AD | ‘Misbruik van procesrecht’

Onrechtmatig handelen ombudsman jegens Wiels betwist; ‘Gepretendeerde opleiding en bankfunctie’

Ombudsman Martijn will not reveal names informants in report on Marvelyne Wiels | Foto Nico van der Ven

Ombudsman Alba Martijn (links) en Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (rechts) | Foto Nico van der Ven

Willemstad – Marvelyne Wiels, die Gevolmachtigde minister is voor Pueblo Soberano en rechtstreeks valt onder de politieke verantwoordelijkheid van ministerpresident Ivar Asjes (eveneens PS), maakt naar het oordeel van advocaat Michael Bonapart van de ombudsman misbruik van het procesrecht.

,,Dit klemt omdat zij willens en wetens geen gebruik heeft gemaakt van de voor haar verruimde mogelijkheden om op haar eigen verklaring en de voormalige bevindingen te reageren.”

De ombudsman betwist ‘ten stelligste’ onrechtmatig gehandeld te hebben, zoals Wiels en haar raadslieden Arjen van Rijn en Salina Helder aangeven, door het anoniem horen van informanten; bij het vergaren van bescheiden, het overleggen daarvan aan de ‘Gevmin’ en het duiden van de documenten; en gedragingen jegens Wiels als Gevmin of als privé persoon.

Er is ook geen enkele wet overtreden. Bovendien laat Wiels volgens de ombudsman vooral ook na aan te geven welke wet. En er is ook geen inbreuk gemaakt op enige aan Wiels toekomend recht.

,,Wil er dan ook sprake zijn van onrechtmatigheid, dan zal er sprake moeten zijn van evident, grove, onzorgvuldigheden die in alle redelijkheid niet getolereerd zouden kunnen worden van het instituut van de ombudsman.”

Maar zelfs áls er sprake zou zijn van onbehoorlijkheid of zelfs onrechtmatigheid, dan nog is het de vraag of de gang naar de rechter als een juridisch correct alternatief moet worden beschouwd om hiertegen op te komen, gezien de plaats van de ombudsman in relatie tot de Staten.

De gang naar de rechter kan daarom in de ogen van de ombudsman ‘als een premature vorm van toezicht worden’ indien de rechter zou oordelen over de onderzoek handelingen van de ombudsman terwijl Wiels als Gevmin en premier Asjes niet en zeker niet tijdig en inhoudelijk hebben gereageerd op de Nota van Voorlopige bevindingen.

Voor het geval de gang naar de rechter terecht wordt geoordeeld, dan zal de rechter zich uiterst terughoudend dienen op te stellen, meent de ombudsman, gezien de Staatsregeling en de Landsverordening ombudsman.

Advocaat Bonapart en zijn cliënt de ombudsman zetten daarom in op ‘niet ontvankelijkheid’, maar anders

 • afwijzing van onder andere het onthullen aan Wiels van de namen van de informanten;
 • afwijzing van het recht van Wiels om de informanten zelf te horen;
 • vast te stellen dat Wiels bekend is met alle documenten;
 • dat de ombudsman geen bewijsplicht om te rechtvaardigen waarom zij de identiteit van informanten niet wens bekend te maken;
 • dat Wiels genoeg tijd heeft gehad om te reageren op de Nota van Voorlopige Bevindingen en eerder ook al op het concept-verslag van haar eigen verklaring en – tot slot –
 • dat de ombudsman niet kan worden verboden om haar rapport aan de Staten aan te bieden.

‘Gepretendeerde opleiding en bankfunctie’

In november 2014 werd het onderzoek van de ombudsman gemeld aan premier Ivar Asjes en Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (beiden PS). Er speelden toen reeds een veelheid van kwesties die veel twijfels deed ontstaan over de integriteit van de ‘Gevmin’, later gevolgd door meer, waaronder:

– De verbouwing van de ambtswoning en de kantoorgebouwen van het Curaçaohuis en de controversen met aannemer Pablo;

– De demotie van de staffunctionaris Burke (hoofd ondersteunende diensten) naar het archief en de toegangsontzegging van Burke tot de financiële afdeling;

– De denigrerende en vernederende behandeling van de plaatsvervangend Gevmin Robert Candelaria;

– De incasso op voormalig Gevmin Roy Pieters voor 750 euro, terwijl deze zelf nog ruim 8.000 euro van de overheid moet ontvangen;

– De onverklaarde budgetoverschrijding door de Gevmin en het niet conform comptabiliteitsvoorschriften handelen;

– De behandeling van onwelgevallige personeelsleden; – Het niet toestaan dat de pas aangestelde directeur van het Kabinet van de Gevmin (Ann Groot-Philipps) aanbleef;

– Het ontslag van hoofd afdeling communicatie Marije Berkhouwer;

– De aanhoudende twijfels en de kritiek van leden van de Tweede Kamer op het cv van Gevmin Wiels, die geleid hebben tot een advies van de Raad van State;

– De indienstnemingsbesluiten van de door de Gevmin bij haar aantreden aangetrokken nieuwe medewerkers;

– De beslissingen van de Raad van Ministers in Willemstad die deze indienstnemingen bekrachtigden;

– De arbeidsovereenkomst met de dochter van Gevmin Wiels;

– Het incident met de journalist Dick Drayer; Ten aanzien van het cv (curriculum vitae) kwam de ombudsman tot het volgende:

– De originele/oorspronkelijke LinkedIn informatie waaruit toen en eerst nog volgde dat Wiels (nog pretendeerde) de Haagse Hogeschool opleiding met goed gevolg te hebben voltooid en dat zij een hoge belangrijke positie bij de ABN Amro Bank zou hebben gehad;

– Het nadien (na haar aanstelling tot Gevmin en de commotie die omtrent de door haar beweerde notabene nooit afgemaakte opleiding en de imaginaire hoge ABN Amro functie) aangepaste cv op internet;

– Er wordt bij het nieuwste LinkedIn cv door de Gevmin niet langer beweerd dat zij de Haagse Hogeschool heeft afgerond, in het meest recente cv komt de Haagse Hogeschool zelfs niet meer voor. Er wordt ook niet langer beweerd dat zij een hoge functie bij de ABN Amro vervulde;

– De eerdere cv’s die zij eerst nog zelf verspreidde en liet verspreiden waarin zij nog de voornoemde opleiding en bankfunctie pretendeerde;

– De ingevolge de commotie na haar aanstelling tot Gevmin gewijzigde cv’s;

– Het organogram waaruit – in weerwil van de bewering van Wiels – blijkt dat de functie van staffunctionaris de heer Burke vrijwel volledig is uitgekleed en in feite is gedemoveerd;

– Diverse publicaties van de Zwarte Zakenvrouwen-organisaties waaruit blijkt dat Wiels in 2008 ‘Head Trade & Guarantee Operationel Solutions’ bij ABN Amro Rotterdam een belangrijke positie bij de bank zou hebben bekleed.

Deze publicaties steunden op een cv en een document dat duidelijk maakt wat deze hoge functie inhoudt. Wiels heeft de in het cv vermelde opleiding niet afgerond; Het viel op dat Gevmin Wiels pas nadat zij was aangesteld haar cv veranderde, maar klaarblijkelijk niet besefte dat zij daarbij de (historische) brondocumenten in LinkedIn (ook) moest wijzigen.

Aldus bleef de discrepantie in het door de Gevmin carrièreverloop en het opleidingsniveau en het na de aanstelling als Gevmin aangepaste cv evident.

De ombudsman wist ook via Yatedo.com het historisch verloop van de eerder door de Gevmin opgenomen carrièreverloop en het opleidingsniveau te achterhalen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

13 Reacties op “AD | ‘Misbruik van procesrecht’

 1. @Alex R, ga dat maar tegen jouw eigen vrouw zeggen. Verbeter de wereld bemoei met jou eigen zaken.

 2. Je bent de leukste thuis that’s 4 sure

 3. Alex Rosaria

  PAIS zal zich in deze zaak gaan verdiepen, maar eerst gaan we aandacht besteden aan een mogelijk verbod op het dragen van leggings door vrouwen boven de 85 kilo.

 4. Helemaal eens met u Candelaria is jarenlang mijn buurman geweest in C.Grandi en betreur zijn vertrek nog steeds.
  Ik zeg altijd dat deze regering(en) slecht omgaat met haar landskinderen. Maar goed ik zou mij verder niet te druk meer maken over Wiels, zij krijgt haar trekken wel thuis en wordt zeker met pek en veren weggejaagd. Er za;l een nwe wind gaan waaien. I am sure.

 5. stanley Held

  Ik ken De heer Candelaria, als een heel integer mens. Was ooit mijn chef bij de politie, daarna is hij verder gaan studeren in Nederland. De hele familie wordt gedragen door onze gemeenschap. Het is nooit een man geweest die het graaien in zijn hoofd had en heeft. Shame on her. Toevallig ken ik Roy ook. Zelmade man uit Tilburg. Heb met hem samen cursussen gegeven bij de politie in heel Nederland. Hun CV zegt meer als deze vrouw. Ik zou blij wezen met mensen als Robert Candelaria en Roy Pieters, Hermin was niet dom. Hij wist waar hij mee bezig was. Betaal Roy en geef Candelaria excuses. Bedank hem voor zijn bewezen diensten. Curaçao moet blij zijn met zulke mensen. Hoop dat men in de toekonst echt gebruik van zullen maken. Deze mensen waren en zijn een inspirator voor de Curaçaose jeugd, die zonder plan zich in Nederland vestigt. Hoe durft men deze personen die hun sporen hebben verdiend, aan te vallen. Juist deze personen zijn wezenlijk mensen die een groote bijdrage kunnnen en hebben geleverd aan onze eiland. Hun CV zegt veel. Vergelijk het met die van onze op het persoon die dansend op de doodkist van haar broer haar doel heeft gehaald. Erg dat zij juist deze personen die jaren een bijdrage hebben aan de straatkant gooit . Shame on de hele regering. Merk dat de oppositie zeer zwak is of bang. Begrijp ik, ook uw leven is in gevaar als u wat zegt. Zover zijn wij nu. Geld gaat boven het leven.

 6. Rustig maar, komt wel.

 7. Ombudsman doet wat Alex Rosaria en de opositie allll lang hadden moeten doen.

 8. Alfons Grim

  magnifiek nu de waarheid boven water komt, dan toch gerechtigheid ???!!!!!

 9. Ik zit nog altijd met de knellende vraag: heeft het koppel A en W destijds gebruik gemaakt van de situatie of hebben ze de situatie mede gecreëerd ?
  Ik neem toch aan dat Wiels, gezien de reeds lang bestaande maar nu culminerende commotie over haar, geweigerd wordt bij de vergaderingen van de Rijksministerraad totdat haar naam volledig gezuiverd is?
  Misschien kan de heer Raak (SP) daarover uitsluitsel geven.

 10. Hans Verschalk

  Tuna, de enige passende baan die ik voor Fraudelyne kan bedenken is inpakker bij Mangusa of Albert Heijen.

  Daar kan ze door gaan met haar favoriete bezigheid: zakken vullen.

 11. Bij dit soort ernstige twijfel zou het iemand sieren om de eer aan zichzelf te houden, maar gezien de houding van betrokkene zal dat wel niet gaan gebeuren.
  Maar nu gewoon stoppen met deze nonsens, het kost alleen maar belastinggeld en de zweem van leugenachtigheid gaat toch nooit meer weg. Ik stel voor dat Mevr Wiels een andere passende werkkring liefst buiten de politiek gaat zoeken en daar dan maar gaat bewijzen dat ze het allemaal zonder drama en zo wel kan.

 12. Figuur Wiels heeft tegen haar eigen familie in de steun gegeven aan Asjes-vandaar de wederdienst dat ze nu zit waar ze zit en door Asjes niet verwijderd word-een totale schande dat in de Politiek nog steeds totaal onbekwame mensen op posities worden gezet die ze totaal niet aankunnen.
  Ongenblikkelijk eruit zetten zonder verdere belachelijke compensaties-indien Madam gelogen heeft is het een makkie.
  Er moet snel een wet komen tegen deze onzin en met zware straffen/boeten voor overtredingen.

 13. Hulde voor de ombudsman die de onderste steen van de Fraudelyne gate boven wist te halen en niet zoals jAsjes, coalitie en oppositie collectief de ogen sloot voor de wandaden van Fraudelyne.

  Alba Martijn verdient alle steun van het integer deel van onze bevolking.

  Zelfs bij een fractie van de wandaden van Fraudelyne had zij al lang het Curacahuis uitgegooid moeten worden. Dat zij met bovenstaande lijst van bewijzen van volledige onkunde, nepotisme en dictatorieel gedrag (diefstal is nog niets eens genoemd) nog steeds met haar dikke kont in het pluche van het Curacaohuis zit is een berguensa total.

  Weg met Wiels, en laat haar haar dochter en het geestelijk beperkte zoontje van de laffe Elmer Wilsoe meteen meenemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *