31 C
Willemstad
• woensdag 17 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | ‘Hulp Nederland te traag’

HomeLandenArubaAD | 'Hulp Nederland te traag’
Probleem ongedocumenteerde Venezolanen te groot | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Venezuela-problematiek groeit de eilanden boven het hoofd en de hulp die vanuit Nederland moet komen laat te lang op zich wachten en wordt niet aangewend zoals gewenst is.

Dat was kort samengevat de boodschap van Lesley Fer, directeur Risicobeheersing en Rampenbeleid, tijdens zijn presentatie bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) gisteren.

,,We hebben niet alleen te maken met een humanitair probleem, maar de Venezolaanse vluchtelingen brengen ook drugs en wapens – zelfs handgranaten – met zich mee. Daarnaast moet ik als crisisbeheerser in de gaten houden of er geen leden van Hezbollah of de Colombiaanse guerrillabeweging ELN naar het eiland komen. De sluiting van de grenzen heeft een verlaging van het toerisme met 20 procent teweeggebracht. Illegale Venezolanen hebben substantieel invloed op de werkgelegenheid (verstoring van de arbeidsmarkt), ziektekosten (zoals zwangerschappen waarvoor ze niet verzekerd zijn) en de volksgezondheid, onder andere vanwege illegale prostitutie. Hulpverlening en verwijdering kosten de overheid handen vol geld”, aldus Fer, die met betrekking tot Hezbollah verwijst naar de aanwezigheid in Venezuela en Trinidad.

Volgens de prognose van het Rode Kruis zullen er eind 2020 21.000 Venezolanen op Curaçao zijn. In november 2019 zijn 660 vreemdelingen uit het land verwijderd, waarvan 484 Venezolanen (73 procent). Andere cijfers van Fer laten zien dat er in 2019 van de 289 door middel van (mensen)smokkel binnengekomen Venezolanen, 82 eerder ongewenst verklaard waren. Zij komen dus gewoon terug, zo concludeert Fer. Overigens brengt de mensensmokkel, maar ook ongeschikte opsluiting, het eiland – en ook het Koninkrijk als geheel – imagoschade toe.

Kortom, er is hulp nodig volgens Fer.

,,Ik ben verantwoordelijk voor de risicobeheersing op het eiland. Door de problematiek met Venezolanen ben ik 85 procent van mijn tijd hiermee bezig. Ook de kustwacht en de politie zijn voor een groot deel met de Venezolanenproblematiek bezig, evenals de douane, de grenspolitie, de toelatingsorganisatie en verschillende ministeries. We komen niet toe aan andere belangrijke kerntaken van de overheid.”

De directeur Risicobeheersing en Rampenbeleid brengt naar voren dat aan Nederland tot twee keer toe een bijstandsverzoek is gedaan, in 2018 en 2019. De eerste keer is geld gegeven, 132.000 euro, om de barakken in de gevangenis op te knappen. De tweede keer is Aruba en Curaçao een bedrag toegezegd van 23,8 miljoen gulden. Daarover zegt Fer: ,

,De manier waarop dit geld besteed moet worden geeft mij een dissonant gevoel. We doen ons best, maar het wordt niet erkend. Een groot deel van dit geld gaat terug naar Nederlands bijstandspersoneel. Veel van het geld wordt besteed aan de kustwacht. Er zijn verder bijvoorbeeld rijkspakketten opgestuurd met daarin tenten en bedden. Maar wie zorgt er voor het eten, de infrastructuur, sociale opvang en controle en begeleiding? Geld en mankracht ontbreken. Verder is het zo dat deze rijkspakketten ook bedoeld zijn voor crisissituaties en ingezet moeten worden in het geval er bijvoorbeeld een orkaan is. Maar eenmaal ingezet, kan het materiaal daarna niet meer gebruikt worden.”

Naar aanleiding van een opmerking van Tweede Kamerlid André Bosman, die stelt dat de kustwacht toch ook voornamelijk bestaat uit lokaal personeel, legt Fer uit dat dit inderdaad zo is, maar dat bij het rechtshulpverzoek vooral gevraagd is om hulp bij de opvang van de Venezolanen. Nu gaat een groot deel naar de kustwacht, die aan grensbewaking doet, en is er te weinig geld over om daadwerkelijk iets te doen aan een menswaardiger zorg voor de ongedocumenteerden.

Vele oplossingen aangedragen

Dit brengt de discussie naar de oplossingen. Fer noemt er drie.

Zo kunnen de 21.000 illegalen toegelaten worden. Dan neemt dit mogelijk een enorme druk weg van de regering. Maar welke rechten krijgen deze personen? Mogen zij bijvoorbeeld vrij reizen binnen het Koninkrijk? En dit beleid heeft een pulleffect en zal meer Venezolanen aantrekken.

Een andere mogelijkheid is massaal opsporen en uitzetten. Geen sympathieke oplossing wat onze zuiderburen Venezuela ons kwalijk kunnen nemen of zelfs betaald kunnen zetten.

Een derde oplossing is de Venezolanen opvangen en verdelen over de andere Nederlands-Caribische eilanden. Tijdens de plenaire discussie worden meer oplossingen aangedragen. Fer noemt zelf nog het creëren van een crisisfonds, maar ook het door Nederlandse niet gouvernementele organisaties (ngo’s) laten financieren van projecten op de eilanden ten behoeve van Venezolaanse vluchtelingen.

Daarnaast heeft hij geconstateerd dat het te lang heeft geduurd (sinds 2017, dus 2,5 jaar) voordat de hulp van Nederland ook echt de eilanden had bereikt. De hulp moet niet te lang blijven hangen in ambtelijke procedures.

Antje Diertens (Tweede Kamerlid van Groningse afkomst) steunt dit en stelt later in de discussie:

,,We willen niet nog een keer het Groningensyndroom meemaken. De ‘sence of urgency’ moet omhoog.” Eerste Kamerlid Carla Moonen oppert om goed opgeleide ongedocumenteerden praktisch in te zetten. Te denken valt aan verpleegkundigen, artsen, wegenbouwers en ingenieurs.

SP-Kamerlid Ronald van Raak vertelt van lokale ngo’s begrepen te hebben dat de regering niet goed luistert naar de dagelijkse praktijk waarmee deze organisaties te maken hebben. ,,Door naar hen te luisteren, kan het hulpverzoek aan Nederland ook concreter gemaakt worden”, aldus Van Raak. Want, daar zijn de Nederlandse delegatieleden het wel over eens met elkaar: misschien is het hulpverzoek nog te weinig concreet en moet duidelijker gemaakt worden waar precies behoefte aan is.

Fer neemt de woorden van Van Raak ter harte en geeft aan meer naar de ngo’s te willen luisteren. Er zal bovendien een derde bijstandsverzoek gedaan worden, waarin getracht zal worden concreter aan te geven waar behoefte aan is.

Paul Rosenmöller oppert dat Nederland misschien de taak en verantwoordelijkheid geheel over moet nemen. In werkgroepen is nader overleg gepleegd en daaruit komen ook nog oplossingen naar voren. Het groepje van Annemarie Jorritsma (VVD-senator) oppert om een deal te sluiten met Colombia, waar Venezolanen naar toe gestuurd kunnen worden en er meebetaald wordt aan de opvang van de Venezolanen aldaar. Ook de visumplicht is een mogelijke oplossing.

De groep van Richard Arends (Staten Aruba) oppert om Nederland ook meer druk te laten uitoefenen op de hele regio.

,,De Venezolanenproblematiek is groot en Nederland is een gewichtige partner die internationaal gezien meer druk kan uitoefenen op landen die belangen hebben in het Caribisch Gebied en Zuid-Amerika, zoals de Verenigde Staten, maar ook de economische gemeenschap van het Caribisch Gebied (Caricom).”

Tweede Kamerlid Jan Paternotte oppert nog om ook Europese fondsen aan te snijden. ,,Daar kan Nederland ook bij helpen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

12 reacties

 1. Shonfefe, Hulanda mes no sa kiko e mester kuminsá ku e kantidat di pidido di asilónan ku ta na Hulanda i tur dia ta jega Hulanda ( si nan por logra jega). Ta masha òbstakulo e pasinan Oropeo ei ta pone pa ningun hende no jega Oropa. Hulanda i konsorsio a i ta bisa tur dia ku e hendenan ei mester keda Afrika, Asia etc. i ta juda finansiá Turkia i sièrto paisnan Afrikano pa tene e hendenan aja. Ku sòrpresa nos por lesa tur dia kon Hulanda despues di torpedia jegada di pididonan di asilo Oropa via Italia ta bisa kiko Korsou mester hasi. Awor Hulanda a i ta òrganisa kursonan pa manda pidido di asilo nan pais di origen, pero que va, tur hende di asilo ta bai kurso, sin ke bai nan pais i o despues di kaba kuso bolbe den estadia anonimo na Hulnda. Ta pesei Hulanda no por bisa Korsou kon i kiko hasi. Politikonan Hulandes ta hunga sabí na Korsou, sin ku na Hulanda e mes hendenan ei no sa kon i kiko hasi ku ilegalnan. Figura bo un Hulanda riku i kolonialisador ke bisa otro kiko mester sosedé i kon hasi. Ta bisa Gresia (Griekenland) nada di e kamponan jen di pidido di asilo, ta duna plaka aja tambe (Trispas), den skondí? plaka pa tene pididonan di asilo aja etc. Ku Hulanda riku no sa kiko hasi, ta kon e por bisa Korsou, komo pais ku tur dia ta bringa pa su eksistensia kon i kiko hasi? Ata Turkia ke laga tur ilegal subi, Oropa man na kabes. No, no, no por keda sin duna Turkia e plaka ku e ta risibi, pa tene pidido di asilo, o wantanan alomenos aja, kontal no laganan subi, di niun forma.

 2. Zo te lezen, bestaat het IPKO- een groepje van wederzijdse associatie – uit de niksnutten een mislukkingen van de vormalige Nederlandse kabinetten. Tjonge, jonge…dit is een drama

 3. mevrouw Jorritsma ja das een goeie, zakkenvulster hoor ik John Bash zeggen ben ik roerend met hem eens.Toen zij minister was liet zij haar huis helemaal laten ombouwen zodat zij geen of heel weinig energiekosten ging betalen.werd bij constatering terug gefloten en moest alles weer in de normale stand veranderen.Mevr.zij toen ik ben haas en weet van niks.

 4. Mevr. Jorritsma. de grootste zakkenvulster van de nederlandse politiek. Heeft als kamerlid, minister, burgemeester en 1e kamerlid niets uitgevoerd. Behalve het maken van snoepreisjes en dom l*llen voor de tv.

 5. @Shonfefe:
  Je vergeet dat de Nederlandse delegatie de Verenigde Naties, IMF, World Bank , NGO’s, en weet ik wie nog meer “voorrang” gunt, voordat het moederland ook maar iets zegt, laat staan een vinger uitsteekt! En dan alleen als we volgens Dhr. van Mis, o… sorry, Van Raak “met heel specifieke, gedetailleerde vragen” komen.
  Hoe specifieker moeten we nog zijn?
  Maar als er een aanwijzing moet komen vergeten ze de gestelde vragen. Ik voor mij zeg: Vraag elders bijstand. Wat overigens Aruba ook heeft laten doorschemeren, maar die dame van PAR, praat alles goed, en de delegatieleider is volgens mij nog steeds onder narcose. Maar o wee als een Hr Pisas of Rojer een pikante opmerking maakt: dan laten ze hun vallen!!! Chupadores zijn het!!!

 6. Geef de Venezolanen het idee dat ze op Bonaire van harte welkom zijn. Dan maar eens afwachten wat de Nederlandse regering doet. Verleg het probleem daar naar toe.

 7. Het voorstel van Annemarie Jorritsma stelt natuurlijk niets voor en geeft alleen maar de stupidity en arrogantie aan van dit soort personen die geen idee hebben van de problemen waarmee Colombia elke dag worstelt om de vluchtelingen op te vangen uit Venezuela.En die tante wil dan nog meer vanuit curaçao sturen.

  Waarom mogen we ze niet doorsturen naar Nederland. De hele wereld mag daar binnenwandelen dus die paar venezolanen kunnen er ook wel bij toch.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties