31 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Korpschef Sambo wint zaak tegen Amigoe

HomeMediaAD | Korpschef Sambo wint zaak tegen Amigoe

Met vonnis

Gerecht: Amigoe heeft grens maatschappelijk betamelijke overschreden

Willemstad – Middagkrant Amigoe heeft onrechtmatig gehandeld jegens korpschef Mauricio Sambo en moet een rectificatie plaatsen op de voorpagina van alle edities en ook op de website. Bovendien wordt de krant veroordeeld in de proceskosten.

Het gaat om de plaatsing van een commentaar op 31 oktober 2019 waarin Sambo beschuldigd wordt van het plegen van relationeel geweld. Op 4 november verschijnt er weer een commentaar waarin de minister van Justitie ervan wordt beschuldigd de zaak te ‘coveren’ voor de korpschef.

Op 7 november verschijnt er een bericht in de Amigoe, ondertekend door de directeur. In het vonnis wordt dit bericht ‘voor zover van belang’ geciteerd: ,,Oogkleppen op? […] Er zijn minstens twee incidenten bekend tegen Sambo van relationeel geweld en bedreiging. Wat doet de minister? Juist, lekker niets.”

Sambo brengt tijdens de rechtszaak te berde dat zijn goede naam, integriteit en professionaliteit door de publicaties zijn aangetast, terwijl daarvoor geen feitelijke basis aanwezig is. ,,Bovendien heeft Amigoe volgens Sambo onzorgvuldig jegens hem gehandeld door geen hoor en wederhoor toe te passen. Amigoe heeft het betoog van Sambo bestreden”, aldus het vonnis.

De rechter hierover: ,,In de eerste plaats is de inhoud en de formulering van de berichten van belang. Ter zitting is gebleken dat de stellingen over Sambo zijn gebaseerd op één bron binnen de politie, met wie Amigoe naar eigen zeggen meerdere keren heeft gesproken. Dat Amigoe van slechts één bron is uitgegaan kan echter niet uit de artikelen worden afgeleid.

Ook kan uit de artikelen niet worden afgeleid dat de betrokkenheid van Sambo niet is vastgesteld. De artikelen presenteren die misdragingen van Sambo daarentegen als vaststaande feiten, bijvoorbeeld waar wordt vermeld dat de betrokken vrouw het slachtoffer <f”adscala-italic”>is<f”adscala-romein”> geworden van relationeel geweld van zijn kant.”

Ten tweede constateert het gerecht dat de berichten suggereren dat er aangifte is gedaan tegen Sambo. Ook wordt vermeld dat de redactie heeft gesproken met het (vermeende) slachtoffer. ,,Beide beweringen zijn onjuist, zo is inmiddels gebleken”, zo staat verder in het vonnis.

Als derde punt geeft de rechter aan dat de Amigoe zich profileert als een serieus nieuwsmedium. ,,De lezer zal daarin opgenomen nieuwsfeiten dan ook in beginsel voor betrouwbaar houden.”

In de vierde plaats is het volgens het gerecht van belang dat de krant geen hoor en wederhoor heeft toegepast. ,,Zij is uitsluitend afgegaan op haar ene bron en heeft Sambo niet voorafgaande aan de publicatie met haar bevindingen geconfronteerd.” De rechter stelt dat dit niet altijd hoeft, maar dat dit in dit specifieke geval wel verwacht had mogen worden.

Ook vindt het gerecht dat de krant zich niet kan verschuilen achter het feit dat het om commentaren ging.

,,Het gaat hier niet om een opinie. Waar het hier om gaat zijn feitelijke stellingen, inhoudende dat Sambo zich in de relationele sfeer ernstig heeft misdragen.”

En zo vindt de rechter: ,,Het publieke karakter van de functie van Sambo ontslaat Amigoe niet van de verplichting om jegens hem zorgvuldig te handelen. Al deze omstandigheden in onderling verband wijzen erop dat Amigoe met onderhavige berichten de grens van het maatschappelijk betamelijke heeft overschreden.”

Dit is de tweede zaak die Amigoe binnen een maand tijd verloren heeft en de tweede keer dat Amigoe moet rectificeren. De vorige zaak was aangespannen en gewonnen door Harald Linkels op Bonaire.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2019 12 11 – Vonnis in KG K… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties