AD | Kandidaat-notarissen vangen bot

Beslissing gerecht: Benoeming Moerdijk blijft gehandhaafd | Extra

Willemstad – Het benoemingsbesluit van Martijn Moerdijk tot nieuwe notaris blijft in stand, zo is gisteren door het gerecht beslist nadat vier kandidaat- notarissen bezwaar tegen zijn aanstelling hadden gemaakt. Het is nu wachten op zijn beëdiging.

Bij Landsbesluit van 26 juni werd Moerdijk (48 jaar) benoemd tot notaris van het Land Curaçao ter vervulling van de vacante standplaats van zijn kantoorgenoot André Eshuis in verband met zijn defungeren omdat Eshuis de maximale wettelijke leeftijd had bereikt.

Op 11 juli hebben de vier kandidaat- notarissen hiertegen bezwaar gemaakt bij minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie. De minister heeft op 1 augustus op dat bezwaar gereageerd. Op 20 augustus hebben de vier daartegen beroep ingesteld bij het gerecht. In dit geval bij de LAR-rechter (Landsverordening administratieve rechtspraak).

Een notaris wordt op grond van de Landsverordening op het notarisambt voor het leven benoemd. De regering maakt voor het benoemingsproces gebruik van de Nota notarisbenoemingen. In verband met de benoeming van een notaris heeft het gerecht, althans het Hof van Justitie, ook een rol. Het Hof maakt namelijk een aanbevelingslijst met ten hoogste drie kandidaten op.

De regering en gouverneur hebben bij de benoeming gebruikgemaakt van de aanbevelingslijst; zij nemen bij de benoeming zo veel mogelijk de aanbevelingen van het Hof over. Het gerecht is van oordeel dat het benoemingsbesluit een beschikking is, waartegen geen beroep open staat. Het bezwaar van 11 juli ‘had daarom niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard’. Door het Hof is getoetst dat de op de aanbevelingslijst opgenomen kandidaten aan alle benoemingsvereisten voldoen.

,,Met deze regeling verdraagt het zich niet dat het gerecht en – in voorkomende gevallen – het Hof van Justitie in hoger beroep, bij wege van een tegen een benoemingsbesluit ingesteld (hoger) beroep nogmaals toetst of een door de gouverneur benoemde notaris aan alle benoemingsvereisten voldoet.”

In de kern komt de uitspraak er dus op neer dat omdat het Hof in het kader van de benoemingsprocedure van de notaris een aanbeveling aan de regering/ gouverneur heeft gedaan van de te benoemen kandidaten het niet meer mogelijk is om het gerecht – en in hoger beroep hetzelfde Hof – te verzoeken om de benoeming, die het Hof zelf heeft aanbevolen, ongedaan te maken. Er wordt van uitgegaan dat het Hof bij de aanbeveling heeft beoordeeld of de kandidaten aan de benoemingseisen voldoen.

Nu hiermee het Hof is gehoord, is het benoemingsbesluit uitgesloten van beroep bij de LAR-rechter, wat betekent dat het benoemingsbesluit (inhoudelijk) niet meer kan worden beoordeeld en eventueel aangetast. Moerdijk is voor sommigen nog vrij onbekend; hij is sinds medio 2013 werkzaam bij Notariskantoor Eshuis. Daarvoor was hij in dienst van advocatenkantoor STvB, waar hij ruim vijf jaar werkte. En voordien was Nauta- Duthil in Nederland zijn werkgever.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Kandidaat-notarissen vangen bot

  1. Dus heeft de makamba toch gewonnen en hebben de 4 afro-Curacaoenaars Notaris-Kandidaat bot gevangen. Jammer dat deze Afro-YDK geen notaris mogen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *