AD | Opgeknapt KIA kampt nog met knelpunten

Aruba gevangenis KIA | Persbureau Curacao

Oranjestad – Het Arubaanse ministerie van Justitie heeft veel plannen om het Korrektie Instituut Aruba (KIA) te verbeteren.

De Nederlandse Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) gaat dit jaar na of voornemens zoals een verkenning naar de mogelijke nieuwbouw en het verbeteren van de zorg ook worden uitgevoerd.

Bij haar bezoek in november 2019 constateerde de Inspectie dat een aantal verbeteringen is doorgevoerd, maar ook dat er nog veel knelpunten moeten worden opgelost. Zo kampt het KIA, dat gevangenis en huis van bewaring is, al jaren met een hoog verzuim onder medewerkers, povere voorzieningen voor gedetineerden en een gebrekkige staat van het gebouw.

De grootste zorg heeft de Inspectie JenV over de werkomstandigheden van het beveiligend personeel. Er zijn nog steeds niet genoeg medewerkers voor een verantwoorde dagelijkse inzet. Door een hoog ziekteverzuim draaien zij vaak twee diensten achter elkaar. Dat vergroot het risico op onachtzaamheid aanzienlijk. Door het overwerk hebben zij nauwelijks tijd om opleidingen te volgen die een voorwaarde zijn voor promotie. Medewerkers voelen zich in de steek gelaten.

Voor gedetineerden zijn werkplaatsen ingericht, maar die zijn niet in gebruik vanwege vluchtgevaar. Fitnessapparatuur is aan vervanging toe. Er zijn vocht- en lekkageproblemen in diverse ruimtes. De klimaatbeheersing is slecht en de isoleercellen stinken. De overlast door (on)gedierte binnen het complex neemt toe. Binnen de muren leven veel katten, en duiven nestelen in kieren en holen van het cellengebouw.

De Inspectie JenV zag ook zaken die zijn verbeterd ten opzichte van haar eerdere bezoeken. Zo is de vacature van directeur na bijna twee jaar vervuld. Kwetsbare jongeren hebben een eigen afdeling gekregen zodat zij niet meer op de volwassenenafdeling hoeven te verblijven. Gedetineerden kunnen weer medisch specialisten bezoeken omdat de overheid de rekeningen op tijd betaalt. De mogelijkheden voor psychosociale zorg zijn vergroot door uitbreiding van het team psychologen.

Het beveiligingsniveau van het complex is na een aantal ontsnappingen verbeterd. Zo zijn de buitenmuur en de buitenverlichting vernieuwd. De toegangspoorten functioneren weer naar behoren; in 2018 moest men die nog dagelijks handmatig openen en sluiten.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *