AD | Lionstone: Getuigen laten horen

chester-peterson-sulvaran-en-peterson-lawyers

Advocaat Chester Peterson namens Lionstone

Willemstad – In de claimzaak tegen het Land Curaçao, Rif Resort Hotel, Orco Bank en Piscamar Beach Resort – in verband met wat Lionstone het ‘gecontamineerde verkoopproces’ van het Marriottgebouw noemt – wil deze hotelgroep van Alfredo Lowenstein onder anderen José Jardim, Jeroen Kibbelaar en Mike Willem als getuigen horen.

Het Antilliaans Dagblad berichtte gisteren over de aangespannen rechtszaak, die eind maart dient voor het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. In zijn verzoekschrift schrijft advocaat Chester Peterson namens Lionstone verschillende personen als getuigen te willen horen.

Jardim, de inmiddels voormalige minister van Financiën van Curaçao, die politiek verantwoordelijk was voor het verkoopproces; Kibbelaar, die in het kader van de verkoop van Marriott volgens Lionstone ‘in drie verschillende hoedanigheden betrokken was, waaronder die van bestuurder van Rif Resort’; en Willem, de (fungerend, red.) voorzitter van de voor de verkoop van het Marriottgebouw ingestelde begeleidingscommissie.

Maar als het aan Lionstone – eigenaar op Curaçao van Hilton Hotel, Floris Suites en Sunscape Resort, en op Aruba van het Holiday Inn Hotel – ligt, worden ook de volgende getuigen door het gerecht gehoord: Alison Tan, werknemer in dienst van Ackman Ziff te New York (het internationale adviesbureau dat voor de verkoop was ingehuurd door de begeleidingscommissie van de Curaçaose overheid); Wout Guis, volgens het verzoekschrift de huidige directe of indirecte aandeelhouder en president-commissaris van de Orco Groep; zijn zoon Bastiaan Guis, door advocaat Peterson omschreven als de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van Orco Groep; Arthur Rosaria, John Jacobs en Jeanette Bonet, allen, op voordracht van Rif Resort benoemde, leden of gewezen leden van de begeleidingscommissie en/of tegelijkertijd tevens lid van het bestuur van Rif Resort en/of consultant, optredende in opdracht van de Orco Groep; Ivan Kuster, beiden, op voordracht van de minister van Financiën, benoemde leden of gewezen leden van de begeleidingscommissie; en Lysette Melfor, topambtenaar van het ministerie van Financiën van Curaçao.

,,Door het horen van voormelde getuigen zal Lionstone bewijs willen vergaren dat de Orco Groep voorwetenschap verkreeg en dus had van het bod van Lionstone en dat, niettegenstaande het bestaan van deze voorwetenschap bij de Orco Groep, ook het eerste bod van Lionstone beter was dan het in dat kader door de andere gegadigde voor de koop van het Marriottgebouw, namelijk de Orco Groep, uitgebrachte bod. Uit de getuigenissen van de voorgestelde getuigen zal de juistheid van deze stelling blijken.” Aldus het verzoekschrift van raadsman Peterson van het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, namens Lionstone.

Gecontamineerde verkoop

Lionstone International Limited is een vennootschap naar het recht van de British Virgin Islands (BVI). De Lionstone Group opereert vanuit Miami, waar het al sinds 1966 actief is in onroerend goed. De 50-jarige groep stond lang tijd onder leiding van Alfredo Lowenstein, en hoewel hij nog altijd chairman is, vervult volgens de website van Lionstone zijn zoon Diego Lowenstein nu de functie van ceo. Het is een familie-business gezien het feit dat alle andere topposities worden bekleed door Lowensteins (Paula, Flavia en Carla).

De op Curaçao en Aruba bekende Rolf Sprecher zit in de uitvoerende directie, als senior vicepresident Operations. Lionstone sluit, zo staat te lezen in het verzoekschrift, niet uit dat meer dan de hiervoor genoemde getuigen gehoord zullen moeten worden.

,,Alle aangeduide getuigen zijn instrumenteel geweest, hetzij tijdens het verkoopproces aangaande het Marriottgebouw, hetzij bij de totstandkoming van de verkoopovereenkomst met de Orco Groep. Zij kunnen dus relevante verklaringen afleggen omtrent hoe dit allemaal is verlopen.”

In zijn verzoek aan het gerecht formuleert advocaat Peterson het een en ander in regelmatig zeer lange soms nogal warrige/ wollige zinnen, zoals:

,,De feiten, die Lionstone wens te bewijzen, zijn relevant, omdat, door de schending van de geheimhoudingsvoorwaarde, het gehele verkoopproces van het Marriottgebouw het karakter van het eerlijke en transparante verkoopproces, dat dit, niet alleen krachtens de wet, zoals de Landsverordening financieel beheer, de Landsverordening domaniale gronden of de Landsverordening comptabiliteit 2010, maar ook krachtens de ten aanzien van met name gerekestreerde Curaçao, als overheid en beheerder van publieke middelen, zoals die verankerd in de vordering op Rif Resort, geldende verplichtende maatschappelijke normen, had behoren te hebben, verloor en, vanwege de voorwetenschap bij de Orco Groep omtrent de bieding van Lionstone, het karakter van een oneerlijk en jegens Lionstone onrechtmatig biedingsproces verkreeg.”

En:

,,Door deze onrechtmatigheid, die, zo nodig, bij de behandeling van dit verzoek nader toegelicht zal worden door Lionstone, zijn de in deze betrokken gerekestreerden, althans is een of meer van hen, jegens Lionstone, aansprakelijk voor de door Lionstone, als gevolg daarvan, geleden en nog te lijden schade, onder meer, bestaande uit de door Lionstone bestede substantiële kosten aan adviseurs, die zij heeft betrokken voor haar begeleiding in haar deelname aan het verkoopproces aangaande het Marriottgebouw. Vast staat dat door deze onrechtmatigheid Lionstone de verwerving van het Marriottgebouw door de neus is geboord, waardoor Lionstone, afgezien van de dus daardoor reeds door haar geleden schade, ook in de toekomst nog (meer) schade zal lijden, doordat zij de verwerving van het Marriottgebouw en, dientengevolge, de inkomsten uit de exploitatie van het Marriottgebouw zijn ontnomen. Alles door het, qua de daarin te betrekken eerlijkheid, gecontamineerde verkoopproces.”

Specifiek heeft Lionstone de pijlen gericht op de Kibbelaar:

,,Met name zal Lionstone het bewijs leveren, althans vergaren, dat in ieder geval Jeroen Kibbelaar, tijdens het verkoopproces, tegelijkertijd, niet alleen ook lid was van het bestuur van RifResort nv en de begeleidingscommissie, maar ook als consultant optrad in opdracht van de andere voor de koop van het Marriottgebouw gegadigde Orco Groep.”

Waarom in zee met Orco Groep?

In zijn verzoekschrift namens Lionston staat advocaat Chester Peterson ook stil bij het eerdere ‘weerwoord’ van fungerend voorzitter Mike Willem, van de Begeleidingscommissie, op de aantijgingen dat het verkoopproces van Marriott en de toewijzing aan Orco Groep – en daarmee de afwijzingen van Lionstone – doorgestoken kaart was.

,,Na de verkoop van het Marriottgebouw aan de Orco Groep heeft de voorzitter van de begeleidingscommissie, de als getuige voort te brengen Willem, publiekelijk, bekendgemaakt dat het bod van de Orco Groep beter dan dat van Lionstone was”,

aldus het document. En wel omdat:

 • a. De Orco Groep 33.700.000 dollar en Lionstone 15.000.000 dollar heeft geboden voor de uitvoering van het PIP (het Marriott Property Improvement Plan, ofwel de renovaties) van het Marriottgebouw;
 • b. Lionstone dezelfde gemachtigde heeft als Gerrit Schotte (oppositieleider van de MFK);
 • c. De Orco Groep een gedetailleerd uitvoeringsplan voor het PIP en verbouwingen heeft aangeleverd en Lionstone zou dit niet gedaan hebben;
 • d. De Orco Groep heeft aangegeven een hotel voor de toekomst te willen bouwen, terwijl Lionstone geen hotel voor de toekomst zou willen realiseren;
 • e. De Orco Groep ruimschoots voldoet aan de door Marriott International als de exploitant van het Marriottgebouw gestelde eisen, terwijl Lionstone daar niet aan zou voldoen;
 • f. De Orco Groep het hotel gedurende de bouwwerkzaamheden volledig zal sluiten en voor meer dan een jaar inkomsten zal derven of mislopen, hetgeen zou betekenen dat het PIP beter uitgevoerd kan worden, en ook meer aan het PIP besteed wordt door de Orco Groep, terwijl Lionstone het hotel operationeel zal houden tijdens de bouwwerkzaamheden en dus daardoor Lionstone het door Marriott International in details bepaalde en ingevulde PIP voor minder geld zou uitvoeren;
 • g. Door aan de Orco Groep te verkopen een opwaartse druk op de Average Daily Rate (ADR) van hotelkamers op Curaçao wordt gestimuleerd, terwijl, indien het Marriottgebouw aan Lionstone verkocht zou worden, Lionstone te veel hotels zou gaan bezitten op Curaçao, waardoor de concurrentie en marktverhoudingen negatief beïnvloed zouden worden, als ook het toerisme en het algehele economische klimaat op Curaçao zou verslechteren en een neerwaartse druk op de ADR van hotelkamers op Curaçao zou ontstaan;
 • h. Lionstone onvoldoende zou investeren in haar lokaal aangehouden bezittingen;
 • i. Lionstone, evenals de Orco Groep, tijdens de verbouwingen, personeel zou afvloeien.

Advocaat Peterson, namens cliënt Lionstone:

,,Middels de getuigenissen van de voort te brengen getuigen zal ook komen vast te staan dat de voormelde redengevingen, uit monde van de voorzitter van de Begeleidingscommissie, of ondeugdelijk of onwaar of vals zijn en dat deze enkel zijn opgevoerd om de onrechtmatige uitrangering van Lionstone uit de verkoop van het Marriottgebouw en de verkoop daarvan aan de Orco Groep te verdedigen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Lionstone: Getuigen laten horen

 1. wat een lariekoek. het is maar goed dat Lowenstein geen Nederlands leest.

 2. b. Lionstone dezelfde gemachtigde heeft als Gerrit Schotte (oppositieleider van de MFK);

  Zegt al genoeg

 3. Je krijgt al de kriebels van dat hoofd.

 4. Als je ratvocaat Peterson in huis haalt van het niveauloze proletenduo Peppie en Kokkie ben je niet zuiver op de graat.

  Ze hebben ook nog eens een belabberde track record op het gebied van het winnen van rechtszaken. Zelfs criminele bilmaat Schotte werd dat te gortig en dumpte hen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *