32 C
Willemstad
• maandag 20 september 2021 13:05

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Met NOW 16.500 banen behouden

Curaçao kiest voor minder dure regeling NL en BES | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Commisie Noodfonds Covid-19 Curaçao gaat er vooralsnog vanuit dat de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) betrekking zal hebben op 16.500 werknemers in vaste dienst; personen die nu al of zeer binnenkort ‘technisch werkeloos’ zijn, en waarvoor geen werk meer is.

,,Het is cruciaal dat de werkgevers worden gemotiveerd en geholpen om deze laatste groep in dienst te houden en door te betalen”, aldus de commissie onder aanvoering van Daisy Tyrol-Carolus, zelf werkzaam in de top van de MCB Bank.

Bij het gemiddeld salarisniveau van iedere sector vergt deze maatregel een bedrag van 42 miljoen gulden per maand. Voor een termijn van drie maanden, waar de commissie voorlopig mee rekent, gaat het om een bedrag van 126 miljoen. Het effect is dat werkgelegenheid voor deze 16.500 werknemers in stand blijft en de werkloosheid daardoor niet van 41 procent naar 64 procent stijgt.

- Advertentie -

Vóór de coronacrisis was de werkloosheid (onder meer door andere crises, zoals de Venezuela-crisis die de stilstand van de Isla-raffinaderij tot gevolg had, red.) al snel opgelopen tot 21 procent op een beroepsbevolking van 73.097. De sombere verwachting is dat door Covid-19 er binnen enkele weken 7.492 zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en 6.916 flexwerkers (in totaal 14.408 mensen) werkloos zullen worden. Hierdoor zal het werkloosheidspercentage zeer binnenkort oplopen tot 41 procent.

Om te voorkomen dat de toch al te hoge werkloosheid op Curaçao als gevolg van de coronacrisis onverantwoord gaat toenemen en om de verwachte werkloosheidstoename op te vangen, heeft de regering-Rhuggenaath, op het advies van de commissie, besloten hiervoor maatregelen te treffen in het verlengde van al bestaande wet- en regelgeving.

Er is gekeken naar hoe Nederland en de BES-eilanden het aanpakken, maar om de maatregelen ‘betaalbaar te maken’ wordt wel gekozen voor ‘een versoberde versie’. Voor werknemers in loondienst is aansluiting gezocht bij de NOW in Nederland, de aangepaste versie daarvan in de BES, en de Ziektewet van de Sociale Verzekeringsbank (SVB): een tegemoetkoming aan de werkgever van maximaal 80 procent van het salaris en in dit geval tot een maximaal salarisbedrag dat gelijk is aan het SVB maximum dagloon (bijna 5.800 gulden per maand, red.).

,,De door de regering ter beschikking te stellen uitkering omvat 80 procent maal de verwachte omzetderving maal het brutosalaris”, aldus de commissie. Voorwaarde is dat de werkgever verwacht ten minste 25 procent omzet te verliezen en het personeel in dienst blijft van de werkgever en doorbetaald wordt. Belastingen en sociale lasten zullen gewoon afgedragen worden door de werkgever, zodat op dat punt geen sprake is van inkomstenderving bij de overheid. De maatregel is niet bedoeld voor eenmanszaken en overheids-nv’s.

- Advertisement -

Een commissie van de ministeries van Financiën en Economische Ontwikkeling bepaalt welke sectoren direct en welke sectoren eventueel in de toekomst toegang krijgen tot deze regeling. De commissie:

,,De gekozen structuur is minder duur dan de vergelijkbare regelingen in Nederland en de BES omdat de drempel 25 procent in plaats van 20 procent omzetderving is; de regeling per sector wordt opengesteld; de tegemoetkoming 80 procent in plaats van 90 procent is; er sprake is van een maximumloon; en met name omdat de tegemoetkoming is gebaseerd op de verwachte omzetderving (en niet zoals in de BES op 80 procent voor alle aanvragers).”

Voor kleine zelfstandigen en zzp’ers wordt voor Curaçao gekozen voor een ‘gecombineerde benadering’, middels de tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers. Het gaat hierbij om zelfstandige ondernemers die niet in de salarisadministratie van een bedrijf als werknemer zijn opgenomen maar qua inkomensvorming zwaar geraakt worden door het wegvallen van het toerisme en door alle lokale maatregelen.

Te denken valt aan vervoersdiensten zoals taxi’s en kleine touroperators, maar ook aan eigenaren van kleine horecafaciliteiten, aan souvenirshops, zzp’ers in de reclamebranche en entertainment en ga zo maar door.

In dit geval wordt de uitkering gemaximaliseerd op een bedrag van 1.335 gulden per maand, waarvan 1.000 dient ter dekking van het levensonderhoud, en de resterende 335 ter dekking van doorlopende bedrijfskosten zoals huur. Dit bedrag is gelijk aan 80 procent van het wettelijke minimumloon. Uitgaande van de verwachte en zeer spoedige werkloosheid van 65 procent van de 11.527 zzp’ers (7.492 mensen) gaat het om een bedrag van 30 miljoen over een termijn van drie maanden.

De hoogte van de inkomensondersteuning voor deze categorie ligt aanzienlijk hoger dan het niveau van het normale sociale vangnet zoals de bijstand (onderstand), en ook hoger dan de uitkering voor baanverliezers. ,,De regering heeft echter voor het niveau van deze maatregelen gekozen om de besteedbare inkomens van met name het ondernemende deel van de bevolking zo goed mogelijk op peil te houden aangezien dit geld ook weer grotendeels in de economie terecht zal komen. Daarmee geeft het een versterkend effect richting het herstel in de hopelijk nabije toekomst.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

4 reacties

 1. En het is nog gekker,
  Van de 765,5 miljoen gulden die het Land Curaçao vraagt aan Nederland ter financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis, is bijna 300 miljoen bestemd voor het ‘noodpakket banen, economie en sociale weerbaarheid’, terwijl 466 miljoen ‘begrotingssteun’ betreft.
  Wat dus betekent dat de 300 miljoen, hand-outs zijn om mensen betaald tuis te laten zitten zonder een strategie hoe verder. En 466 miljoen is om de begroting op orde te maken salarissen van ambtenaren te betalen en het “gestolen” gat te dichten. En ook hier dus zonder strategie wat betekend dat er na 3 maanden weer een aanvulling op het noodfonds moet komen. Een keer een kleine miljard is blijkbaar nog niet genoeg om de morele schuld van Nederland aan Curaçao in te lossen.
  De steun is niet voor opbouw en herstel maar voor het behoud van een onhoudbare situatie.

 2. ,,Het is cruciaal dat de werkgevers worden gemotiveerd en geholpen om deze laatste groep in dienst te houden en door te betalen” en dat is nu iets dat niet gaat gebeuren. Elke werkgever in de toeristen sector. Moet nu maximaal besparen in een poging om te overleven. En hebben niet de ruimte om mee te doen. De stille verwachting is dat de globale corona crisis nog 2 jaar aanhoud wat ook betekenen dat het niet om denkbaar is dat de komende jaren touristen maar mondjesmaat terug komen.

 3. Heb mevrouw Daisy Tyrol-Carolus nog tijdens de persconferentie gezien en moet zeggen, het deed pijn aan mijn ogen door het schitteren van al dat goud en diamant.

  Het lijkt alsof mevrouw Daisy van het kabinet een eindbedrag heeft gekregen met de opdracht probeert dat te onderbouwen.

  Ook deze mevrouw Daisy durfde niet om de topic van de grootverdieners uit algemene middelen aan te raken. De vraag is, mocht dat niet van het kabinet? Of wilt zij haar mede PAR supporters uit de wind houden..

  Volgens het kabinet en mevrouw Daisy, “16.500 banen behouden.” De vraag is wie is achterlijker het kabinet of mevrouw Daisy?

  In New York vallen elke dag nog steeds duizenden doden per dag in Nederland meer dan 100 per dag. Gaat mevrouw Daisy vanuit dat bedrijven over 3 maanden weer helemaal operationeel zijn?

  De eerste vraag die Nederland gaat stellen, moeten wij over 3 maanden weer 700 miljoen over maken?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...

ParadiseFM | Overheid roept jongeren op tot vaccinatie

Jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Dat deed epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanmorgen tijdens een overheidsbriefing. Tot eersgisteren testten 223 jongeren...

PB | Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA. De CBCS deelt...
- Advertentie -