AD | Minder grondbelasting voor 28.000 personen op Aruba

Premier Evelyn Wever-Croes | Persbureau Curacao

Oranjestad – Met de introductie van de fiscale hervorming wordt het tarief voor grondbelasting aangepast. Volgens de regering gaan 28.000 Arubaanse woningbezitters minder betalen.

De wijzigingen zijn gebaseerd op de waarde van het onroerend goed; hoe lager de waarde, hoe lager het tarief, hoe hoger de waarde, hoe hoger het tarief. Er is ook een nieuw en hoger tarief ingevoerd voor buitenlanders die niet op Aruba verblijven en bedrijven die commerciële eigendommen bezitten. ,,Dit maakt de grondbelastingtarieven redelijker.

Een tariefverlaging voor een enkelewoningbezitter, terwijl het tarief wordt verhoogd voor degenen die meerdere onroerend goed hebben of zeer luxe ontroerend goed bezitten”, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes.

Het oude tarief was 0,4 procent voor iedereen, ingezetenen of niet-ingezetenen die een condominium bezitten op Aruba. De tariefwijzigingen omvat een belastingtarief van nul procent voor huizen met een waarde tot 120.000 florin. Degenen die een eigendom bezitten dat wordt gewaardeerd tussen 120.000 florin en 250.000 florin zullen een vermindering van vijftig procent zien; van 0,4 procent tot 0,2 procent.

Degenen die een eigendom bezitten dat wordt gewaardeerd tussen 250.000 en 500.000 florin ontvangen een korting van 25 procent; van 0,4 procent naar 0,3 procent.

Vastgoedeigenaren met een woning gewaardeerd tussen 500.000 en 750.000 florin zullen geen veranderingen in hun grondbelastingtarieven zien, echter sinds de 60.000 huidige vermindering niet meer van toepassing is, zal dit een toename betekenen van 240 florin per jaar.

Huiseigenaren met een huis dat wordt gewaardeerd boven 750.000 florin zullen een hoger grondbelasting tarief zien, namelijk een stijging van vijftig procent; van 0,4 procent naar 0,6 procent. Deze groep zal daarentegen een grotere verlaging van hun loonbelasting zien, zoals eerder vermeld. Ondertussen, degenen die niet op Aruba wonen, maar wel eigendommen zoals condominium hebben, zullen ook een verhoogd tarief merken tot 0,6 procent.

Deze bedrijven zullen worden gecompenseerd met een verlaagd tarief op hun dividendbelasting.

De impact van de hervorming zal enorm zijn; 12.000 huiseigenaren betalen geen grondbelasting meer, 16.000 huiseigenaren zien een korting op hun tarief, 1.800 niet-ingezetenen zullen een toename zien en 2.100 huiseigenaren met eigendom dat boven 500.000 florin wordt gewaardeerd zullen een toename zien, maar krijgen een vermindering van hun loonbelasting. Ongeveer 1.800 bedrijven zullen een stijging zien, maar zullen ook worden gecompenseerd met vermindering van hun dividendbelasting.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *