AD | CBCS: Girobank snel weer open

Volgens financieel-economisch directeur van de CBCS José Jardim: “De kern van het probleem ligt in wanbeleid” | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Dat de naam Giro verdwijnt, staat vast, maar wanneer is nog de vraag. De bedoeling is dat klanten zo snel mogelijk worden ondergebracht bij andere financiële instellingen.

,,Het basisidee is dat we de zaak gecontroleerd afwikkelen”, zei Bob Traa, president-directeur ad interim van de Centrale Bank van Sint Maarten en Curaçao (CBCS), gisteren tijdens een persconferentie in verband met de tijdelijke sluiting van de bank en het bevriezen van tegoeden boven de 10.000 gulden. Girobank staat, sinds in 2013 de noodregeling werd afgekondigd, onder supervisie van de CBCS.

Traa, die onlangs zijn vertrek aankondigde, heeft eerder aangeraden om in Nederland 450 miljoen gulden te lenen voor de afwikkeling van Girobank. ,,De regering is bezorgd”, zegt Traa. ,,De overheid staat onder streng regime van de Rijkswet financieel toezicht. De schuld mag niet oplopen. Daarom zoeken we nu naar een andere manier waarbij de schulden van de overheid zo beperkt mogelijk blijven.”

De pogingen om de bank te verkopen waren tot nu toe vruchteloos. Volgens financieel-economisch directeur van de CBCS José Jardim heeft dat alles te maken met wat er in het verleden is gebeurd. ,,Dat moeten we niet uit het oog verliezen. De kern van het probleem ligt in wanbeleid.”

Jardim zegt dat het gebrek aan kapitaal van de bank in 2013 nog veel groter bleek dan gedacht. Dat heeft te maken met de fondsen die door de Amerikaanse IIG Group zijn onttrokken aan het bedrijf.

,,De verkoop van Giro zoals het er nu voorstaat is heel moeilijk. Wie het bedrijf overneemt zal moeten investeren om het gat te dichten. Bovendien is de economische situatie van het eiland op dit moment niet aantrekkelijk”, zegt Jardim.

Een overname via een fusie van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), de Centrale Hypotheekbank (CHB) en de Postspaarbank (PSB Bank) is van de baan. Het traject dat nu wordt doorlopen is ‘een overname in delen’. CBCS wil de activiteiten van Giro onderbrengen bij verschillende financiële instituten. Jardim: ,,Het doel is om de klanten zo snel mogelijk weg te halen bij Giro en door te schuiven naar een ander instituut. CBCS zal fungeren als intermediair in dat proces.”

Onderdeel van een ‘gecontroleerde afwikkeling’ is dat de activa van Giro worden verkocht. ,,Dat is de volgende stap”, zegt president-directeur a.i. Traa. ,,Maar die kun je niet van de ene op andere dag in geld omtoveren.”

Traa wijst erop dat langer doorgaan met de bank ‘alleen maar meer verliezen’ oplevert voor het Land Curaçao. De liquiditeitssteun van CBCS aan de Girobank is opgelopen tot 270 miljoen gulden. ,,De overheid is aandeelhouder van CBCS en het gaat dan ook om een verlies voor de hele bevolking, voor alle belastingbetalers.”

De aflossing van de schuld moet daarom over een langere termijn worden uitgespreid. Daarvoor wordt met de overheid naar een oplossing gezocht. De verzwakte macro-economie van Curaçao draagt niet bij aan een verbetering van de situatie van de bank.

Traa: ,,Er is sprake van een structurele recessie. De economie zélf is veranderd. De oude, op basis van de raffinaderij, is weggevallen, ook door de problemen in Venezuela. Voor een bank die moeite heeft leningen te incasseren is een recessie-omgeving bijzonder moeilijk om de eigen resources terug te krijgen.”

‘Eerder en harder ingrijpen’

Als het aan hem had gelegen was er in 2013 veel harder ingegrepen bij de Girobank. Dat zei Bob Traa, president-directeur ad interim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), gisteren tijdens de persconferentie. Traa trad op 13 juni dit jaar aan, maar heeft per 31 december alweer ontslag genomen. Dat een noodregeling zes, bijna zeven jaar van kracht is, zoals nu bij Girobank, is ‘niet gebruikelijk’, stelt Traa. ,,De supervisie op Curaçao moet worden versterkt. Men moet eerder in gesprek gaan met banken die in problemen verkeren en niet wachten tot zo’n groot negatief vermogen is opgebouwd. Dat is de les die we hiervan kunnen leren.” De schuld van 270 miljoen gulden van Girobank aan CBCS is in de loop der jaren opgebouwd, ‘maar ik zou het zo niet hebben gedaan’, zegt Traa. ,,Dat is mijn persoonlijke mening. Ik was in 2013 anders opgetreden. Mijn advies is dan ook: versterk het toezicht en grijp eerder en harder in. Dan loopt de belastingbetaler minder risico.”

De noodregeling sinds 2013

Voor de Girobank geldt sinds december 2013 de noodregeling. Naast het Land is ook het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een grote minderheidsaandeelhouder in Giro. Meerderheidseigenaar is IIG (International Investment Group), destijds aangetrokken door bankdirecteur Eric Garcia.

Garcia werd ontslagen vlak na het uitspreken van de noodregeling door het gerecht. Hij had de aankoop van de voormalige staatsbank Giro kunnen realiseren door miljoenen ‘te onttrekken’ aan in deconfiture verkerende Venezolaanse banken, waarvoor Garcia jarenlang curator was.

Dit waren gelden die ‘op onrechtmatig wijze’ uit die Venezolaanse banken waren getrokken om de overname door Giro Holdings nv (voorheen: IIG TOF Holdings) van 58 procent van de aandelen in Girobank nv mede te financieren.

De Centrale Bank heeft toen ingegrepen bij Giro ‘met name vanwege ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de solvabiliteit onder grote druk is komen te staan’.

Ook in de jaren daarna kampte Giro onder meer met een slechte leningenportefeuille. In verband daarmee moest de bank snijden in de eigen uitgaven; filialen (Colon en La Confiansa in Punda alsmede de vestiging op Bonaire) werden gesloten en Giro moest personeel laten afvloeien.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Dit is de link naar de rol van de Maltese bank bij Girobank, beschreven door The Malta Times. De rechtszaken in New York van Girobank onder curatele tegen meerderheidsaandeelhouders David Hu en Martin Silver is hier te volgen:

http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp

Het nummer is 655968-2018

Met name in nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.

Lees hier de vonnisen tegen Girobank directeur Eric Garcia (CEO).

Lees hier het vonnis tegen Girobank CFO Stephen Capella

Lees hier meer over de rollen van Girobank’s voormalige Raad van Commissarissen Anthony Cijntje, Willem van Bokhorst, Philip Martis, Dieudonné van der Veen en Ivan de Windt en UBO’s David Hu en Martin Silver (in New York, Verenigde Staten) en Girobank accountant Ernst & Young Accountants.

De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de aangifte betrekking op heeft, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer in de periode maart tot mei 2013. De jaarrekening 2012 van de Girobank kreeg op 23 april 2013 nog een goedkeurende verklaring van accountant Erick Statius van Eps van Ernst & Young Accountants op Curaçao.

Lees hier het Girobank dossier dat de KKC ten behoeve van haar trouwe lezers bijhoudt.

9 Reacties op “AD | CBCS: Girobank snel weer open

 1. Na 6 jaar CBCS noodregeling Giro is het alleen maar van kwaad tot erger geworden.
  Dat belooft wat voor Ennia

 2. Het was een vooropgezet plan van de isla en de vakbonden, om à la minuut geld op te eisen bij de girobank. Werknemers werden “gesommeerd” om allemaal tegelijk te pinnen en de isla eiste zijn tegoeden op. Terwijl ze weten dat de girobank niet ineens aan zoveel geld kan komen. Oppakken die lui van de vakbond wegens opruïng.

 3. Laplas, duidelijk dat direct flink wordt gesponserd door criminelen. Het verschil van journelastiek bedrijven naar oppositie toe is stroperig. Achterbakse cooper zorgt dat hij er altijd bij is bah .

 4. Damoen en Zus de Lannoy zijn bij Girobank door de centrale bank zogenaamd als noodmaatregel gezet en de enigen die daar goed van zijn geworden zijn zij zelf.

  Wat de meesten niet is opgevallen (daarom ben ik er) is hoe smerig de verslaggeefster van Direct TV Gerôme de Lima weer bezig was. Eerst mocht Richeron Balentin aftrapen dus die stelde een domme vraag aan Bob van Traa in het Nederlands terwijl van Traa geen blaam treft voor de problemen bij Girobank.

  Toen mocht Gerôme de Lima en ik moet zeggen wat een smerige wijf is dat die wilde een vraag in het Papiaments stellen want zegt zij die meneer (van Traa) is harteloos.

  Helaas had die valse nicht van een Jardim haar niet tot de orde geroepen, zoiets van de blanke man die je daar ziet heeft niets te maken met de oorzaak van deze problemen, het zijn wij zelf (nos YDK) omdat wij door één of andere manier het liegen, stelen en bedriegen bij ons in het bloed zit.

  Even later was op de achtergrond Cooper en Richeron Balentin te horen die ordinair tegen elkaar aan het schreeuwen waren, ik dacht gelijk, negers!!!!

 5. Wanbeleid .
  Koppen moeten gaan rollen en de onderste steen naar boven komen .
  Wat een stelletje boeven .
  Nos dushi hendenan , nos bon yunan di korsou .
  Pero ja , nos mes por .

 6. “De kern van het probleem ligt in wanbeleid”

  Dan moet er aangifte worden gedaan!

 7. Curacao revisited

  “De kern van het probleem ligt in wanbeleid”
  Het wanbeleid van CBCS welteverstaan dat bestond op niet ingrijpen, onkunde en gebrek aan kennis en ervaring, en een borrel/de Heeren happy hour cultuur.
  Bob Traa wilde de bezem door CBCS halen wat inderdaad meer dan noodzakelijk lijkt: wat is meneer Jardim van plan te gaan doen? Alvast wat extra brandblussers instaan?

 8. …….”Volgens financieel-economisch directeur van de CBCS José Jardim heeft dat alles te maken met wat er in het verleden is gebeurd”……..

  Ja natuurlijk heeft het alles te maken met wat er in het verleden is gebeurd, zoals dikke miljoenensalarissen, vriendjespolitiek, een cultuur van pappen en nathouden, met een slap niet coherent CBCS toezichtsbeleid onder wiens auspiciën deze ellende allemaal heeft plaatsgevonden.

 9. ‘Dat de naam Giro verdwijnt, staat vast’.

  Dat de naam Eric Garcia verdwijnt staat ook vast, de crimineel staat al met 1 been in zijn graf.

  Helaas moeten we nog jarenlang leven met Neysa Amnesia en Stephen Capella.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *