en of respect voor het welzijn van het volk zijn ze overgegaan naar het uitgeven van ons geld voor het opzetten van een nieuw project. Dát is nou, naar mijn inziens, echt crimineel.

  Waarom zou de plan van Schotte dan wel serieus genomen moeten worden? De PS heeft het ook niet anders gedaan, daar die bij het voorschuiven van zijn HNO-project, met zoveel woorden had beloofd geen cent van de belastingbetaler hierin te zullen investeren. Grote oplichters dus.
  Maar goed, als je het allemaal objectief bekijkt, is er helemaal geen verschil tussen wat Schotte’s kabinet en die van de PS hebben gedaan. Puur powerplay.

  Wat ik persoonlijk heel erg jammer vind is dat wij dankzij deze hele reutemeteut nog steeds, zeven jaar later, geen goed funcionerend ziekenhuis hebben.

 3. Nashonalista di pura sepa

  Geachte heer Hoedanook,
  Dank voor uw reaktie.
  Vergeeft U mij aub mijn lompheid! Ik had duidelijker moeten zijn in mijn naamstelling!! Met “Nashonalista di Pura Sepa” heb ik geen sekonde bedoeld dat ik een PNP aanhanger was.
  Wat meer is, ik ben het met de vertoning van hun politieke leider in zijn hoedanigheid van toen nog Statenvoorzitter op 4 Januarie j.l. in geen enkel opzicht en onder welke benaming dan ook hoegenaamd niet eens. De in die tijd ook al geachte Minister die namens de PNP deed er daarna nog een schepje arrogantie bovenop door de handelswijze van haar politieke leider luidkeels goed te praten.
  Ik hoop hiermee enige duidelijkheid te hebben verschaft tav mijn naamstelling.

 4. @Nashonalista di pura sepa
  Was National voor NHN op het Amstel terrein? Volgens mij wilde PNP het ziekenhuis daar bij UoC bouwen. In ieder geval, Schotte was weg dus werden de geldelijke vergoedingen opnieuw ‘onderhandeld’.

 5. Nashonalista di pura sepa

  Ik denk, en gelooft U mij aub als ik U zeg, dat indien HNO op het Amstelterrein door zou zijn gegaan, wij nu vermoedelijkal al in de eindfase zouden zitten.
  Maar er moest met alle geweld van de wereld geageerd worden TEGEN dat plan,om de simpele reden dat het afkomstig was van Dhr. Schotte!!!
  Alles was al in een zeer vergevorderd stadium van afwikkeling. Het plan, de tekeningen, de financierder, het geld, het aflossingsplan, vrijwel ALLES was geregeld, maar de criminelen die vandaag de dag voor het huidige debacle verantwoordelijk zijn, lopen nog vrijuit! Geen hond die hen rekenschap vraagt over hun crimineel en egoistisch plan, en de gevolgen zijn voor het volk.

 6. Mr. Edsel, waar heb jij het nu over. De vertraging is niet mede ontstaan door het wegsturen van Van der Pol en Garnet, De elektra installatie loopt op schema. Het is de vertragingstechniek va USONA die hier een heel grote rol in speelt.

 7. En daar komt nog bij als oorzaak de overname van Ballast Nedam door het Turks Renaisance, het weg sturen van de contractors VAN DER POL en daarna GARNET. En ook USONA die met een eigenwijze bemoeizucht de boel extra lopen te vertragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *