AD | Minister Slob trots op onderwijs Caribisch Nederland

Minister Slob over BES: ,,Het is geweldig dat met zoveel passie en inzet wordt gewerkt aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Al het onderwijs heeft de basiskwaliteit op orde, dat is een knappe prestatie.”

Kralendijk – Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs & Media bracht van maandag tot en met gisteren een bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Een bezoek dat vooral in het teken stond van kennismaking met het onderwijsveld op de drie eilanden. Behalve met diverse schoolleidingen, heeft de minister ook met tal van leerlingen gesprekken gevoerd.

,,Ik ben blij met de warme ontvangst. Het is geweldig dat met zoveel passie en inzet wordt gewerkt aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Al het onderwijs heeft de basiskwaliteit op orde, dat is een knappe prestatie. Het is nu zaak dat vast te houden en erop voort te bouwen”, aldus de minister.

Op woensdagmiddag hebben minister Slob en onderwijsgedeputeerde Nina den Heyer het tweede onderwijshuisvestingsconvenant voor Bonaire ondertekend. Onder het eerste convenant, getekend in 2012, is een aantal schoolgebouwen ingrijpend gerenoveerd. Ook is er een nieuw onderkomen gebouwd voor het Liseo Boneriano van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) en voor basisschool Kolegio Papa Cornes.

Het tweede convenant dat nu is ondertekend, legt onder meer de afspraken vast voor nieuw te bouwen onderkomens voor de mbo- en vmbo-sectie van de SGB en basisschool De Pelikaan en voor renovatie van de huisvesting van basisschool Kolegio Kristu Bon Wardador.

Nieuw hierin is dat de werkzaamheden op Bonaire onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Lichaam Bonaire zullen worden uitgevoerd door de stichting Fundashon Propiedat Inmobil Bonaire. Tot voor kort verzorgde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) namens de openbare lichamen en het ministerie het management van de verschillende projecten.

In de periode 2012 tot 2019 zijn onder aansturing van de RVB ook op Saba en Sint Eustatius diverse schoolgebouwen gerenoveerd en is op Sint Eustatius onder andere een nieuwe school gebouwd voor basisschool Governor de Graaff-school. Ook met deze twee openbare lichamen zijn nieuwe convenanten ondertekend voor de resterende onderwijshuisvestingsprojecten.

Op Saba zal, naast een uitgebreide renovatie en nieuwbouw voor de Sacred Heart-basisschool en de Saba Comprehensive School, een nieuw complex verrijzen voor de voor- en naschoolse opvang.

Op Sint Eustatius wordt momenteel gewerkt aan een nieuw schoolcomplex voor de Gwendoline van Putten School en een upgrade van het buitenterrein van de recent gerenoveerde Seventh Day Adventist School voor basisonderwijs.

Minister Slob: ,,Ik ben trots op de afspraken over onderwijshuisvesting die we hebben gemaakt met elkaar. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, waarin we samen zullen werken aan het verder verbeteren van het onderwijs op de eilanden, in het belang van alle kinderen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *