AD | Medisch specialisten in de aanval

VMSC: Patiënten zijn de dupe van maatregelen | Extra

Willemstad – Dat vrijgevestigde medisch specialisten van 65 jaar en ouder vanaf volgend jaar wettelijk geen aanspraak meer kunnen maken op vergoeding uit het bvz-fonds, is niet uit de lucht komen vallen. Het vormt deel van de maatregelen die moeten leiden tot een structurele kostenbesparing van 59 miljoen gulden.

Dat stelt advocaat Luigi Virginia namens de regering en het Land in de zaak die de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) heeft aangespannen. De VMSC vindt dat het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten, waarin de pensioenleeftijd is opgenomen, onzorgvuldig tot stand is gekomen. De specialistenvereniging voorspelt dat door het plotseling wegvallen van twaalf artsen ‘meer dan 100.000 patiënten op zoek moeten naar een vervanger’ en dat voor ‘enkele tienduizenden geen medisch specialist voorhanden zal zijn’. Dat stelt advocaat Remco van Arkel namens de vereniging.

,,De wachtlijsten zullen aanzienlijk langer worden.”

De zaak kwam afgelopen week voor. Maar waar het om gaat is het betaalbaar houden van de zorg, luidt het verweer van de Curaçaose regering. ,,Een legitiem doel om een grens van 65 jaar te hanteren.”

Uit onderzoek van de in december 2018 door de overheid ingestelde Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector komt naar voren dat alle medisch specialisten samen 71 miljoen gulden uit het bvz-fonds (basisverzekering ziektekosten) betaald krijgen, ‘terwijl er medisch specialisten met een eigen praktijk zijn die minimaal 900.000 gulden per jaar omzetten’.

,,Wordt de pensioenleeftijd van 65 jaar gehanteerd, dan scheelt dit de SVB voor deze groep (…) meer dan 500.000 gulden per specialist per jaar”, aldus Virginia.

In zijn pleidooi zet Virginia uiteen hoe de Curaçaose regering, nadat blijkt dat de exploitatiekosten van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) 59 miljoen gulden meer zullen zijn dan van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), onder druk van het College financieel toezicht (Cft) ter compensatie structurele besparingen moet doorvoeren in de zorg.

,,Dat dit niet lukte voor 1 februari 2019 heeft er mede toe geleid dat het Cft aan de Rijksministerraad adviseerde om een aanwijzing aan Curaçao te geven.”

De taskforce wijst vier posten aan om op te bezuinigen, omdat die samen 43 tot 44 procent van de zorgkosten vormen die door de sociale fondsen moeten worden gefinancierd: inkoop geneesmiddelen, medische uitzendingen, laboratoria en medisch specialisten.

Volgens Virginia werken op Curaçao 140 medisch specialisten, van wie er 72 vrijgevestigd zijn die een toelatingsovereenkomst hebben met Sehos of het Advent Ziekenhuis en op basis van een zorgcontract met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) patiënten zien die via de bvz zijn verzekerd.

,,Uit het onderzoek van de taskforce is gebleken dat de bvz-vergoedingen voor de 72 vrijgevestigde specialisten in de periode 2017- 2018 gemiddeld per jaar rond de 50 miljoen gulden bedroegen. Voor hun collega’s in loondienst bedroegen deze vergoedingen in genoemde periode rond de 21 miljoen gulden”, aldus de raadsman.

De taskforce adviseert een drie-pijler-beleid: zo veel mogelijk medisch specialisten in dienst nemen ‘in het kader van een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf’ voor het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC), zorgcontracten tussen medisch specialisten en de sociale verzekeraar SVB en ‘het vervangen van medisch specialisten die de leeftijd van 65 jaar bereiken met anderen die in loondienst treden van het ziekenhuis’.

Dat laatste is niets nieuws, maar ‘slechts een wettelijke verankering van een beleid dat, uitzonderingen daargelaten, al van toepassing is’. Ook de vrijgevestigde artsen tekenen immers al een toelatingsovereenkomst met Advent of Sehos waarin een leeftijdsgrens is opgenomen.

VMSC: Druppel op gloeiende plaat

Volgens de specialistenvereniging VMSC levert de maatregel maar een besparing op van 11 miljoen gulden per jaar. ,,Dit is maar een druppel op de gloeiende plaat van het jaarlijkse zorgbudget van 900 miljoen gulden, namelijk 1,2 procent”, zo voert advocaat Van Arkel aan. Bovendien vergelijkt de taskforce appels met peren door ‘al of niet bewust’ de omzetten van medisch specialistische bedrijven te vergelijken met salarissen van medisch specialisten in loondienst.

De conclusie dat vrijgevestigde specialisten duurder zijn, is dan ook onjuist. VMSC kwalificeert het Landsbesluit als een ‘meedogenloze besparingsmaatregel’ die onzorgvuldig tot stand is gekomen en ‘disproportioneel’ is. De overheid heeft het advies van de Raad van Advies naast zich neergelegd voordat de wet op 12 juni dit jaar werd gepubliceerd.

Wat VMSC vooral steekt is dat de regering, ofwel het Land, geen rekening heeft gehouden met de verstrekkende gevolgen van het Landsbesluit. In zijn pleitnotities noemt Van Arkel onder andere het ontbreken van een overgangsregeling en een compensatie voor de 12 artsen die een groot deel van hun patiënten kwijtraken – de bvz-verzekerden vormen 90 procent van de patiëntenpopulatie.

,,De meeste medisch specialisten hebben gepland om op 70-jarige leeftijd hun pensioen te hebben volgestort”, brengt Van Arkel naar voren. Bovendien vervangt het Landsbesluit de Regeling Medewerking aan de Sociale Verzekeringen 1960. In die regeling is geen leeftijdsgrens opgenomen. VMSC zegt niet op de hoogte te zijn gebracht door minister Suzy Camelia- Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), maar pas achteraf, nadat de wet al was gepubliceerd.

Volgens advocaat Virginia heeft de GMN-minister in een brief naar voren gebracht dat er tijdens een bijeenkomst op 30 augustus ‘is gesproken over de mogelijkheid van de introductie van een passende overgangsregeling voor alle individuele beroepsbeoefenaren’. Die is inmiddels ‘in de afrondingsfase’ en ‘naar verwachting ruim voor 1 januari vastgesteld en gepubliceerd’, aldus Virginia in zijn pleitnotities.

Dat VMSC aandraagt dat specialisten met een leeftijdsgrens van 65 jaar niet in staat zijn hun pensioen voldoende op te bouwen, noemt de advocaat ‘totaal ongefundeerd’.

Hij vermoedt, naar aanleiding van een brief van 9 september, dat het de vereniging niet hoofdzakelijk om de patiënten gaat maar dat persoonlijke belangen voorop staan.

,,Aan die indruk kan het Land zich niet onttrekken bij het lezen van die brief, waarbij de nodige voorstellen voor exorbitante financiële compensatie worden gedaan. Als het Land daaraan tegemoetkomt, is er kennelijk geen vuiltje aan de lucht.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 9 november 2019

6 Reacties op “AD | Medisch specialisten in de aanval

 1. Misschien wordt de kwaliteit van de medische zorg pas groter als de heren en dames medici eens wat meer concurrentie krijgen.

  Nu moet je maandenlang wachten voordat je een afspraak krijgt, en als je dan eindelijk een afspraak hebt, heeft de arts ook nog eens de arrogantie om een uur later binnen te wandelen.

  En zo nog veel meer voorbeelden.
  App consult artsen, die vol declareren voor een Appje.

  Artsen die een (be)handeling compleet verkeerd uitvoeren, maar toch vol declareren bij de verzekering, terwijl de correcte behandeling vervolgens ook wordt gedeclareerd.

  En waarom mogen Apothekers soms tot wel 50% op de inkoopprijs toeslaan?

  De verzekering (lees verzekeringpremie betaler) betaalt toch wel?

 2. @ Piet van Linden,

  Die kosten vallen heel erg mee. Huur van een pand ? Pak hem beet 36.000 NAF per jaar. (duur pandje), electriciteit ? Gooi er nog eens 24.000 NAF per jaar tegenaan. 3 assistenten ? Vooruit, 150.000 NAF per jaar. Samen dus 210.000 NAF per jaar en je declareert 9 ton ? Lijkt me dat je dan wel een leuk salaris hebt, zelfs wanneer je de belasting eraf gaat halen. Huur van de ziekenhuisruimte wordt namelijk al betaald door het SVB.

 3. Piet van Linden

  Van de omzet van de specialisten moeten nog de praktijkkosten en personeelskosten enzovoorts worden betaald, voordat de specialist aan salaris toekomt. Appels en peren vergelijken dus.
  Daarnaast zal het niet meevallen om goede specialisten van buiten aan te trekken in vaste dienst, als ze in een maatschap elders meer verdienen. De kwaliteit van de zorg zal hier niet beter van worden.

 4. Wilco, spijker récht op de arrogante kop van de woeker consulten declarende medische specialisten die jr uren laten wachten in hun overvolle “sala di espera” simpelweg omdat ze het zich kunnen permiteren om je deze mensonterende (wacht) service te verlenen.

 5. Toch wel lachen dat de voorzitter van de VMSC ook een vrijgevestigde specialist is. Ik vraag me af of de VMSC precies eender zou hebben gereageerd wanneer de voorzitter gewoon in loondienst van het ziekenhuis was geweest. Vrees van niet.

 6. Heilige huisjes (apotheken en medisch specialisen) horen niet meer in deze tijd,die exorbitante vergoedingen van de SVB aan apotheken en medische specialisten maakt dat de gemeenschap zonder goede medische hulp te maken krijgt immers de grootste post miljoenen gaan naar de genoemde heilige huisjes al disennia lang sprak men erover nu de woorden bij de daad. Ik moed nood gedwongen met 65j met pensoen zonder pensoen en ook geen VETTE BANKREKENING.Genoeg is genoeg.Wachttijden zijn nu al lang laat voor minder geld meer medische specialisten komen want er is een kleine groep die steeds maar rijker worden zitten vaak op andere abc eilanden terwijl je met een afspraak voor een dichte deur komt te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *