AD | Liquide middelen Sint Maarten op

Liquide middelen Sint Maarten op

Willemstad/Philipsburg – Sint Maarten heeft aangegeven over liquiditeiten te beschikken tot het einde van het jaar – over drie weken – maar dat de liquide middelen dan ‘volledig uitgeput zullen zijn’.

Dit vermeldt een brief van Cft-voorzitter Raymond Gradus. Het College financieel toezicht wijst op de consequentie daarvan, omdat niet alle liquiditeiten van Sint Maarten vrij beschikbaar zijn. Zo zijn er liquide middelen gereserveerd voor onder andere kapitaalsinvesteringen en het oplossen van betalingsachterstanden aan pensioenfonds APS en zorgverzekeraar SZV.

Genoemde betalingsachterstanden vormen onderdeel van de aanwijzing zoals deze door de Rijksministerraad (RMR) is gegeven in september 2015.

,,Het inzetten van deze liquide middelen biedt op de lange termijn geen soelaas en creëert mogelijk additionele problemen.” Aldus Gradus. ,,Naar het oordeel van Cft zullen additionele liquiditeiten op zeer korte termijn onverminderd noodzakelijk zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *