29 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Geld Nederland komt eraan

HomeMediaAD | Geld Nederland komt eraan
Knops eens: Binnen kaders van de wet | Antilliaans Dagblad

Willemstad/Den Haag –  De brieven van beide Gevolmachtigde ministers van Curaçao en Sint Maarten in Den Haag – met hun ‘onvoorwaardelijk akkoord’ met het voorstel van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties – zijn voldoende om de geldbedragen in verband met de tweede tranche aan de landen over te maken.

Dat verneemt het Antilliaans Dagblad uit goede bron. Andere informanten wisten te melden dat gisteren de liquiditeitssteun nog niet was ontvangen.

Het gaat in het geval van Curaçao om 141 miljoen gulden direct en 63 miljoen voor loonsubsidie aan de private sector nadat de regering invulling heeft gegeven aan de gevraagde bijdrage van 20 procent van werknemers.

In het geval van Sint Maarten gaat het om 24 en 29 miljoen gulden. Aruba, dat al direct akkoord ging, ontvangt 63,9 miljoen en 49,4 miljoen florin. De komende dagen en weken gaat het nu vooral ‘om de uitvoering’, waarna op 3 juli de volgende Rijksministerraad (RMR) plaatsvindt. ,,Verdere steun is afhankelijk van afspraken en resultaten”, aldus Knops.

Ook  Knops vindt dat de voorwaarden die de Nederlandse regering stelt aan de tweede tranche liquiditeitssteun aan de Caribische landen van het Koninkrijk binnen de kaders van de wet moeten zijn.

Dat kan opgemaakt worden uit zijn brief van 20 mei, in dit geval gericht aan de Gevolmachtigde minister van Sint Maarten in Den Haag. In reactie op de brief eerder die dag van de regering van Sint Maarten, die – evenals de regering van Curaçao aangeeft in te stemmen met de condities, mits wettelijk toegestaan en mogelijk – stelt Knops: ,,Ik onderschrijf dat er geen strijdigheid mag zijn met Koninkrijks- of internationale wetgeving.”

De staatssecretaris voegt daar echter aan toe dat ‘daar bij het formuleren van de voorwaarden uiteraard rekening mee is gehouden’. Ook geeft Knops aan van mening te zijn dat voor de daartoe bevoegde organen in de landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) altijd de route van (spoed)wet- en regelgeving openstaat. ,,Om in deze ongekende tijden te kunnen doen wat nodig is.”

Met andere woorden: Knops is van oordeel dat, mochten één of meer voorwaarden die Nederland nu stelt aan de financiële noodhulp (in de vorm van een renteloze lening) onverhoopt toch in strijd zijn met de wet, de regeringen en de parlementen van de landen dat alsnog in orde kunnen maken door middel van het doorvoeren van spoedwetten. ,,Binnen de grenzen van de Staatsregeling”, voegt de bewindsman eraan toe.

Sint Maarten heeft Knops woensdag laten weten in te stemmen ‘insofar as it does not violate local, Kingdom or international laws’ (zie daarover ook elders in deze editie). Curaçao stelde diezelfde dag aan Knops dat de inhoud en de uitvoering van enkele van de voorwaarden verbonden aan de liquiditeitssteun ‘op gespannen voet staan of zelfs volledig strijdig zijn met de geldende wet- en regelgeving’.

Het betreft vooral de voorwaarden van Knops gericht op de financiële sector van Curaçao en de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van de Centrale Bank van Curaçao en Sint maarten (CBCS). Deze voorwaarden zijn specifiek aan Curaçao gesteld. De regering legt uit dat de CBCS ‘onafhankelijk’ is. ,,De minister van Financiën en het bestuur van Curaçao kunnen geen invloed uitoefenen op dat toezicht en kunnen de CBCS ook geen instructies geven. Dat is verankerd in het Centrale Bankstatuut voor Curaçao en Sint Maarten.”

Toch zal de regering zoveel mogelijk tegemoetkomen. ‘Rekening houdend met de wettelijke beperkingen’, zal de regering de CBCS in kennis stellen van het verzoek om informatie uit te wisselen met de DNB met de vraag om na te gaan hoe aan dat verzoek om informatie uit te wisselen tegemoet kan worden gekomen. ,,De CBCS is echter een gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Deze voorwaarden kunnen dus niet zonder de betrokkenheid van Sint Maarten worden uitgevoerd.” Curaçao geeft aan ‘bereid te zijn om met Nederland en Sint Maarten ter zake aan tafel te zitten’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties