AD | Irene Dick wacht op Nederland

‘Geen sprake van twee diploma’s of devaluatie van diploma’s’

Irene Dick wacht op Nederland | Foto Bea Moedt

Irene Dick wacht op Nederland | Foto Bea Moedt

Willemstad – Van twee diploma’s voor havo en vwo op Curaçao is absoluut geen sprake. Mensen die dit beweren zijn ‘fantasten’. Dat was de reactie van minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op de consternatie die afgelopen week is ontstaan.

,,Politieke consternatie. Volgend jaar zijn er verkiezingen”,

voegde ze er fijntjes aan toe. Ze wil met Nederland overleggen over de erkenning van Curaçaose diploma’s na de verscherpte Nederlandse exameneisen, maar heeft op dat verzoek nog geen reactie gekregen.

Dick wil afwijken van het samenwerkingsprotocol van december 2014, waarin was afgesproken dat Curaçao zou streven naar invoering van de verscherping in 2016 (havo) en 2017 (vwo).

Op 19 juni deelde ze dit mee in een brief aan haar Nederlandse ambtgenoot Jet Bussemaker en besloot met het verzoek om met haar ‘van gedachten te wisselen in een videoconferentie om afspraken te maken over de continuering van de gelijkstelling van de diploma’s’.

Desgevraagd wil Dick niet zeggen wat ze wil bereiken met dat overleg.

,,Ik wil een serieuze reactie en daarna praten we verder.”

Berichten dat het ministerie van OCW een plan van Curaçao wil ontvangen kan ze niet bevestigen. Wel wijst de minister naar de Verenigde Staten:

,,Studenten die daar willen studeren moeten een taal- en wiskundetoets afleggen.”

Fel reageert Dick op de beschuldiging van de schoolbesturen dat ze niet heeft overlegd:

,,Er is niets veranderd, dus ik hoef niet te overleggen.”

De ophef ontstond over het verzoek aan de scholen in een tweede brief van dezelfde datum om ‘er zorg voor te dragen dat de leerlingen die in Nederland verder wensen te studeren aan de verscherpte exameneisen van Nederland voldoen’.

Voor de overige leerlingen ‘blijven de exameneisen zoals vastgesteld’. Statenleden, schoolbesturen en ouderverenigingen interpreteerden dit als twee soorten diploma’s. Maar daar is volgens de bewindsvrouw geen sprake van: ,

,Er is één examenregeling en één diploma.”

De Nederlandse verscherping van de eisen houdt in dat voor drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) hooguit één vijf op de cijferlijst bij het diploma mag staan. Minister Dick vindt dat het onderwijs op Curaçao ‘een ongelijke uitgangspositie’ heeft met Papiaments en Spaans als vakken en omdat Nederlands voor de meeste leerlingen geen moedertaal is.

,,Ik wil kinderen niet in de problemen brengen. Scherpere eisen betekent meer drop-outs.”

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AD | Irene Dick wacht op Nederland

  1. Een schoolvoorbeeld van “Pueblo Soberano waarheid”. Vijf manieren om iets uit te leggen. Ook veelvuldig gebruikt door de MinPres. Arm land.

  2. Henriques

    Er klopt ook binnen deze partij iets echt niet. Lack aan intelligentie, ik weet het niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat zij de eersten zullen zijn die overseas hun Ned paspoort veiligstellen.

  3. De mensen op Curaçao worden te slim, te mondig om dit en vergrijzing van Curaçao te voorkomen de aanhang en financiën van bepaalde politieke veilig te stellen. Worden de kinderen beperkt in hun ontwikkeling, mogen niet op buitenland kunnen oriënteren, niet meer weten DAN DAT wat er tussen de oost en westpunt is, geen wereldtaal spreken. Ik wil het net nog geen gevangenen van toekomstig Curaçao noemen.

  4. Of deze dame “jokt” nu, of er mankeert wat aan haar communicatieve vaardigheden. Als een gemeenschap zo reageert op hetgeen zij heeft verklaart dan kun je dat nu ineens niet afdoen als zijnde een hype, verkeerd begrepen, of dergelijke. Indien ze verkeerd begrepen is dan had ze dat binnen de kortste keren recht kunnen en ook moeten zetten. Echter dat heeft ze nagelaten, de Staten, schoolbesturen, ouders en meerder bij het onderwijs betrokkenen reageren allemaal, de ministerraad wil het bespreken maar Mevr. Dick ontkracht niets, pas nu gaat ze in de ontkenning. Op zijn zachtst gezegd is dat bizar.

  5. Roadrunner

    Zoals al eerder geschreven, heeft het hebben van een paspoort van het Koninkrijk de Nederlanden rechten en verplichtingen. Men wil het paspoort wel hebben om visa-vrij de hele wereld over te reizen, maar als het op taal aankomt, geeft men niet thuis – geen moedertaal. Begin dan al vanaf klas 1 in het FO hieraan te werken. Maar men is nu bezig met zo’n haat te zaaien naar alles wat met NL te maken heeft, ik mij afvraag: wees eerlijk naar jezelf en stap uit het Koninkrijk en lever je paspoort in. (Uiteraard wel na een referendum, en niet door een solistische actie van een minister)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *