AD | Geen debat over ontlastend WEB-rapport

VVD houdt minister Kamp uit de wind:

VVD houdt minister Kamp uit de wind:

Den Haag – Regeringspartij VVD vindt het niet nodig dat haar eigen minister Henk Kamp van Economische Zaken in de Tweede Kamer verantwoording aflegt voor zijn rol in ‘WEB-gate’, het onderzoek naar vermeende fraude en corruptie door de leiding van het Water- en Energiebedrijf Bonaire.

VVD-Kamerlid André Bosman is het gelukt zijn partijgenoot uit de wind te houden door te voorkomen dat het voor hem pijnlijke rapport dat het WEB-bestuur volledig vrijpleit voor een Kamerdebat wordt geagendeerd.

Dat gebeurde in een zogeheten procedurevergadering van de Kamercommissie voor Economische Zaken. Het voorstel om het rapport voor verdere behandeling over te dragen aan de commissie voor Koninkrijksrelaties stuitte op verzet van Bosman. Over het waarom zegt hij:

,,Het is een energieonderwerp en dat hoort vanuit mijn optiek bij EZ.”

Na het besluit het rapport niet door te sturen naar de collega’s van de commissie voor Koninkrijksrelaties kreeg het rapport het predikaat ‘voor kennisgeving aangenomen’. Dat is Haags jargon om iets in een diepe lade te stoppen en het er nooit meer over te hebben.

,,Niet alles wordt besproken wat er aan rapporten of brieven is. Er wordt heel veel voor kennisgeving aangenomen. Naar mijn mening was dit geen rapport wat we moesten bespreken”,

aldus Bosman die zich wel kan vinden in de conclusie dat de leiding van WEB zich niet schuldig heeft gemaakt aan malversaties bij de aanbesteding van de wind/biodiesel centrale.

,,Maar het rapport zegt nog wel meer, bijvoorbeeld dat de governance niet op orde was. De minister heeft daarover gezegd dat de tekortkomingen die geconstateerd zijn zijn aandacht hebben en dat op dat punt de afgelopen jaren al diverse verbeteringen zijn aangebracht door wijzigingen in de directie van WEB en in de Raad van Commissarissen. Ook was de manier van handelen ten aanzien van Ecopower niet altijd even zorgvuldig zoals uit de arbitrage is gebleken.”

Bosman noemt het goed nieuws dat is vastgesteld dat er niet, zoals Kamp eerder op gezag van het onderzoeksbureau SEO suggereerde, tien miljoen is verdonkeremaand bij de aanbesteding van de energiecentrale.

,,Dat wil niet zeggen dat alles opeens niet waar is. Dus om nu te zeggen dat de reputatie beschadigd is door het SEO-rapport vind ik te scherp. Er waren veel vragen over het verloop van de verschillende beslissingen. Daar is verder onderzoek naar gedaan en dat heeft uitsluitsel gegeven. Iedereen die betrokken is geweest bij die besluitvorming had dus ook een rol in de transparantie of juist het gebrek daaraan. Door het onderzoek zijn manieren van handelen duidelijker geworden en zijn verantwoordelijkheden weer scherper belegd. Dat heeft niks met reputatieschade te maken.”

Het feit dat de VVD er in is geslaagd de eigen minister te behoeden voor een lastig debat, heeft – zoals deze krant eerder deze week berichtte – het CDA er toe aangezet om Kamp via schriftelijke vragen aan de tand te voelen over zijn optreden in WEB-gate en hem er toe te bewegen excuses te maken aan toenmalig bestuurder Richard Hart en diens staf.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Geen debat over ontlastend WEB-rapport

  1. Bullshit Bosman!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *