AD | Jeugdzorg wegbezuinigd

Jeugdzorg wegbezuinigd

Rapport Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020: Jeugdzorg wegbezuinigd

Willemstad – Het is zorgelijk dat, uit bezuinigingsoverwegingen, het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur geen uitvoering meer geeft aan schoolgezondheids- en adolescentenzorg. Dat wordt gesteld in het Actieprogramma Jeugdontwikkeling 2015-2020.

Zorgelijk, omdat in het actieprogramma ook uit de doeken wordt gedaan hoe het gesteld is met de jeugd op gezondheidsgebied.

Zo blijkt uit het actieprogramma dat bijna een derde van de Curaçaose kinderen zonder ontbijt naar school gaat. Ook heeft de jeugd veelal een slecht voedingspatroon, eten ze ongezond, veelal fastfood. Dat leidt weer tot overgewicht en het heel veel voorkomen van suikerziekte onder kinderen en jongeren.

In de rapportage wordt verder risicogedrag op het gebied van seksualiteit genoemd. Zo blijkt uit onderzoek dat een groot deel van de hiv/aidsgevallen op Curaçao ongeregistreerd blijft.

,,Seksueel risicogedrag wordt door mannen en vrouwen gezamenlijk in stand gehouden op verschillende manieren: traditionele man-vrouwverhoudingen, cultureel bepaald beeld van wat mannelijk is (machismo) en de grote waarde die op Curaçao gegeven wordt aan moederschap”,

zo staat verder uitgelegd. Dit heeft ook zijn weerslag op het gedrag van jongeren. In het Actieprogramma wordt het boek van Marcha & Verweel (2005) aangehaald waarin de invloed beschreven wordt van machismo op seksueel gedrag.

Zo worden jongeren op relatief jonge leeftijd seksueel actief, is condoomgebruik beperkt, is er sprake van concurrerende, meervoudige relaties, is de communicatie tussen (seks)partners gebrekkig en wordt homoseksualiteit afgewezen en onderdrukt.

,,Ook het ontbreken van positieve vaderrollen maakt dat veel jongens niet adequaat geïnformeerd zijn over seksuele aangelegenheden en vaak zelfs zich niet bewust zijn van hun risicovolle gedrag. Uit onderzoek naar seksueel gedrag bij jongeren is gebleken dat meer dan de helft van de seksueel actieve schoolgaande adolescenten inconsistent is voor wat betreft condoomgebruik”,

zo vervolgt het Actieprogramma.

Ook de relatief vele tienerzwangerschappen hebben te maken met risicovol gedrag en gebrekkige seksuele voorlichting. En de gevolgen zijn groot. Zo maken tienermoeders vaak hun school niet af en hebben zij daardoor en vanwege de zorg voor een kind verminderde kansen op de arbeidsmarkt.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *